فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله درباره تشخیص دستخط با استفاده از شبکه عصبی RBF

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله درباره تشخیص دستخط با استفاده از شبکه عصبی RBF

فایل مقاله را ز لینک زیر دانلود نمایید:

Recognition of Unconstrained Handwritten Numerals by a Radial Basis Function Neural Network Classifier

این کار محصولی از آزادپروجکت است و در سایت های دیگر شبیه سازی آن را نخواهید یافت.

جهت دریافت کامل فایل های شبیه سازی، در لینک روبرو فرم سفارش پروژه را پر کرده و یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس فرمایید.