فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله تشخیض چهره با رده بندهای شبکه عصبی

اطلاعات بیشتر

فایل مقاله:

Design of a Neural Networks Classifier or Face Detection

 

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.