فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله تشخیص چهره با ویولت با استفاده از شبکه عصبی ۲

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ با عنوان تشخیص چهره با wavelet

فایل مقاله:

A New Face Recognition Technique using Gabor

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.