فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله تشخیص چهره با فیلتر گابور با استفاده از شبکه عصبی ۱

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ با عنوان تشخیص چهره با فیلتر گابور

فایل مقاله:

A NEURAL NETWORK BASED FACE DETECTION USING GABOR FILTER RESPONSE

 

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.