فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله تشخیص امضا با استفاده از شبکه عصبی

اطلاعات بیشتر

فایل مقاله: Signature Recognition and Verification with ANN

این پروژه دارای گزارش ۴۰ صفحه ای می باشد.

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.