شبیه سازی مقالات رله و حفاظت عایق و فشارقوی

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقالات رله و حفاظت عایق و فشارقوی

به ترتیب سال

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۵

حفاظت و رله؛ حفاظت پیشرفته

هماهنگی رله اضافه جریان هدایتی با توجه به منحنی های زمانی غیر استاندارد

۲۰۱۵ Directional overcurrent relay coordination considering non-standardized time curves

هماهنگی رله اضافه جریان جهت دار؛ منحنی های غیر استاندارد؛ محاسبات تکاملی؛ الگوریتم های ژنتیک؛ دو سطح خطا؛ تابع چند هدفه

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۵

عایق و فشارقوی – ولتاژ بالا – High Voltage –

مدلسازی ساز و کارهای تخلیه جزئی در ماده دی الکتریک جامد

۲۰۱۵ Simulation Model of Partial Discharge in Power Equipment HV2

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

هماهنگی عایقی– حفاظت عایقی پیشرفته

هماهنگی منحنی های رله های جدید برای عملکرد بیش از حد جریان خطای اتصال کوتاه با فیوزهای پایین دست

۲۰۱۴ Nontraditional Relay Curves for the Coordination of the Ground Overcurrent Function With Downstream~0

حفاظت از جریان بیش از حد خطای فاز به زمین– هماهنگی رله فیوز بالا– حفاظت از سیستم های توزیع.

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۴

رله و حفاظت – کیفیت توان – قابلیت اطمینان

عملکرد محدود کننده ی جریان خطای ابررسانای نوع مقاومتی ۳٫۳ kV

۲۰۱۴ Performance of a 3.3kV Resistive type Superconducting Fault Current Limiter

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

هماهنگی عایقی– حفاظت عایقی پیشرفته

هماهنگی منحنی های رله های جدید برای عملکرد بیش از حد جریان خطای اتصال کوتاه با فیوزهای پایین دست

۲۰۱۴ Nontraditional Relay Curves for the Coordination of the Ground Overcurrent Function With Downstream~0

حفاظت از جریان بیش از حد خطای فاز به زمین– هماهنگی رله فیوز بالا– حفاظت از سیستم های توزیع.

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

رله و حفاظت

محافظت میکرو شبکه با استفاده از رله های دیجیتالی

۲۰۱۴ Micro grid Protection Using Digital Relays

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴  سیستم توزیع

کد مقاله P114

عنوان مقاله:

موقعیت یابی خطای امپدانس بالا در سیستم های توزیع زیرزمینی ۱۱ کیلوولت، با استفاده از تبدیل موجک

High Impedance Fault Location In 11 Kv Underground Distribution Systems Using Wavelet Transforms 2014

گزارش فارسی==> HIF

۴۵ هزار تومان

45,000 تومان – خرید

========================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

رله و حفاظت – کیفیت توان – قابلیت اطمینان

شبیه سازی مقاومت تاثير محدود كننده جريان خطا SFCL تحلیل عملکرد در سیستم سه فاز

۲۰۱۳ Simulation of Resistive Super Conducting Fault Current Limiter and its Performance Analysis in Three Phase Systems

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

رله و حفاظت – عایق و فشار قوی

کاهش جریان هجومی در ترانسفورماتور

۲۰۱۳ Mitigation of Inrush Current in Transformer

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

رله و حفاظت – عایق و فشار قوی

کاهش جریان هجومی در ترانسفورماتور

۲۰۱۳ Mitigation of Inrush Current in Transformer

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

رله و حفاظت

روشی برای حفاظت از سیستم های قدرت با استفاده از رله های دیجیتال

۲۰۱۳ A Methodology for Power System Protection Using Digital Relay

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

عایق و فشارقوی

مدل سازی مکانسزم تخلیه جزئی در مواد جامد دی الکتریک

۲۰۱۲ Modeling of Partial Discharge Mechanisms in Solid Dielectric Material HV3

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

رله و حفاظت

مدلسازی و شبیه سازی رله نیروی معکوس برای محافظ ژنراتور

۲۰۱۲ Modeling and Simulation of Reverse Power Relay for Generator Protection

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

رله و حفاظت

مدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور

۲۰۱۲ Modeling and Simulation of Digital Frequency Relay for Generator Protection

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۲

رله و حفاظت – کیفیت توان – قابلیت اطمینان

طراحی فیلتر مناسب جهت کاهش هارمونیک و بهبود کیفیت ولتاژ در سیستم های توزیع

۲۰۱۲ Estimation and Minimization of Harmonics in IEEE 13 Bus Distribution System

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۱ الزویر

رله و حفاظت

عنوان مقاله:

بلایندر بار تطبیقی برای حفاظت فاصله ای

 Adaptive Load Blinder for Distance Protection

دارای گزارش فارسی و شبیه سازی کامل==>blinder

۴۵ هزار تومان

45,000 تومان – خرید

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۰

رله و حفاظت – تئوری جامع ماشین

رویکرد حفاظت از مبدل ها در ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه در طی شرایط خطاهای مختلف

۲۰۱۰ A Series-Dynamic-Resistor-Based Converter Protection Scheme for Doubly-Fed Induction Generator During Various Fault Conditions

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۹

میکروگرید – الکترونیک قدرت

کنترل و محافظت یک میکروگرید با کانورتر متصل به چند میکرو سورس

۲۰۰۹ Control And Protection of A Microgrid With Converter Interfaced Micro Sources

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۹ با PSCAD

حفاظت رله بر مبنای STATCOM

Research of The Effect for Relay Protection Based On STATCOM

شبیه سازی با نرم افزار PSCAD

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۹

حفاظت و رله – حفاظت پیشرفته – سیستم های توزیع انرژی

یک الگوریتم ابتکاری جهت برآوردی میرایی جزء DC برای رله دیجیتال

۲۰۰۹ An Innovative Decaying DC Component Estimation Algorithm for Digital Relaying

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۹

انرژی نو – رله وحفاظت – قابلیت اطمینان

یک مدولار سلول سوختی– مفهوم مدولار مبدل DC-DC برای کارایی بالا و افزایش قابلیت اطمینان

۲۰۰۹ A Modular Fuel Cell, Modular DC–DC Converter Concept for High Performance and Enhanced Reliability

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۹

میکروگرید – توان راکتیو – رله و حفاظت – الکترونیک قدرت

کد مقاله G227

عنوان مقاله:

کنترل و حفاظت از میکروگرید با کانورتر متصل به چند منبع کوچک

G227_Control And Protection of A Microgrid With Converter Interfaced Micro Sources 2009

گزارش فارسی==>hefazatو tozih وgozaresh

۴۵ هزار تومان

55,000 تومان – خرید

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش فارسی مقاله ۲۰۰۸

یک ترانسفورماتور فاکتور قدرت یکپارچه نوع Buck-Boost با نسبت تبدیل ولتاژ بالا

Buck–Boost-Type Unity Power Factor Rectifier With Extended Voltage Conversion Ratio

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۶

ادوات فکتسFACTS– رله و حفاظت

ارزیابی عملکرد یک رله Distance به یک سیستم انتقال با UPFC

۲۰۰۶ Performance Evaluation of a Distance Relay as Applied to a Transmission System With UPFC

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۵

تئوری جامع ماشین های الکتریکی– رله و حفاظت– عایق و فشار قوی

مدلسازی ترانسفورماتور جریان تحت شرایط اشباع

۲۰۰۵ Modeling of Current Transformers Under Saturation Conditions

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۵

تئوری جامع ماشین های الکتریکی– رله و حفاظت– عایق و فشار قوی

مدلسازی ترانسفورماتور جریان تحت شرایط اشباع

۲۰۰۵ Modeling of Current Transformers Under Saturation Conditions

===================================

شبیه سازی مقالات رله و حفاظت عایق و فشارقوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.