فرم درخواست پروژه

ترجمه و شبیه سازی مقالات بهینه سازی در قدرت

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقالات بهینه سازی در قدرت

ژنتیک – PSO

به ترتیب سال

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

 

 

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۵

ادوات فکتس FACTS – دینامیک سیستم های قدرت

کنترل کننده H1 TCSC با مرتبه کاهش یافته و طراحی PSS فازی بهینه PSO در کاستن از نوسانات سیگنال کوچک در محدوده­ای گسترده

۲۰۱۵ Reduced order Hinf TCSC controller & PSO optimized fuzzy PSS design in mitigating small signal osci~0

گزارش فارسی==> ترجمه+ readme +گزارش کار مفصل

۵۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

بهره برداری از سیستم های قدرت

پخش بار بهینه برای به حداکثر رساندن سود شبکه از مدیریت سمت تقاضا

۲۰۱۴ Optimal Power Flow for Maximizing Network Benefits From Demand-Side Management

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

انرژی های نو– کنترل توان راکتیو– ادوات فکتس FACTS

جایابی بهینه مکان و اندازه منابع تولید پراکنده و D-STATCOM با الگوریتم ازدحام ذرات PSO

۲۰۱۴ Optimal location and sizing determination of Distributed Generation and DSTATCOM using Particle Swarm Optimization Algorithm

تولید پراکنده – جبراک کننده استاتیکی بار – D-STSTCOM – سیستم توزیع شعاعی – ضریب حساسیت تلفات – بهینه سازی ازدحام ذرات PSO

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

بازار برق – الگوریتم ژنتیک – سیستم توزیع

حل تقسیم اقتصادی محیطی میکروگرید هوشمند شامل سیستم تولید توزیع شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک کوانتومی آشوب

۲۰۱۲ Solve Environmental Economic Dispatch of Smart Microgrid Containing Distributed Generation System – Using Chaotic Quantum Genetic Algorithm

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۲

توان راکتیو – ادوات فکتس FACTS

مدلسازی و بهینه سازی هارمونیک یک راکتور دوار مرحله ای کنترل شده مغناطیسی قابل انبساط برای کویل خنثی کننده قوس

۲۰۱۲ Modeling And Harmonic Optimization of A Two-Stage Saturable Magnetically Controlled Reactor for An Arc Suppression Coil

====================================

 شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

کنترل بهینه –  ژنتیک

کد مقاله G90 , P73

عنوان مقاله:

میرا کنندگی نوسان توان با TCSC و طراحی کنترل کننده بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

G90_TCSC Power Oscillation Damping And PSS Design Using Genetic Algorithm Modal Optimal Control

گزارش فارسی==> TCSC

۴۵ هزار تومان

=================================== 

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

 بازار برق – الگوریتم  ژنتیک -State of Charge    – خودرو هیبریدی

Optimum Residential Load Management Strategy

دارای گزارش فارسی مفصل و استفاده از دو مقاله دیگر در شبیه سازی ها

(شبیه سازی ها مربوط به یک پایان نامه است)

گزارش شبیه سازی==>rep

۵۵ هزار تومان

===================================

* شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

سیستم‌های قدرت –  بهینه‌سازی – جستجوی مقاوم – الگوریتم ژنتیک

کد مقاله G46

عنوان مقاله:

راه‌حل ژنتیک برای دیسپاچ اقتصادی تولید در بهره‌برداری سیستم‌های قدرت

 G46_ A GA-API Solution for The Economic Dispatch of Generation In Power System Operation 2012

 گزارش فارسی==> info

۵۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

ادوات فکتس – بهینه سازی – بازار برق

کد مقاله G138

عنوان مقاله:

مکان بهینه چند منظوره کنترل کننده های سری FACTS برای برنامه ریزی عملیات سیستم قدرت

G138_Multiobjective Optimal Location of FACTS Shunt-Series Controllers for Power System Operation Planning

در این پروژه سعی شده تا یک شبکه ۱۴ شینه IEEE با افزودن تعداد سه عدد از ادوات Facts به سیستم در حالت ماندگار شبیه سازی شود. ادوات به کار رفته عبارتند از HFC بین شین ۲ و ۴، PST بین شین ۲ و ۵ و UPFC بین شین ۶ و ۱۳.

گزارش فارسی==> g138Gozaresh paper

۴۵ هزار تومان

===================================

کد مقاله  G156 ,P105

عنوان مقاله:

DG Integrated Multistage Distribution System Expansion Planning

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال 

گزارش فارسی: ترجمه دستنویس + عکس های خروجی

کلید واژه : چند مرحله ای، سیستم های توزیع، الگوریتم ژنتیک

Distributed Generation, Genetic Algorithm, Multistage Distribution Expansion Planning, Optimal Power Flow

۵۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

بهره برداری از سیستم های قدرت – بهینه سازی

برنامه ریزی مشارکت واحدها با استفاده از الگوریتم PSO

۲۰۱۱ An Improved Binary Particle Swarm Optimization for Unit Commitment Problem

===================================

شبیه سازی مقاله فارسی ۲۰۰۶

دینامیک سیستم های قدرت– PSO

کد مقاله P94

عنوان مقاله:

تنظیم بهینه سیستم های قدرت تثبیت کننده و بهره AVR با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات

P94_Optimal Tuning of Power Systems Stabilizers And AVR Gains Using Particle Swarm Optimization

گزارش فارسی==> pss with pso

۴۵ هزار تومان

===================================

 ترجمه و شبیه سازی مقالات بهینه سازی در قدرت