فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مدار داخلی IC با نرم افزار اورکد (۸)

اطلاعات بیشتر

دیتاشیتIC :

lm2902-EP

این پروژه مناسب برای درس مدارهای مجتمع خطی ، الکترونیک ۳ و آز الک ۳  می باشد.

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.