فرم درخواست پروژه

شبیه سازی دینامیک ربات و سپس طراحی کنترل فازی تطبیقی و اعمال آن بر ربات

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

کنترل فازی، تطبیقی، ربات، غیرخطی

شبیه سازی دینامیک ربات و سپس طراحی کنترل فازی تطبیقی و اعمال آن بر ربات

 کد مقاله C123

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ Study of an adaptive fuzzy algorithm to control a rectangular-shaped unmanned surveillance flying car

گزارش فارسی و توضیحات کدها ۲۴ صفحه==> report

۷۰ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.