فرم درخواست پروژه

شبیه سازی برنامه تبدیل متن به نوشته OCR شماره(۱)

اطلاعات بیشتر

در این برنامه تصویر یک نوشته دریافت شده و متن نوشته از آن استخراج می گردد

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.