فرم درخواست پروژه

شبیه سازیو تحلیل اینورترSPWM سه سطحی با استفاده ازمتلب

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

الکترونیک قدرت

شبیه سازیو تحلیل اینورترSPWM سه سطحی با استفاده ازمتلب

۲۰۱۲ Matlab -based Simulation & Analysis of Three – level SPWM Inverter

گزارش فارسی ==> ترجمه + نتایج خروجی

۵۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.