فرم درخواست پروژه

شبکه کردن راداری جهت استخراج پارامترهای سه بعدی اهداف

اطلاعات بیشتر

پروپوزال + پایان نامه + شبیه سازی متلب

شبکه کردن راداری جهت استخراج پارامترهای سه بعدی اهداف

۶۸۰ هزار تومان

=====================================

آموزش الگوریتم ها و راهنمایی برای دفاع، رایگان می باشد

تماس با ادمین

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵