فرم درخواست پروژه

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

کد مقاله g229

عنوان مقاله:

ساز و کار پیشنهادی برای تثبیت کننده های سیستم قدرت

g229_p59_Proposed mechanism for performance of power system stabilizers

گزارش فارسی: info

کلید واژه : نوسانات الکترومکانیکی فرکانس پایین، ماشین های سنکرون

۷۰ هزار تومان

=================================== 

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.