فرم درخواست پروژه

ردگیری جسم متحرک در تصویر

اطلاعات بیشتر

در این برنامه یک جسم متحرک موجود است که بایستی پس از حذف پس زمینه آن را در تصویر آشکار سازی نموده و سپس ردیابی کنیم.

جسم متحرک می تواند یک ماشین در حال حرکت ویا یک توپ باشد.

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.