فرم درخواست پروژه

دو مقاله با شبیه سازی در زمینه شبکه عصبی و کنترل Mobile robots

اطلاعات بیشتر

دو مقاله با شبیه سازی در زمینه شبکه عصبی و کنترل رباتهای متحرک

با گزارش کامل

فایل مقاله:

ref1

ref2

 

 

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.