فرم درخواست پروژه

دریافت اطلاعات از GPS و پردازش با ARM

اطلاعات بیشتر

دریافت اطلاعات از GPS و ذخیره روی مموری با ARM

دریافت اطلاعات از GPS و نمایش روی LCD با ARM

دریافت اطلاعات از GPS و ارسال با استفاده از GPRS و SMS با ARM

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.