فرم درخواست پروژه

خواندن سیگنالهای ECG و نمایش آن برروی ARM

اطلاعات بیشتر

خواندن سیگنالهای ECG (نوار قلبی) و نمایش آن برروی ARM

 

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.