فرم درخواست پروژهمقاله های قدرتی: ۵۰هزار تومان=> توان راکتیو، الکترونیک قدرت، بهره برداری، بازار برق، ماشین، DFIG و …

اطلاعات بیشتر

مقالات آماده 

تمامی کارها دارای شبیه سازی کامل و گزارش کار می باشند

بعضی از کارها علاوه بر موارد فوق دارای فایل ترجمه و یا پاورپوینت نیز می باشند

===================================

شبیه سازی مقاله های دارای ترجمه فارسی:

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۳ بهبود پایداری سیستم های قدرت خط انتقال طولانی  با استفاده از  جبران کننده استاتیک ور (SVC)

فایل مقاله:

۲۰۱۳ Power System Stability Improvement of Long Transmission Line System by Using Static Var Compensator (SVC)

توان راکتیو، پایداری سیستم های قدرت

===================================

شبیه سازی و ترجمه

کد مقاله g372

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ g372 Coordinated Control and Energy Management of Distributed Generation Inverters in a Microgrid

سال ارائه:  ۲۰۱۳                             نوع مقاله: IEEE                    گزارش فارسی: دارد

ترجمه دارد

کلید واژه :

Distributed generation (DG), energy management, microgrid, model predictive control (MPC). پروژه متلب

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳ الکترونیک قدرت

طراحی اینورترهای بوست منبع امپدانسی بهبود یافته با اتصال سلسله مراتبی و سلول های سلفی تپ شده

۲۰۱۳ Enhanced-Boost Z-Source Inverters With Alternate-Cascaded Switched- and Tapped-Inductor Cells

دارای فایل ترجمه

 ===================================

کد مقاله g200     –     بازار برق   ، بهره برداری

دارای فایل ترجمه

 عنوان مقاله:

۲۰۱۳ Profit based unit commitment and economic dispatch of IPPs with new technique

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: Elsevier        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :بازار برق، بهره برداری

Unit commitment , Economic dispatch , Profit based unit commitment , Competitive power market

===================================

کد مقاله g213

عنوان مقاله:

Examination of major factors affecting voltage variation on distribution feeders

بررسی عوامل اصلی تاثیرگذار روی تغییر ولتاژ فیدرهای توزیع

برای اطلاع از مدل شبکه شبیه سازی این مقاله ایمیل بزنید

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: Elsevier          گزارش و ترجمه : دارد

کلید واژه:  Distribution  system, Power  flow  analysis, Power  quality, Voltage  quantity, Voltage  variation

===================================

کد مقاله g62- دارای ترجمه

ترجمه این مقاله محصولی از آزادپروجکت است و در سایت های دیگر موجود نیست.

عنوان مقاله:

g62_Azadproject.ir_ Modified Dynamic Phasor Estimation Algorithm for the Transient Signals of Distributed Generators

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله IEEE :              گزارش فارسی + ترجمه : دارد

کلیدواژه:

سیستم توزیع

Distributed generators, modified dynamic phasor,phasor estimation, time-variant fault current

===================================

 کد ۱۰۶

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۳ افزایش  پایداری سیستم های قدرت خط انتقال طولانی  با استفاده از  جبران کننده استاتیک ور (SVC)

 

Stability Enhancement of Long Transmission Line System by Using Static Var Compensator (SVC)

            توان راکتیو  دینامیک سیستمهای قدرت و ادوات فکس

===================================

کد مقاله g207

عنوان مقاله:

Power Quality Improvement by Suppression of Current Harmonics Using Hysteresis Controller Technique

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: IJRTE               گزارش و ترجمه فارسی: دارد

کلید واژه :  Hysteresis  Current  control,  Instantaneous power (p–q) theory, PI Controller, Shunt Active Power Filter

===================================

ترجمه و شبیه سازی    مقاله ۲۰۱۲ در زمینه قابلیت اطمینان با عنوان

بررسی استفاده از توابع توزیع احتمال در تجزیه و تحلیل ارزش قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت 

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

۲۰۱۲ Investigating the use of probability distribution functions in reliability-worth analysis of electric power systems

به همراه فایل ترجمه کامل مقاله  شبیه سازی

===================================

کد مقاله P72

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ Dynamic Modeling of Microgrid for Grid Connected and Intentional Islanding Operation 2012

سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: IEEE

گزارش فارسی: دارد(از لینک  زیر دانلود نمایید)

report

ترجمه دقیق: دارد

ترجمه این کار محصول آزادپروجکت است و در سایت های دیگر وجود ندارد.

کلید واژه : توزیع پراکنده ، میکروگرید، ریز شبکه، حالت جزیره ای

Distributed generation (DG), grid connected operation, intentional islanding operation and islanding detection, microgrid, synchronization, voltage source converter (VSC)

===================================

کد ۱۹     شبیه سازی مقاله سال ۲۰۱۲   تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه

دارای ترجمه فارسی

Saturated Induction Machine Modelling Based on High Frequency Signal Injection  

عنوان مقاله به فارسی:    اشباع القایی ماشین مدل سازی بر اساس تزریق سیگنال فرکانس بالا 

===================================

 کد مقاله g216

عنوان مقاله:

A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: Elsevier              ترجمه: دارد

کلید واژه:  Distributed generation, Genetic algorithm, Placement, Particle swarm optimization, Losses

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۱ با عنوان

۲۰۱۱ Synchronizing and Damping Torques Analysis of Nonlinear Voltage Regulators

آنالیز گشتاورهای سنکرون کننده و میراکننده رگولاتورهای غیرخطی ولتاژ

IEEE transaction 2011

شبیه سازی دارد ترجمه دارد

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ژورنال  ۲۰۱۱ با عنوان:

مدل سازی و شبیه سازی برای کاهش دهنده ولتاژ SAGS/SWELLS با استفاده از دینامیک ولتاژ برگرداننده (DVR)

فایل مقاله:

MODELING AND SIMULATION FOR VOLTAGE SAGS/SWELLS MITIGATION USING DYNAMIC VOLTAGE RESTORER (DVR)

===================================

کد ۲۰     شبیه سازی مقاله سال ۲۰۱۱ دینامیک سیستمهای قدرت و توان راکتیو

ترجمه کامل مقاله نیز موجود است

۲۰۱۱  Dynamic compensation of reactive power in Various Faults in Power System    

عنوان مقاله به فارسی:    جبران دینامیکی توان راکتیو در خطا های مختلف در سیستم های قدرت 

===================================

شبیه سازی مقالات توان راکتیو و ادوات فکتس FACTS

۲۰۱۱ Smart Control of UPCQ within Microgrid Energy System

دارای ترجمه فارسی

================================================

کد ۹۳                       شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۰  الکترونیک قدرت

همراه با ترجمه و گزارش کار فارسی

Design and implementation of predictive current control of three-phase PWMrectifier using space-vector modulation (SVM) 

  
عنوان مقاله به فارسی:  طراحی و پیاده سازی کنترل جریان پیش بینی PWM سه فاز یکسو کننده با استفاده از مدولاسیون فضای برداری (SVM) 

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ بازار برق  

ترجمه: دارد                  گزارش کار فارسی کامل: دارد

سوئیچینگ انتقال در شرایط امنیت محدود

فایل مقاله:

۲۰۱۰ Transmission Switching in Security-Constrained Unit Commitment

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ میکروگرید، سیتم توریع با عنوان:

روش های تقسیم توان ژنراتور توزیع چندگانه با توجه به حالت های کنترل و تنظیمات ریزشبکه

Power-Sharing Method of Multiple Distributed Generators Considering Control Modes and Configurations of a Microgrid

دارای ترجمه دستنویس

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۰۹ دینامیک سیستمهای قدرت با عنوان

تجزیه و تحلیل پایداری سیستم های قدرت با توجه به محدود کننده خروجی AVR و PSS 

فایل مقاله را ز لینک زیر دانلود نمایید:

Stability analysis of power systems considering AVR and PSS output limiters

این مقاله ترجمه و گزارش فارسی  مفصل و پاورپوینت نیز دارد.

این کار محصولی از آزادپروجکت است و در سایت های دیگر شبیه سازی آن را نخواهید یافت.

===================================

کد ۱۱              تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

۲۰۰۹ Simulation of PMSM Vector Control System Based on Matlab/Simulink

عنوان مقاله به فارسی:  شبیه سازی PMSM سیستم کنترل برداری بر اساس محیط Matlab / Simulink

این شبیه سازی دارای ترجمه می باشد

===================================

  کد ۱۵              شبیه سازی و ترجمه مقاله سال ۲۰۰۹   قابلیت اطمینان  ،  توربین بادی

Reliability-based Selection of Wind Turbines for Large-Scale Wind Farms

عنوان مقاله به فارسی:  انتخاب بر اساس قابلیت اطمینان توربین های بادی برای مقیاس بزرگ مزارع بادی

گزارش فارسی و ترجمه : دارد

===================================

کد مقاله P47
عنوان مقاله:

۲۰۰۹ Control and Protection of a Microgrid with Converter Interfaced Micro Sources 2009

سال ارائه: ۲۰۰۹        گزارش فارسی: دارد   ترجمه : دارد
کلید واژه : میکروگرید، توان راکتیو

Admittance Relay, Microgrid, Islanding and Resynchronization, Active and Reactive Power sharing

===================================

شبیه سازی مقاله حفاظت رله بر مبنای STATCOM

Research of the Effect for Relay Protection Based on STATCOM

دارای فایل ترجمه فارسی

شبیه سازی با نرم افزار PSCAD

===================================

کد مقاله g205   + ترجمه

عنوان مقاله:

Buck–Boost-Type Unity Power Factor Rectifier With Extended Voltage Conversion Ratio

سال ارائه:  ۲۰۰۸       نوع مقاله: IEEE                 گزارش فارسی+ترجمه: دارد

کلید واژه : harmonic rectifier, power factor correction (PFC), single-stage single-switch rectifier, unity power factor(UPF

===================================

کد ۶۵                   شبیه سازی ژورنال ۲۰۰۸ IEEE تبدیل انرژی، بازار برق و بهره‌برداری  

۲۰۰۸  An Economic Dispatch Model Incorporating wind Power  

مقاله سال۲۰۰۸

ترجمه کامل:  دارد   گزارش فارسی: دارد

عنوان مقاله به فارسی:  مدل پخش بار اقتصادی شامل توان بادی 

===================================

کد۵     شبیه سازی مقاله ۲۰۰۷  بهره‌برداری – دینامیک سیستمهای قدرت – کنترل فاری

Application of fuzzy logic for load frequency control of hydroelectrical power plants

عنوان مقاله به فارسی:  استفاده از منطق فازی برای کنترل فرکانس بار نیروگاه های برق آبی

دارای فایل ترجمه و پاورپوینت ارائه

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۰۶ تولید پراکنده  و توزیع توان

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

 Investigating Distributed Generation Systems performance using monte carlo Simulation

 گزارش  فارسی : دارد             ترجمه: دارد

کلید واژه : تولید پراکنده (DG)، شبیه سازی مونت کارلو، توزیع توان

Distributed generation (DG), Monte Carlo simulation,power flow.

===================================

کد مقاله P91

عنوان مقاله:

آنالیز شرطی سوئیچینگ نرم برای مبدل PFC افزایش دهنده سه فاز  کنترل شده ZVS-SVM

Soft Switching Condition Analysis for a Novel ZVS SVM Controlled Three-Phase Boost PFC Converter

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله:  IEEE              گزارش فارسی: دارد+ترجمه

کلید واژه : کنترلر سه فاز

================================================

کد مقاله g270

عنوان مقاله:

A Grid-Interfacing Power Quality Compensator for Three-Phase Three-Wire Microgrid Applications

جبران ساز کیفیت توان میان میگروگرید و شبکه برق با ترجمه فارسی مقاله

سال ارائه: ۲۰۰۶       نوع مقاله: IEEE          گزارش فارسی و ترجمه مقاله: دارد

کلید واژه:  Fault current limitation, flux-charge-model control, microgrid, positive- and negative-sequence, power quality compensator

محدود کردن جریان خطا- مدل کنترل شار و شارژ- میکروگرید – مولفه مثبت و منفی –جبران کننده توان

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۰۶ کنترل توان در سیستم توزیع- با ترجمه کامل

عنوان مقاله:

کنترل مستقیم توان اکتیو و توان راکتیو ژنراتور القایی با تغذیه دوگانه برای اولید انرژی بادی

Direct Active and Reactive Power Control of DFIG for Wind Energy Generation

کلید واژه: 

کنترل توان اکتیو- کنترل توان راکتیو- سیستم توزیع- انرژی بادی

===================================

 کد ۱۶      شبیه سازی مقاله سال ۲۰۰۶  بهره‌برداری و دینامیک سیستمهای قدرت

Load Frequency Control of an Isolated Small-Hydro Power Plant With Reduced Dump Load

عنوان مقاله به فارسی:  کنترل فرکانس بار از کوچک برق آبی نیروگاه ایزوله با کاهش بار تخلیه

دارای ترجمه فارسی و پاورپوینت ارائه

===================================

کد ۷۳        بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از D-STATCOM در خطوط انتقال               
 

۲۰۰۵ Power Quality Improvement In Distribution System Using D-Statcom In Transmission Lines

دارای ترجمه و گزارش فارسی  
کیفیت توان و دینامیک سیستمهای قدرت 

===================================

کد۴     شبیه سازی مقاله قدرتی با عنوان  استفاده از شبکه عصبی درموتور DC 

دارای ترجمه کامل – گزارش کار کامل – شبیه سازی کامل

فایل مقاله: 

 ANN motor DC  

شبکه عصبی، سیستم های قدرت  

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۰۰ دینامیک سیستم های قدرت و ادوات فکتس(FACTS) با عنوان

مقایسه PSS ، SVC وStatcomبرای میراسازی نوسانات سیستم قدرت

Comparison of PSS, SVC and STATCOM Controllers for Damping Power System Oscillations

دارای ترجمه و گزارش کار کامل و فایل راهنما

===================================

مقاله ها به ترتیب سال

===================================

مقاله های ۲۰۱۵

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن های

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ یا ۰۹۰۳۸۵۲۷۹۳۳

از طریق تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید

همچنین می توانید درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل

 matlabprojects@azadproject.ir 

ارسال فرمایید.

===================================

کد مقاله g292

عنوان مقال۲ه:

g292_AzadProject.ir_Fuzzy-rough community in social networks

سال ارائه:  ۲۰۱۵       نوع مقاله: Elsevier       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : Social network, Granular computing, Normalized fuzzy mutual information, Community detection, Soft computing, Big Data

===================================

کد پروژه g272 , P141

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ Coordinated reactive power control to achieve minimal operating costs

Refrences:

 Transient Analysis of Cage Induction Machines Under Stator, Rotor Bar and End Ring Faults

Electromechanical Transients in a Three-phase Induction Motor During  Phase Failure and Plugging

Recent Advances in Modeling and Online Detection of Stator Interturn Faults in Electrical Motors

سال ارائه: ۲۰۱۵       نوع مقاله: ژورنال                گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:  پروژه درس تئوری جامع ماشینهای الکتریکی

کلید واژه : توزیع پراکنده، کنترل ولتاژ

===================================

مقاله های سال ۲۰۱۴

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن های

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ یا ۰۹۰۳۸۵۲۷۹۳۳

از طریق تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید

همچنین می توانید درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل

 matlabprojects@azadproject.ir 

ارسال فرمایید.

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ بهینه سازی توزیع توان اکتیو و راکتیو با الگوریتم ژنتیک

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

Combined Active and Reactive Power Dispatch Using Particle Swarm Optimization

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال               گزارش فارسی: دارد

کلید واژه: بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک، توزیع توان اکتیو وراکتیو

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ موتور القایی سه فاز

مدل سازی و آنالیز دینامیکی موتور القایی سه فاز با استفاده از سیمولینک متلب

۲۰۱۴ Review of Modeling and Dynamic Analysis of Three Phase Induction Motor Using MATLAB Simulink

===================================

کد ۸۳                             دینامیک سیستمهای قدرت 
  
تبدیل ماتریس غیرمستقیم با نسبت انتقال ولتاژ واحد برای تبدیل AC به AC

۲۰۱۴ An Indirect Matrix Converter with Unity Voltage Transfer Ratio for Ac To Ac Conversion

===================================

شبیه سازی مقاله  ۲۰۱۴ موتور سنکرون

  کنترل سرعت یک موتور سنکرون آهنربای دائم  بدون سنسور بر اساس DSP  با استفاده از رویتگر جریان مود لغزنده

۲۰۱۴ DSP-Based Sensorless Speed Control of a Permanent Magnet Synchronous Motor using Sliding Mode Current Observer

===================================

کد ۸۰                   تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت و کنترل محرکه 

پیاده سازی کنترل گشتاور مستقیم درایو  PMSM با استفاده از SVPWM و سه سطح اینورتر

۲۰۱۴ IMPLEMENTATION OF DIRECT TORQUE CONTROL OF PMSM DRIVE USING SVPWM AND THREE LEVEL INVERTER

===================================

کد ۹۰

 اینورتر نیم پل آبشاری باک دوگانه برای کنترل جریان قدرت مؤثر در شبکه

۲۰۱۴ A cascaded dual buck half-bridge inverter for efficient power flow control in grid

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ ماشین القایی – الکترونیک قدرت

پیاده سازی سیمولینک کنترل برداری غیر مستقیم مدل ماشین القایی 

۲۰۱۴ Simulink Implementation of Indirect Vector Control of Induction Machine Model

===================================

کد مقاله P145

عنوان مقاله:

Power Sharing Improvement in Standalone Microgrids with Decentralized Control Strategy

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : جریان ، ولتاژ ، توان اکتیو و راکتیو

===================================

کد مقاله P152

عنوان مقاله:

Virtual active filters for HVDC networks using V2G technology

سیستم واحد یا یک باس ولتاژ ثابت

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : خودروهاي هايبريد متصل به شبكه (PHEV)، انتقال توان، منبع هارمونيك جريان، كنترل يكسوساز و اينورتر

Power system, HVDC, Active filter, PHEV, V2G

===================================

کد مقاله P159

عنوان مقاله:

Reactive power control of grid-connected wind farm based on adaptive dynamic programming

کنترل دینامیکی تطبیق پذیر برای کنترل قسمت روتور سیستم توربین بادی با تغذیه دوگانه

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :حالت گذرا و اتصال کوتاه، شبکه عصبی

Computational intelligence, Adaptive dynamicprogramming, Doubly fedinductiongenerator, Wind farm, Power system, Adaptive control

===================================

شبیه سازی موتور القایی ۲۲۵۰ اسب بخار ۲۰۱۴

۲۰۱۴ Dynamic Modeling of Induction Motor Using Rotor Rotating Reference Frame

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ الکترونیک قدرت

مقایسه بین کانورتر های DC-DC  فرکانس بالای مجزای متقارن و غیر متقارن کنترل شده

۲۰۱۴ Comparison between Symmetrical and Asymmetrical Controlled Three-Phase High Frequency Isolated DC–DC Converter

===================================

کد ۸۹        مقاله ۲۰۱۴ با عنوان:

    STATCOM برای عملکرد دینامیکی بهبود یافته از مزارع بادی در قدرت شبکه 
  
STATCOM for Improved Dynamic Performance of Wind Farms in Power Grid

      دینامیک سیستمهای قدرت و ادوات فکس 

===================================

کد ۹۹      شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴    الکترونیک قدرت

عنوان مقاله:  مرحله بهبود پایین تبدیل در در لایه ای باک تبدیل و تلفات کم سوئیچینگ

Improved Step down Conversion in Interleaved Buck Converter and Low Switching Losses

  ===================================

کد مقاله P137

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ Power System Stability Control for a Wind Farm Based on Adaptive Dynamic Programming

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پایداری سیستم قدرت

Computational intelligence (CI), doubly-fed, induction generator (DFIG), goal representation heuristic, dynamic programming (GrHDP), power system stability

================================================

کد مقاله P131

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ A Single-Stage Three-Phase Inverter Based on Cuk Converters for PV Applications

اینورتر ۳ فاز تک مرحله ای بر اساس کانورتر cuk برای کاربرد های فتوولتای

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مبدل، کنترلر، باک بوست، سوییچ

DC/DC  converters,  Cuk  converter,  buck-boost inverter,  state  space  averaging,  PI  control,  PR  control,  switched mode power supply

===================================================

 

کد مقاله P129

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ Mitigation of voltage sag, swell and power factor correction using solid-state transformer based matrix converter in output stage

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ماتریس نبدیل، مبدل، ترانسفورماتور

Solid-state transformer (SST);Medium frequency transformer;AC/AC converter;Matrix converter

========================================

کد مقاله P114

عنوان مقاله:

High impedance fault location in 11 kV underground distribution systems using wavelet transforms 2014

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : خطای امپدانس بالا، اتصال کوتاه، ضرایب سیگنال تقریب موجک

Discrete Wavelet Transform-based MRA, Faulted section, High impedance fault, AAD score

========================================

کد مقاله g291

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ A Stabilizing Model Predictive Controller for Voltage Regulation of a DC-DC Boost Converter

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: IEEE         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:

 Bilinear model, cascade control, dc/dc converter,global stability, input/state constraints, model predictive control(MPC), کنترل پیش بین, مبدل بوست

 

===================================

کد مقاله g161

عنوان مقاله:

g161_AzadProject.ir_High-step-up-isolated-efficient-single-switch-DC-DC-converter-for-renewable-energy-source

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال               گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

مبدل DC به DC Single switch DC-DC , converter , High step-up , Clamp circui , Reverse-recovery , PSIM

===================================

کد مقاله g163

عنوان مقاله:

g163_AzadProject.ir_Optimizing reactive power flow of HVDC systems using genetic algorithm

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: Elsevier             گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : Optimal reactive power flow , Integrated AC–DC system , Heuristic method , Genetic algorithm , Evolutionary

===================================

کد مقاله g187

عنوان مقاله:

g187_AzadProject.ir_Tuning of Kalman Filter Parameters via Genetic Algorithm for State-of-Charge Estimation in Battery Management System

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                             گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : Battery Management System (BMS) ، Kalman Filter for SoC Estimation ،  genetic algorithm (GA)

===================================

کد مقاله g197

عنوان مقاله:

g197_AzadProject.ir_Improved_performance_in_a_supercapacitor-based_energy_storage_control_syste

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: IEEE                                    گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : Elevator motor drive, energy storage, control system, braking energy, supercapacitor

=================================== 

کد مقاله g217

عنوان مقاله:

Optimal sizing of battery energy storage for micro-grid operation management using a new improved bat algorithm

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: Elsevier                             گزارش:  –

کلید واژه:  Battery energy storage sizing, Distributed generation, Improved bat algorithm, Micro-grid, Operation management, Renewable energy sources

===================================

کد مقاله g218

عنوان مقاله:

Large-Scale Integration of Deferrable Demand and Renewable Energy Sources

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: IEEE                             گزارش:  دارد

کلید واژه:  Load management, power generation scheduling, wind power generation

=================================== 

کد مقاله g219

عنوان مقاله:

Reactive Power Compensation in railways using Active Impedance concept

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: IEEE                             پاورپوینت:  دارد

کلید واژه:  Rail transportation power systems, AC-AC ,power conversion, Reactive power control, Static VAR compensators

=================================== 

کد مقاله g223

عنوان مقاله:

Studying the Performances of Induction Motor Used in Electric Car

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله:   Elsevier                     گزارش:  دارد

کلید واژه:  Three phase induction motors; electronic inverters; simulation; electric car

===================================

مقاله های سال ۲۰۱۳

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن های

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ یا ۰۹۰۳۸۵۲۷۹۳۳

از طریق تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید

همچنین می توانید درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل

 matlabprojects@azadproject.ir 

ارسال فرمایید.

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳ با عنوان:

کنترلر وفقی فازی بهینه به همراه توربین بادی سیستم توزیع، برای کنترل فرکانس در سیستم قدرت

Optimal Fuzzy Logic-based Adaptive Controller equipped with DFIG Wind Turbine for Frequency Control in Stand Alone Power System

مناسب برای درس های کنترل فازی، کنترل وفقی، کنترل بهینه

===================================

کد ۱۰۴              شبیه سازی مقاله ژورنال  ۲۰۱۳    دینامیک سیستمهای قدرت

 AN APPROACH BY PST-OLTC FOR THE ENHANCEMENT OF POWER REGULATION 

عنوان مقاله به فارسی:  روشی بر مبنای PST-OLTC برای بهبود تنظیم توان

گزارش فارسی دارد

===================================

ترجمه مقاله ۲۰۱۳ تشخیص حالت جزیره ای برای DG مبتنی بر اینورتر با استفاده از سیستم فازی عصبی 

Islanding detection for inverter-based DG coupled with using an adaptive neuro-fuzzy inference system

این مقاله شبیه سازی ندارد

===================================

کد ۴۱                          مقاله ژورنال ۲۰۱۳   انرژی نو و الکترونیک قدرت

 ۲۰۱۳ Design and Simulations of Solid Oxide Fuel Cell Power System using Three Phase Inverter for Grid Applications

      
عنوان مقاله به فارسی:  طراحی و شبیه سازی ها از سوخت اکسید سیستم های قدرت همراه جامد با استفاده از اینورتر سه فاز برای کاربردهای شبکه

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله:ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:

ELF-extremely low frequency, Amplifiers, loop antennas, magnetic field measurement, magnetometers

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳ با عنوان:

برنامه ریزی دینامیکی وفقی مقاوم برای سیستم های بزرگ، با کاربرد سیستم های چند ماشینی

Robust Adaptive Dynamic Programming for Large-Scale Systems with an Application to Multimachine Power Systems

===================================

 کد ۸۲       شبیه سازی         مقاله ۲۰۱۳ موتور القایی         

تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت

طراحی کنترل سرعت درایو موتور القایی مبتنی بر SVPWM با استفاده از اینورتر ۳ سطحی

۲۰۱۳ Analysis of SVPWM Based Speed Control of Induction Motor Drive with using VF Control Based 3 Level Inverter

===================================

کد ۳۷                        توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت

مقاله ژورنال ۲۰۱۳                             به همراه گزارش فارسی کامل

  Modified Approach for Harmonic Reduction inTransmission System Using 48-pulse UPFC Employing Series Zig-Zag Primary and Y-Y Secondary Transformer

عنوان مقاله به فارسی:    روش اصلاح شده برای کاهش هارمونیک در سیستم انتقال با استفاده از ۴۸ پالس UPFC به کارگیری ZIG-ZAG اولیه سری و YY ثانویه ترانسفورماتور 

===================================

کد ۶۲                                      میکرو گرید و سیستم توزیع

روش طراحی چند متغیره برای کنترل ولتاژ ریزشبکه با یک DG

  A Multivariable Design Methodology for Voltage Control of a Single-DG-Unit Microgrid

سال ارائه: ۲۰۱۳             نوع مقاله :IEEE           گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:Convex optimization, digital multivariable control, distributed generation, islanded mode, loop shaping, microgrid, voltage regulation, voltage source converter

===================================

    کد ۷۰              شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۳  دینامیک سیستمهای قدرت و ادوات فکس

  
P-Q Control Matrix Converter Based UPFC

  
عنوان مقاله به فارسی:

کانورتر ماتریس با کنترل P-Q  مبتنی بر UPFC با استفاده از روش کنترل توان مستقیم

سال ارائه:  ۲۰۱۳        نوع مقاله: journal                                       گزارش فارسی: دارد

===================================

  کد ۲۲         شبیه سازی مقاله سال ۲۰۱۳ دینامیک سیستمهای قدرت

  Coordinated Control of SVC and PSS for Transient Stability Enhancement of Multi-Machine Power System  

عنوان مقاله به فارسی:  کنترل هماهنگ SVC و PSS برای افزایش پایداری گذرا در سیستم های قدرت با چند ماشین

===================================

کد ۷۲                             دینامیک سیستمهای قدرت و کنترل فازی 

۲۰۱۳ COMPARATIVE STUDY OF CONVENTIONAL AND FUZZY BASED POWER SYSTEM STABILIZER

عنوان مقاله به فارسی:  بررسی مقایسه ای معمولی و FUZZY بر پایدار کننده سیستم قدرت

===================================

کد ۷۶                          موتور خطی و  تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 

۲۰۱۳ Modeling and Design Analysis of a Permanent Magnet Linear Synchronous Generator

عنوان مقاله به فارسی:  مدل سازی و طراحی تحلیل یک آهنربای دائم خطی سنکرون ژنراتور

===================================

کد ۸۵                             تئوری جامع ماشین های الکتریکی 

۲۰۱۳ MATHEMATICAL MODELING AND SPEED TORQUE ANALYSIS OF THREE PHASE SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR USING MATLAB SIMULINK FOR ELECTRICAL MACHINES LABORATORY

عنوان مقاله به فارسی:  مدلسازی ریاضی و  تجزیه و تحلیل گشتاور سرعت  موتور القایی سه فاز قفس سنجابی با استفاده از متلب SIMULINK برای آزمایشگاهی ماشینهای الکتریکی

===================================

کد ۸۸                دینامیک سیستمهای قدرت و کنترل مقاوم  – سیستم های FTC- کنترل سیستم های تحمل پذیر خطا

ارائه مدلی برای کنترل تحمل پذیر عیب توربین بادی

۲۰۱۳ Fault Tolerant Control of Wind Turbines – a benchmark model

===================================

کد ۹۲                                  الکترونیک قدرت 

۲۰۱۳ Some Aspects on 3-Phase Bridge Inverter (180 Degree Mode)

 

عنوان مقاله به فارسی:  برخی از جنبه های در ۳ فاز پل اینورتر (حالت ۱۸۰ درجه (

===================================

شبیه سازی مقاله بهبود کیفیت توان با استفاده از کنترل integral PWM در مبدل ولتاژ AC / AC

Space Vector Pulse Width Modulation Applied to the Three-Level Voltage Inverter

svpwm  مورد استفاده در اینورتر ولتاژ سه سطحی:
Unity Input Power Factor for a PWM boost AC Chopper

کلید واژه: بهبود کیفیت توان، اینورتر

===================================

کد ۴۷             شبیه سازی  مقاله ژورنال ۲۰۱۳   تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل فازی

دارای فایل پاورپوینت ارائه

Comparative Study of Speed Control of D.C. Motor Using PI, IP, and Fuzzy Controller

  
عنوان مقاله به فارسی:  بررسی مقایسه ای کنترل سرعت موتور DC با استفاده از PI، IP، و کنترل فازی

—در این مقاله سعی شده است که سرعت موتور DC به سه صورت منطق فازی و PI وIP کنترل شود .برای این منظور ابتدا باید موتور DC مدل گردد و این دو کنترل روی آن اعمال گردد .

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله:ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:

Fuzzy logic controller (FLC) , Integral- Proportional (I-P) controller, Proportional-Integral (P-I) controller,

Speed control, DC Motor drive.

===================================

کد ۵۴                               سیستم توزیع

Hybrid fuel cell based Distributed Generation system for the Mitigation of voltage sag

سال ارائه: ۲۰۱۳           نوع مقاله:ژورنال              گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:Control, energy storage, fuel cell (FC), hybrid وsystem, smart grid, voltage sag

عنوان مقاله به فارسی:    بر اساس سلول سوخت ترکیبی توزیع شده سیستم تولید برای کاهش افت ولتاژ 

===================================

کد ۱۰۰          شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳     تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت 
 

۲۰۱۳ Harmonics Reduction of 3 Level Inverter of SVPWM Based Speed Control of Induction Motor Drive with Using VF Control Method

  
کاهش هارمونیک اینورتر ۳ سطحی بر اساسSVPWM   برای کنترل درایو سرعت موتور القایی با استفاده از روش کنترلV / F

===================================

کد ۹۵    شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳  الکترونیک قدرت 
 

A STUDY OF CARRIER BASED PULSE WIDTH MODULATION (CBPWM) BASED THREE PHASE INVERTER

  
مطالعه از مدولاسیون CARRIER بر اساس پهنای پالس (CBPWM) بر اساس INVERTER سه فاز

===================================

کد ۵۱            شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۳ کنترل مدرن

دارای گزارش فارسی

  Vibration Control of Bus Suspension System using PI and PID Controller  

عنوان مقاله به فارسی:  کنترل ارتعاشات واحد اتوبوسرانی سیستم تعلیق با استفاده از PI و PID  کنترل کننده 

===================================

کد مقاله P130

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ Optimal Operation of Independent Storage Systems in Energy and Reserve Markets With High Wind Penetration 

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بهینه سازی، باد، انرژی، بازار برق

Energy and reserve markets, independent storage systems, stochastic optimization, wind power integration

==================================================

 کد مقاله P111

عنوان مقاله:

p111_Small Hydro Power Plants Energy Availability Modeling for Generation Reliability Evaluation

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : قابلیت اطمینان

Energy availability, generation systems, inflow, time series, reliability evaluation, small hydro power plants,, statistical clustering technique

==================================================

کد مقاله P112

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ VIRTUAL INERTIA CONTROL OF DFIG-BASED WIND TURBINES FOR DYNAMIC GRID FREQUENCY SUPPORT

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توربین بادی

Virtual inertia control (VIC), doubly-fed induction generator (DFIG), dynamic frequency support, maximum power point tracking, MPPT

================================================

کد مقاله P113

عنوان مقاله:

Improving wind power quality with Reliability  Evaluation

بهبود کفایت سیستم قدرت با کاهش نوسانات توان خروجی مزارع بادی به وسیله ذخیره ساز های انرژی الکتریکی

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: کنفرانس                                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : قابلیت اطمینان، مزارع بادی، مونت کارلو، نوسانات توان

================================================

کد مقاله P115

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ Improving power quality of wind energy conversion system with unconventional power electronic interface

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سرعت های توربین، ولتاژ، dfig

Doubly fed induction generator, Unconventional power electronic interface, Power quality, Total harmonic distortion, Wind energy conversion system

================================================

کد مقاله P116

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ Capacitor allocations in radial distribution networks using cuckoo search algorithm

به منظور قرار دادن خازن شنت در مکان بهینه و مناسب، در شبکه های توزیع شعاعی از یک رویکرد  مبتنی بر بهینه سازی جستجو فاخته (cuckoo)  استفاده شده است

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فاخته

optimal capacitorplacement (OCP)

===================================================

کد مقاله P119

عنوان مقاله:

Direct Torque Control of Inverter Fed PMSM Drive using SVM

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : موتور سنکرون، گشتاور

Permanent Magnet Synchronous Motor, Direct Torque Control, Space Vector Pulse-width Modulation

==================================================

کد مقاله P121

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ A Family of Neutral Point Clamped Full-Bridge Topologies for Transformerless Photovoltaic Grid-Tied Inverters

طراحی مبدل مناسب جهت سیستم فتوولتائیک است متناسب با شبکه تکفاز

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مبدل، فتوولتائیک

Common-mode voltage, grid-tied inverter, leakage current, neutral point clamped inverter, photovoltaic (PV) generation system.

=================================================

کد مقاله P127

عنوان مقاله:

Nonlinear DSTATCOM controller design for distribution network with distributed generation to enhance voltage stability 2013

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل کننده، نمونه گیری جریان و ولتاژ، استتکام

Distributed generation, Distribution network, DSATACOM ,Partial feedback linearization ,Voltage control

=================================================

کد مقاله P136

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ Performance Improvement of a Grid Connected Direct Drive Wind Turbine Using Super-capacitor Energy Storage

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ابرخازن موازی شده و به توربین pmsg

direct drive variable speed wind turbine, PMSG, STATCOM, super-capacitor energy storage

==================================================

کد مقاله P109

عنوان مقاله:

p109_Gbest based Artificial Bee Colony Optimization for Unit Commitment Problem

در سيستم قدرت هدف مسئله UC حداقل کردن هزينه بهره برداری با توجه به مجموعه قيود موجود

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بهینه سازی، الگوریتم زنبور، هوش جمعی ذرات، پرندگان

Gbest Articial bee colony algorithm (ABC), Differential Evaluation (DE), Particle Swarm Optimization (PSO), Unit Commitment (UC)

==================================================

کد مقاله P96

عنوان مقاله:

p96_Genetic algorithm based reactive power dispatch for voltage stability improvementm

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پایداری ولتاژ، الگوریتم ژنتیک

Voltage stability, L-index, Reactive power dispatch, Genetic algorithm

==================================================

کد مقاله P97

عنوان مقاله:

ارزيابي پايداري سيستمهاي قدرت به روش تخمين زاويه وسرعت روتور ژنراتور سنكرون و با استفاده از شبكه هاي عصبي

سال ارائه:  ۱۳۹۲       نوع مقاله: کنفرانس                                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه عصبی، سیستم های قدرت

==================================================

کد مقاله P104

عنوان مقاله:

p104_Control of a wind energy conversion system equipped by a DFIG for active power generation and power quality improvement

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : موج های جریان و ولتاژ شبکه و ولتاژ خازن، جبرانسازی

Variable speed wind turbine, AC-DC-AC PWM converter, Harmonic currents, Active filtering, Reactive power compensation, Power quality

=================================================

کد مقاله P90

عنوان مقاله:

p90_طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Conventional and fuzzy PID controllers, load frequency control

=================================================

کد مقاله P143

عنوان مقاله:

Combined Vector Control and Direct Power Control Methods for DFIG under Normal and Unbalanced and Distorted Grid Voltage Conditions

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : جایابی، سیستم بادی، هارمونیک استاتور، جریان استاتور

doubly fed induction genarator (DFlG), direct power control (DPC); vector control (VC); unbalanced and distorted grid voltage conditions

=================================================

کد مقاله P146

عنوان مقاله:

New Sliding-Mode Observer for Position Sensorless Control of Permanent-Magnet Synchronous Motor

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ولتاژ استاتور، گشتاور الکتریکی

Back electromotive force (EMF), permanentmagnet synchronous motor (PMSM), sensorless, sliding-mode observer (SMO)

=================================================

کد مقاله P144

عنوان مقاله:

PMU power Smart  Grid dynamic stability

ابداع روش اندازه گیری سنکرون به کمک PMU تحولات عظیمی درپایش و کنترل شبکه های قدرت ایجاد کرده است تشخیص سریع نوسانات و اغتشاشاتی که منجر به ناپایداری سیستم قدرت میشود ازمهمترین کاربردهای این تکنولوژی می باشد باتوجه به هزینه های بالای نصب PMU حداقل نمودن تعدادآنها ازاهمیت بالایی برخوردار است دراین مقاله جایابی PMU برروی خط انتقال بادرنظرگرفتن باسهای شعاعی بررسی شده است اطلاعات دریافتی ازPMU وضعیت پایداری شبکه را بصورت دقیق مشخص می کند ازاین رو جهت ارزیابی پایداری دینامیکی با اطلاعات PMU الگوریتمی برمبنای دو شاخص مقادیر ویژه و مجموع مربعات خطا ارایه شده است روش پیشنهادی برروی شبکه های ۳۰و۱۴و۲۴ شینه IEEE مورد ازمایش قرارگرفته است نتایج بدست امده نشان میدهد که جایابی PMU باروش ارایه شده نسبت به روش جایابی برروی باس ازمشاهده پذیری بالاتری برخوردار می باشد.

سال ارائه:  ۱۳۹۲       نوع مقاله: کنفرانس ملی برق و الکترونیک ایران                    گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : واحداندازه گیری فازوریPMU، جایابی بهینه، مشاهده پذیری سیستم قدرت، پایداری دینامیکی

 =================================================

 کد مقاله P154

عنوان مقاله:

 

مشخصات نویسندگان مقاله کنترل موتور سنکرون مغناطیس دائم با حذف سنسور سرعت مبتنی بر تئوری مولفه های متقارن

 

این مقاله رهیافتی بر کنترل موتور سنکرون مغناط یس دائم(PMSM)بدون نیاز به سنسور سرعت میباشد. روش پیشنهادی، بر پایه تئوری مولفههای متقارن استوار شده است .در این روش، ولتاژها و جریانهای توالیهای مثبت و منفیPMSMدر معادلات کنترلی مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت الگوریتم حذف سنسور برای محاسبه زاو ی ه تخمین ی موقعیت روتور بسیار ساده شده و لذا زمان محاسبات کوتاهتر از روش متداول حذف سنسور است . با در اختی ار داشتن مقدار تخمینی موقعیت و سرعت رتور، با تدوین روابط موتور در حوزه زمان گسسته، مقدار مطلوب گشتاور الکتریکی جهت ردیابی گشتاور مکانیکی (با عملکرد سرعت ثابت(PMSM تعیین و جهت محاسبه جری ان مرجع مورد استفاده قرارمیگیرد. مبانی کلی طرح پیشنهادی بر پایه کنترل میدان جهت داده شده(FOC)میباشد. نتایج شبیه سازی با استفاده از نرم ، افزارMATLABبی انگر عملکرد بهتر، محاسبات کمتر وهزینه کنترلی مناس بتر سیستم نسبت به طر حهای موجود میباشد.

 

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: کنفرانس بین المللی برق                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : موتور سنکرون مغناطیس دائم، کنترل بدون سنسور، کنترل میدان جهت داده شده، مولفههای متقارن، کنترل جریان هیسترزیس

Permanent-magnet-synchronous-motor-control-with-speed-sensor-removal-based-on-the-theory-of-symmetrical-components

=================================================

  کد مقاله P59

عنوان مقاله:
p59_Proposed mechanism for performance of power system stabilizers in the condition of strong resonance
سال ارائه: ۲۰۱۳ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : نوسانات الکترومکانیکی فرکانس پایین، ماشین های سنکرون
Modal interaction, Power system dynamic stability, Power system stabilizer placement, Strong resonance

==================================================

کد مقاله P142

عنوان مقاله:

p142_www.Azadproject.ir_-A-novel-direct-torque-control-for-electrically-excited-synchronous-motor-drives-with-high-power-factor-and-low-ripples-in-flux-and-torque

سیستم واحد یا یک باس ولتاژ ثابت

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ادوات ،  پایدار سازی و جبران کنندگی، خطوط انتقال قدرت ، SVC

FACTS, PSS, SVC, transient stability, Single Line to Ground fault (SLG), Line to Line fault, LL and LLG

==================================================

کد مقاله g60

عنوان مقاله:

g60_Azadproject.ir_A simplified nonlinear controller for transient stability enhancement of multimachine power systems using

کنترلر غیرخطی ساده برای افزایش پایداری گذرا سیستم‌های چند ماشینی قدرت  با استفاده از دستگاه SSSC

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله:elsevier   گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه:

Power system,Transient stability,FACTS,Static synchronous series compensator (SSSC),DFIG,Lyapunov theory

=================================== 

کد مقاله g64

عنوان مقاله:

g64_Azadproject.ir_Battery Energy Storage Station (BESS)-Based Smoothing Control of Photovoltaic (PV) and Wind Power Generation Fluc

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: IEEE                 گزارش فارسی: دارد کلیدواژه:

Adaptive smoothing control, battery energy storage station (BESS), solar power generation, state of charge (SOC), wind power generation.

===================================

 کد مقاله g84

عنوان اصلی مقاله :

g84_Azadproject.ir_A Multivariable Design Methodology for Voltage Control of a Single-DG-Unit Microgrid

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله :IEEE      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:Convex optimization, digital multivariable control, distributed generation, islanded mode, loop shaping, microgrid, voltage regulation, voltage source converter

===================================

کد مقاله g90 , P73

عنوان مقاله:

g90_Azadproject.ir_TCSC Power Oscillation Damping and PSS Design Using Genetic Algorithm Modal Optimal Control

میرا کنندگی نوسان توان با TCSC و طراحی کنترل کننده بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل بهینه، ژنتیک

GA, modal optimal control, power system stability, SMIB, TCSC

=================================== 

شبیه سازی مقالات توان راکتیو و ادوات فکتس FACTS

۲۰۰۸ روشی جدید برای کاهش اثر TCSC بر حفاظت دیستانس

 =================================== 

کد مقاله g109

عنوان مقاله:

g109_Azadproject.ir_Power System Stability Improvement of Long Transmission Line System by Using Static Var Compensator (SVC

بهبود پایداری سیستم قدرت در سیستم خط انتقال بلند با استفاده از  جبران کننده استاتیکی وار (SVC)

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: Journal                                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

FACTS, long transmission line, MATLAB, SVC, power system stability, three phase fault.

===================================

کد مقاله g114  دینامیک سیستمهای قدرت و ادوات فکتس

عنوان مقاله:

g114_Azadproject.ir_ P-Q Control Matrix Converter Based UPFC

ماتریس کنترل P-Q مبدل مبتنی بر UPFC با استفاده از روش کنترل توان مستقیم

سال ارائه:  ۲۰۱۳        نوع مقاله: journal                                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:

===================================

کد مقاله g119

عنوان اصلی مقاله :

g119_Azadproject.ir_Design and Simulations of Solid Oxide Fuel Cell Power System using Three Phase Inverter for Grid

شبیه سازی سلول سوختی اکسید سیستم با استفاده از اینورتر سه فاز

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله:ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:

ELF-extremely low frequency, Amplifiers, loop antennas, magnetic field measurement, magnetometers

===================================

 کد مقاله g135

عنوان مقاله:

g135_AzadProject.ir_A Single-Input Single-Output Approach by using Minor-Loop Voltage Feedback Compensation with Modified SPWM Technique for Three-Phase AC-DC Buck Converter

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :MATLAB-Simulink, Minor-loop feedback compensator, Modified SPWM, Three-phase AC–DC buck converter

===================================

کد مقاله g139

عنوان مقاله:

g139_AzadProject.ir_Power Quality Issues in Traction Power Systems

سال ارائه:  ۲۰۱۳                نوع مقاله: –                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

===================================

کد مقاله g169

عنوان مقاله:

g169_AzadProject.ir_Genetic algorithm based reactive power dispatch for voltage stability improvement

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پایداری ولتاژ

Voltage stability, L-index, Reactive power dispatch, Genetic algorithm

===================================

کد مقاله g170

عنوان مقاله:

g170_AzadProject.ir_Control of a wind energy conversion system equipped by a DFIG for active power generation and power quality improvement 2013

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : موج های جریان و ولتاژ شبکه و ولتاژ خازن، جبرانسازی

Variable speed wind turbine, AC-DC-AC PWM converter, Harmonic currents, Active filtering, Reactive power compensation, Power quality

===================================

کد مقاله g204

عنوان مقاله:

حداقل سازی هزینه فروافتادگی ولتاژ و تلفات توان با استفاده از مکان یابی بهینه ی تولیدات پراکنده و ادوات FACTS

فایل مقاله را از لینک زیر دریافت نمایید:

g204_AzadProject.ir_

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: –                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک, الگوریتم ازدحام ذرات , الگوریتم رقابت استعماری, تلیدات پراکنده, ادوات FACTS, جایابی بهینه, فروافتادگی ولتاژ

  • کار انجام شده در مقاله:

  • مکان و اندازه بهینه SVC وDSTATCOM در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک

  • مکان و اندازه بهینه DG در شبکه توزیع با استفاده الگوریتم ژنتیک

اهداف:

  • کاهش فروافتادگی ولتاژ

  • کاهش تلفات

کار هایی که انجام شده:

  • مکان و اندازه بهینه SVC وDSTATCOM و خازن موازی در شبکه توزیع با استفاده از GA ، PSO وICA

=================================== 

کد مقاله g229

عنوان مقاله:

g229_p59_AzadProject.ir_Proposed mechanism for performance of power system stabilizers

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : نوسانات الکترومکانیکی فرکانس پایین، ماشین های سنکرون

Modal interaction, Power system dynamic stability, Power system stabilizer placement, Strong resonance

=================================== 

کد مقاله g232

عنوان مقاله:

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

g232_AzadProject.ir_load frequency control

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Conventional and fuzzy PID controllers, load frequency control

===================================

کد مقاله g254

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ Modelling prey in discrete time predator-prey systems

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: IEEE                             گزارش: دارد

کلید واژه: مدل ریکر, مدل لجستیک, مدل تنت,  Predator-Prey, Modelling Prey, Ecosystem Diversity

===================================

کد ۵۶                 مقاله ۲۰۱۳            فتوولتائیک و سیستم توزیع 

Battery Energy Storage Station (BESS)-Based Smoothing Control of Photovoltaic (PV) and Wind Power Generation Fluctuations

عنوان مقاله به فارسی:    کنترل نرم ایستگاه ذخیره سازی انرژی باتری مبتنی بر فتوولتائیک (PV) و نوسانات  تولید نیروی باد،

===================================

===================================

شبیه سازی مقالات زیر ، با جواب کاملا دقیق به همراه گزارش کار :
•روش های ساده و موثر برای تخمین حد بارپذیری وپایداری ولتاژ شبکه توزیع شعاعی
Simple and efficient method for steady-state voltage stability assessment of radial distribution systems
•کنترل سرعت ماشین های با مغناطیس دائم
Speed Control of a Permanent Magnet Synchronous Machine Powered by an Inverter Voltage Moment Approach
•مقایسه PSS ، SVC وStatcomبرای میراسازی نوسانات سیستم قدرت
Comparison of PSS, SVC and STATCOM Controllers for Damping Power System Oscillations
•نگرشی بر طراحی PSSبرای بهبودپایداری گذراازطریق میراکردن اضافی فرکانس های پایین معمولی
An Approach to PSS Design for Transient Stability Improvement through Supplementary Damping of the Common Low-Frequency
•طراحی بهینه پایدارساز سیستم قدرت(PSS) با NSGA وبا کمک کنترل فازی
Design an Optimized Power System Stablizer Using NSGA-II Based on Fuzzy Logic Principle
•طراحی پایدار ساز سیستم قدرت در مد گسسته با کنترلر فازی
A FUZZY LOGIC BASED DISCRETE MODE POWER SYSTEM STABILIZER
•طراحی کنترل – بار فرکانس(LFC) با بهینه سازی انبوه ذره (PSO) در یک سیستم قدرت
Improved Particle Swarm Optimization Based Load Frequency Control In A Single Area Power System
Incidence Matrix-Based LMP Calculation Algorithm and Applications
•کنترل گشتاور موتورهای DC بدون جاروبک با کاهش جریان راه اندازی توسط کنترل فازی
Direct Torque Control of Brushless DC Motor Drives with Reduced Starting Current Using Fuzzy Logic Controller
•الگوریتم PSO در سیستم های مقاوم فازی هم راستا با کنترلر توزیع شده
Particle Swarm Optimization of Robust Fuzzy Parallel Distributed Controller
•آنالیز عدم تمرکز بر کنترل بار – فرکانس و تنظیم آن برای نواحی چند گانه سیستم قدرت
Decentralized load frequency controller analysis and tuning for multi-area power systems
•تحلیل پایداری سیستم قدرت با توجه به محدودیت های خروجی AVR و PSS
Stability analysis of power systems considering AVR and PSS output limiters
•طراحی پایدارساز سیستم قدرت (PSS) برای سیستم تک ماشینه متصل به شین بینهایت با روش کنترل مد لغزشی(Sliding Mode)
به همراه گزارش کار کامل و فایل دقیق شبیه سازی شده و فایل پاورپوینت برای ارائه
Relay-Free Sliding Mode Control Technique based Power System Stabilizer for Single Machine Infinite Bus System
۲-شبیه سازی انواع ماشین ها در حالت گذرا و دائم :
ماشین های جریان مستقیم(DC) شامل منحنی های گشتاور(الکتریکی –مکانیکی یا بار) – جریان و ولتاژ آرمیچر –جریان و ولتاژ تحریک – سرعت برای هریک از ماشین های زیر:
•شنت(Shunt)
• سری (Series)
•خود تحریک یا تحریک مستقل(Self_excited)
•کمپوند شنت کوتاه(Short_Compound)
•کمپوند شنت بلند(Long_Compound)
•مغناطیس دائم(PM –Permanent magnet)
ماشین های جریان متناوب (AC) شامل منحنی های دقیق گشتاور(الکتریکی –مکانیکی یا بار) – جریان و ولتاژ استاتور و رتور در قاب دو محوری – سرعت برای هریک از ماشین های زیر :
•ماشین القایی (induction_machine)
•ماشین بدون جاروبک (brushless_machine- در دوحالت کارکرد عادی و تغییر ناگهانی بار
•ماشین سنکرون(synchronous machine) برای ژنراتورهای آبی و ژنراتورهای بخار – برای هرکدام ، در دوحالت کارکرد عادی و تغییر ناگهانی بار
همچنین شبیه سازی هایی کاملا منطبق با کتاب تئوری جامع ماشین نوشته کروس یا کروز(Paul C. Krause
۳-پروژه های درس بهره برداری سیستم های قدرت
پخش بار اقتصادی بار(Economic Dispatch) با روش های زیر همراه با تلفات و بدون تلفات :
•به روش تکرار لاندا ((Lambda –Iteration Method
•به روش گرادیان نوع اول (First Gradient Method)
•به روش گرادیان نوع دوم (Second Gradient Method)
•به روش نیوتن (Newton’s Method)
•به روش دینامیکی (Dynamic Programming)
•قرار گرفتن در مدار Unit Commitment))
•پخش بار احتمالی(Probability Dispatch)

پخش بار (Load Flow) به روش های مختلف :
•به روش پخش بار DC (DC Method)
•به روش پخش بار نیوتن رافسون ( Newton Raphson Method )
•به روش پخش بار مجزا (Decoupled Method )
•به روش پخش بار مجزای سریع ( Fast Decoupled Method )
•به روش پخش بار گوس سایدل – گوس سیدل ( Gauss–Seidel method)
•به روش پخش بار DC (DC Method)
•قابلیت اطمینان در سیستم قدرت
•شبیه سازی کنترل خودکارتولیدباسیمولینک باکنترل اولیه-ثانویه ( AGC )
•همچنین شبیه سازی هایی کاملا منطبق با کتاب تولید ، بهره برداری وکنترل در سیستم های قدرت نوشته ولنبرگ – وود(Wood-wollenberg)
۴-پروژه درس کیفیت توان (Power Quality)
•ناحیه آسیب پذیری (vulnerability)شبیه سازی شده با Digsilent
۵-پروژه های درس رله و حفاظت پیشرفته- رله وحفاظت دیجیتال
(Advanced Protection Relay)
•بررسی اثر DVR بر روی حفاظت رله
Research of the Effect for Relay Protection Based on DVR
•بررسی اثر Statcom بر روی حفاظت رله
Research of the Effect for Relay Protection Based on STATCOM
•تولید پراکنده و اثرات آن بر روی حفاظت های اضافه جریان سیستم توزیع
In distribution DG’s and they Effect in Overcurrent Protection
۶-پروژه های درس کنترل توان راکتیو (Reactive Power Control )–
ادوات فکتس(FACTS)
•طراحی و شبیه سازی UPQC جهت بهبود کیفیت توان و انتقال انرژی باد به شبکه
Design and Simulation of UPQC to Improve Power Quality and Transfer Wind Energy to Grid
•مدیریت توان راکتیو در سیستم های قدرت نامنظم با توجه به پایداری ولتاژ با الگوریتم ( PSO )
REACTIVE POWER MANAGEMENT IN A DEREGULATED POWER SYSTEM WITH CONSIDERING VOLTAGE STABILITY PARTICLE SWARM OPTIMISATION APPROACH
۷-ترجمه کتاب : کاربرد کنترل مقاوم در سیستم قدرت
Robust Control in Power Systems ) )
نویسندگان : بیکاش پال و بالارکو چادهوری
(BIKASH PALو BALARKO CHAUDHURI )
•شبیه سازی یک کنترل بار –فرکانس(LFC) در سیستم قدرت و مقایسه آن با کنترل مقاوم همراه با تحلیل دقیق آن در دیاگرام های بود (بد) و مکان هندسی ریشه ها (Bode & Rlocus )
Robust analysis and design of load frequency controller for power systems
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق و فایل پاورپوینت جهت ارائه )
۸-طراحی کنترل کننده مقاوم ، برای موتور مغناطیس دائم سنکرون
۹-تعیین ضرائب PID با کمک روش زیگلر نیکولز( ziegler-nichols_PID )
به همراه فایل شبیه سازی شده یک پروسه های صنعتی(فلومتر و…)
به همراه گزارش کار کامل
۱۰-تعیین ضرائب PID با کمک روش فیشر( Fisher_PID ) به همراه فایل شبیه سازی شده پروسه های صنعتی (فلومتر و…)به همراه گزارش کار کامل
۱۱-شبیه سازی توربین بادی با کمک نرم افزار FAST
۱۲-شبیه سازی ژنراتور سنکرون به همراه سیستم انتقال و شین بی نهایت
۱۳- شناسایی سیستم¬ها :
•شناسایی سیستم¬ها با استفاده از روش نیوتون (لونبرگ-مارکواردت)
•طراحی کنترلر PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک
•تولید سیگنال¬های گسسته¬ی PRBS
•شناسایی سیستم¬ها با استفاده از پاسخ فرکانسی
•شناسایی سیستم متغییر با زمان با روش RLS برای یک ژنراتورسنکرون
۱۴-شبیه سازی توربین های بخار و آّبی به همراه ادوات مربوط به آن : ژنراتور (Generator) ، گاورنر(Governor) ، سیستم تحریک(Exciter) ، بار (Load) ،
با/بدون پایدارساز سیستم قدرت (With / without PSS)
۱۵-شبیه سازی های کتاب کندور (Kondur)
۱۶-شبیه سازی مدل هفرون –فیلیپس ((Heffron & Phillips
به همراه گزارش کار کامل کامل و جواب دقیق
•محاسبه ضرایب K1 تا K6 برای مدل PSS ( Heffron & Phillips ) با Mfile و GUI
۱۷-تحلیل مدهای پیچشی در سیستم های قدرت(Mode torsional (
Analysis Torsional Mode in power system
۱۸-مدل سازی AVR در سیستم قدرت
AVR Modeling in power system
۱۹-ترجمه یک کتاب درمورد سلول های خورشیدی ( Solar Cell )
و سیستم های فتوولتائیک (Photovoltaic )
۲۰-ارزیابی امنیت استاتیکی سیستم قدرت به کمک MACHINESSUPPORTVECTOR(SVM)
•ارزیابی امنیت شبکه سیستم قدرت
•ماشین های بردار پشتیبان(SVM ) به همراه فایل های MATLAB
•استفاده از دو نرم افزار PSATو POWER WORLD SIMULATOR برای بدست آوردن حالت سیستم قدرت
۲۱-مقاله بازار برق با عنوان :
راه حل های پاسخ تقاضا مبتنی بر مدیریت LMP در بازارهای برق
A demand response based solution for LMP management in power markets

===================================

مقاله های سال ۲۰۱۲

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن های

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ یا ۰۹۰۳۸۵۲۷۹۳۳

از طریق تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید

همچنین می توانید درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل

 matlabprojects@azadproject.ir 

ارسال فرمایید.

===================================

کد ۱۸       شبیه سازی مقاله سال ۲۰۱۲   قابلیت اطمینان

دارای گزارش فارسی و پاورپوینت ارائه

Reconfiguration of Power Distribution Systems Considering Reliability and Power Loss

عنوان مقاله به فارسی:  بازترکیب بندی سیستم های توزیع برق با توجه به قابلیت اطمینان و تلفات قدرت 

===================================

کد مقاله g211

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ Modeling and Simulation of a Dynamic Voltage Restorer (DVR) for Power Quality Problems Voltage

 

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE                           گزارش: دارد

کلید واژه :  Dynamic  Voltage  Restorer  (DVR),  Power quality  problems,  Sinusoidal  Pulse  Width  Modulation  (SPWM), Voltage sag and swell,  Voltage Source Converter  (VSC)

===================================

کد مقاله P148

عنوان مقاله:

Modeling and Simulation of Digital Frequency Relay for Generator Protection

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : حفاظت، فرکانس دیجیتال

Frequency Relay; Swing Equation; Relay Modeling

===================================

کد مقاله P150

عنوان مقاله:

On Spinning Reserve Determination and Power Generation Dispatch Optimization for Wind Power Integration Systems

تعیین ذخیره چرخان و توان تولید وتوزیع بهینه برای سیستم های انتگرال گیر نیروی باد

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : تولید توزیع، عدم قطعیت بار  و قدرت باد

wind power, AGC, joint optimization, spinning reserve, multi-objective optimization

===================================

کد مقاله P153

عنوان مقاله:

Reactive Power Compensation for Integration of Wind Power in a Distribution Network

بررسی استفاده از STATCOM در یک مجموعه واحد بادی

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Induction generators; Non-linear dynamic simulation; Reactive power compensation; STATCOM; Voltage regulation

===================================

کد مقاله P155

عنوان مقاله:

Solar Photovoltaic Power Conversion Using Modular Multilevel Converter

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدل سلول خورشیدی SVC، ولتاژ لینک DC

Grid, modular multilevel converter (MMC), photovoltaic (PV) array, total harmonic distortion (THD)

===================================

کد مقاله P156

عنوان مقاله:

Optimal operation of DC smart house system by controllable loads based on smart grid topology

پیاده سازی با الگوریتم اصلی مقاله و الگوریتم PSO

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل شرایط جوی بین ابری و آفتابی، شبکه،

Smart grid. DC smart house. Optimal operation, Interconnection point power flow

  ===================================

 شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ ارشد قدرت:

ساختار بهبود یافته برای کانورتر DC به DC باک و بوست
فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

Improved Configurations for Dc to Dc Buck and Boost Converters

سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : مبدل DC به DC –  باک – بوست – کانورتور- الکترونیک قدرت
dc-dc Buck converter, Boost converter, ripple voltage

شایان ذکر است که  گزارش فارسی نتایج شبیه سازی و توضیح الگوریتم های ارائه شده نیز موجود است.

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ بازار برق – الگوریتم  ژنتیک

Optimum residential load management strategy

دارای گزارش فارسی مفصل و استفاده از دو مقاله دیگر در شبیه سازی ها

state of charge   –   خودرو هیبریدی

===================================

 کد ۸۱    شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲   الکترونیک قدرت

Performance of Sinusoidal Pulse Width Modulation based Three Phase Inverter 

  
عملکرد مدولاسیون عرض پالس سینوسی بر اساس اینورتر سه فاز 

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ موتور القایی سه فاز D-Q

۲۰۱۲ Direct Quadrate (D-Q) Modeling of 3-Phase Induction Motor Using MatLab Simulink

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ طراحی کنترلر برای موتور PWM سه فاز بر مبنای MOSFET

۲۰۱۲ MOSFET Based Three-Phase Space Vector-PWM Motor Speed Controller

===================================

کد ۶۰                              میکرو گرید(ریز شبکه) و سیستم توزیع

  
  کنترل ریز شبکه با منابع چندگانه ساخته شده در تشخیص Islanding و محدود کننده جریان

عنوان اصلی مقاله :

Control of a Multiple Source Microgrid With Built-in Islanding Detection and Current Limiting

سال ارائه: ۲۰۱۲           نوع مقاله:IEEE          گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:

Autonomous, control, inverter, islanding, microgrid, voltage-sourced converter (VSC)

===================================

کد ۲۷       شبیه سازی مقاله سال ۲۰۱۲ تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

SIMULATION OF CYCLOCONVERTER FED SPLIT PHASE INDUCTION MOTOR

عنوان مقاله به فارسی:    شبیه سازی در سیکلو کانورتر مبدل FED اسپلیت فاز موتور القایی 

===================================

کد مقاله g61- مقاله ۲۰۱۲ دینامیک سیستمهای قدرت 

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ Dynamic equivalents for calculation of power system restoration

سال ارائه: ۲۰۱۲                 نوع مقاله:ژورنال                      گزارش فارسی: دارد 

===================================

کد ۳۴          شبیه سازی مقاله سال ۲۰۱۲  تئوری جامع ماشین های الکتریکی

MATLAB as a Substitute for Analysis of Transient Response of Dc Motor without Having Number of Machine      

عنوان مقاله به فارسی:  نرم افزار مطلب به عنوان یک جایگزین برای تجزیه و تحلیل گذرا پاسخ از دی سی موتور بدون داشتن شماره ماشین . 

===================================

کد ۱۰۳                              دینامیک سیستمهای قدرت

  مطالعه بر اساس شبیه سازی ژنراتور مضاعف ژنراتور القایی برای تولید برق بادی با استفاده از محیطMatlab / Simulink

۲۰۱۲ Simulation Based Study of Doubly Fed Induction Generators for Wind Electric Generation Using Matlab Simulink 

===================================

کد ۴۸     شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۲   کنترل مدرن

Stability of state-proportional integral derivative (PID) feedback control system with time delay

  
عنوان مقاله به فارسی:  ثبات مشتق انتگرال دولت متناسب با سیستم کنترل (PID) بازخورد با تاخیر زمانی 

===================================

کد مقاله P16
عنوان مقاله:
Improved Configurations for Dc to Dc Buck and Boost Converters

سال ارائه: ۲۰۱۲           نوع مقاله: IEEE           گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : مبدل DC به DC
dc-dc Buck converter, Boost converter, ripple voltage

=================================================

شبیه سازی مقالات توان راکتیو و ادوات فکتس FACTS

۲۰۱۲ Modeling and Harmonic Optimization of a Two-Stage Saturable Magnetically Controlled Reactor for an Arc Suppression Coil

دارای گزارش فارسی و فایل پاورپوینت ارائه

=================================================

کد مقاله P106

عنوان مقاله:

p106_A novel method for adaptive distance protection of transmission line connected to wind farms

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : رله، مزارع بادی

Adaptive protection, Digital protection, Distance relaying, Wind farm

==================================================

کد مقاله P98

عنوان مقاله:

p98_ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ MPPT در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي

سال ارائه:  ۱۳۹۱       نوع مقاله: کنفرانس                                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : حداکثر توان

DEVELOPMENT OF A HIGH  SPEED SYSTEM MEASURING A MAXIMUM POWER OF PV MODULES

================================================

کد مقاله P99

عنوان مقاله:

p99_Effect of Demand Response on Transformer Lifetime Expectation

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Demand Response, Transformer Lifetime, Asset Management.

=================================================

کد مقاله P95

عنوان مقاله:

p95_InTech-Digital_differential_protection_of_power_transformer_using_matlab

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : انتقال قدرت

================================================

کد مقاله P133

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ A Classification Technique for Recloser-Fuse Coordination in Distribution Systems With Distributed Generation

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توزیع اقتصادی

Distributed generation (DG), distribution systems, IEEE 37-node test feeder, recloser-fuse coordination

=================================================

کد مقاله P134

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ Solar Photovoltaic Power Conversion Using Modular Multilevel Converter

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدل سلول خورشیدی

Grid, modular multilevel converter (MMC), photovoltaic (PV) array, total harmonic distortion (THD)

=================================================

کد مقاله P124

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ Supercapacitor energy storage system for fault ride-through of a DFIG wind generation system

ابر خازن و استاتکام همراه توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور دوگانه تغذیه

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توربین بادی

Wind energy system, DFIG, Supercapacitor energy storage, STATCOM, Wind energy grid integration

================================================

کد مقاله P125

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ Exact analytical solution of a two diode circuit model for organic solar cells showing S-shape using Lambert W-functions

معادلات نیمه هادی بر حسب مدل الکتریکی معادله نویسی کرده و با تبدیل لامبرت و روشهای رگرسیونی به شناسایی پارامترهای الکتریکی پرداخته می شود

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، تابع هدف جریان کیرشهوف دوگره دیودی

Organic solar cells; Equivalent circuit; S-shape; W-Lambert

================================================

کد مقاله P122

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ INTERNALFAULT INRUSH CURRENTS DISCRIMINATION BASED ON FUZZY WAVELET TRANSFORM IN POWER TRANSFORMERS

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

ترانسفورماتورهای قدرت

Inrush/Fault currents differentiation, Transformer modeling, Neural fuzzy and wavelet

================================================

کد مقاله P34
عنوان مقاله:
p34_Modification of DC Optimal Power Flow Based on Nodal Approximation of Transmission Losses
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : ماتریس ضرایب تلفات، شبکه‌های استاندارد IEEE، پخش بار DC
B Matrix Loss formula, DC Power Flow, DC Optimal Power Flow, Nodal Marginal Losses

================================================

کد مقاله P41

عنوان مقاله:
p41_Control strategy for distributed integration of photovoltaic and energy storage systems in DC micro-grids
استراتژی کنترل برای یک پارچه سازی توزیع فتوولتائیک و ذخیره سازی انرژی سیستم در میکرو گرید DC
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : انرژی تجدید پذیر، میکروگرید
Micro-grid, Renewable energy, PV, Battery energy storage

=================================================

کد مقاله P79
عنوان مقاله:
۲۰۱۲ Simulation of Correlated Wind Speed Data for Economic Dispatch Evaluation

سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : توزیع اقتصادی، باد، مونت کارلو
Correlation, economic dispatch, Monte Carlo simulation, Weibull distributions, wind power

================================================

کد مقاله P80
عنوان مقاله:
p80_A New Control Scheme in a Battery Energy Storage System for Wind Turbine Generators
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : توربین بادی، انرژی
Wind power, off-shore wind, Battery Energy, Storage, Battery life, Variable Speed Wind Turbine, Control processor unit, depth of discharge

=================================================

کد مقاله P64
عنوان مقاله:
p64_Modelling and control of hybrid UPS system with backup PEM fuel cell battery
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
Uninterruptible power supply (UPS), Power converters, Proton exchange membrane fuel cell, (PEMFC), Dynamic model, Intelligent comprehensive control

=================================================

کد مقاله P65
عنوان مقاله:
p65_Modeling and Performance Analysis of Microturbine Generation System in Grid ConnectedIslanding Operation
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : توزیع پراکنده، میکروتوربین
Distributed generation, Microturbine, Permanent Magnet Synchronous Machine, Power Interfacing Circuit

=============================================

کد مقاله P66
عنوان مقاله:
۲۰۱۲ Photovoltaic based dynamic voltage restorer with power saver capability using PI controller

سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : مبدل DC به DC، مبدل بوست
Dynamic voltage restorer (DVR), Photovoltaic (PV), Voltage sag, Voltage swell, Outage, DC–DC boost converter

==============================================

کد مقاله P76
عنوان مقاله:
p76_GECO Global Event-Driven Co-Simulation Framework for Interconnected Power System and Communication Network
میرا کنندگی نوسان توان با TCSC و طراحی کنترل کننده بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل بهینه، ژنتیک
Co-simulation, event-driven, wide area protection and control

===============================================

کد مقاله P77
عنوان مقاله: شبیه سازی اینورتر چند سطحی با روش PSO
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : الگوریتم پرندگان
THD, PSO

==================================================

کد مقاله P75
عنوان مقاله:
p75_A Control Strategy to Fast Relieve Overload in a Self-healing Smart Grid
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : اسمارت گرید
Contingency, Emergency control, Overload,Self-healing, Smart grid, UPFC, WAMS.

==================================================

کد مقاله P50
عنوان مقاله:

p50_Probabilistic energy and operation management of a microgrid containing wind photovoltaic fuel cell generation and energy storage devices based on point estimate method and self-adaptive gravit

سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : میکروگرید، کیفیت توان، انرژی
Energy and operation management, microgrid (MG), Point estimate method, Self-adaptive gravitational search algorithm, (SGSA), Uncertainty

=================================================

کد مقاله P52
عنوان مقاله:
p52_UPQC for Power Quality Improvement in DG Integrated Smart Grid Network – A Review

سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : میکروگرید، کیفیت توان، انرژی
unified power quality conditioner, distributed generation, smart grid, microgrid, power quality

==================================================

کد مقاله P53
عنوان مقاله:
p53_FLC-Based DTC Scheme to Improve the Dynamic Performance of an IM Drive
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل گشتاور، فازی، موتور القایی
Direct torque control (DTC), field-oriented control (FOC), fuzzy logic controller (FLC), induction motor (IM), torque and flux hysteresis controllers, torque ripples

================================================

کد مقاله P60
عنوان مقاله:
p60_HARMONIC REDUCTION IN HYBRID FILTERS FOR POWER QUALITY IMPROVEMENT IN DISTRIBUTION SYSTEMS
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : مبدل چند سطحی، فیلتر هیبرید
Hybrid Filters, Harmonic Reduction, Multilevel Inverter, Power Quality, Cascaded Multilevel Inverter.

================================================

کد مقاله g43

عنوان مقاله:

g43_Azadproject.ir_Photovoltaic based dynamic voltage restorer with power saver capability using PI controller

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه: فتوولتائیک، مبدل DC به DC، مبدل بوست

Dynamic voltage restorer (DVR), Photovoltaic (PV), Voltage sag, Voltage swell, Outage, DC–DC boost converter

===================================

کد ۳۹                           توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت

۲۰۱۲ Voltage Control and Power Oscillation Damping Of Multi-Area Power System Using Static Synchronous Series Compensator

عنوان مقاله به فارسی:  کنترل ولتاژ و توان نوسانات از چند منطقه سیستم های قدرت با استفاده از استاتیک سنکرون سری جبران

===================================

کد ۴۶                                  دینامیک سیستمهای قدرت

۲۰۱۲ Power Flow Controller Short Circuit Current Limiter

عنوان مقاله به فارسی:  جریان برق کنترل کننده / اتصال کوتاه جریان محدود

===================================

کد ۷۷                        الکترونیک قدرت و کنترل محرکه 

۲۰۱۲ Cascade Three-Level ACAC Direct Converter

عنوان مقاله به فارسی:  آبشاری سه سطح AC / AC تبدیل مستقیم

===================================

کد ۸۴                                الکترونیک قدرت 

۲۰۱۲ Design and Firing Control of Grid Connected Inverter

 

عنوان مقاله به فارسی:  طراحی و کنترل شلیک از شبکه اینورتر اتصال

===================================

کد ۱۱۱                                  تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 

۲۰۱۲ Position and Speed Control of Permanent Magnet Motors, State Space Approach

 

عنوان مقاله به فارسی:  کنترل موقعیت و سرعت دائمی مگنت موتورهای روش فضای حالت

===================================

کد مقاله g46

عنوان مقاله:

g46_Azadproject.ir_ A GA-API Solution for the Economic Dispatch of Generation in Power System Operation 2012

راه‌حل ژنتیک برای دیسپاچ اقتصادی تولید در بهره‌برداری سیستم‌های قدرت

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه: سیستم‌های قدرت، بهینه‌سازی، جستجوی مقاوم، الگوریتم ژنتیک

===================================

کد مقاله g190

عنوان مقاله:

کنترل غیر خطی و مستقل توان های اکتیو و راکتیو ژنراتور القایی تغذیه دوگانه به صورت متمرکز و غیر متمرکز

این مقاله در مورد کنترل متمرکز و غیر متمرکز  ماشین القایی روتور سیم بندی شده با پل کانورتری سه فاز دو تکه با لینک DC که مابین روتور و شبکه متصل شده است بحث می¬کند و کنترل مستقل توان¬های اکتیو و راکتیو  یک ژنراتور القایی با تغذیه دوگانه (DFIG) ، که برای تولید برق در نیروگاههای بادی سرعت متغیر بکار می¬رود ، مد نظر می باشد. پس از بیان روابط و اثبات معادلات مورد نیاز در کنترل متمرکز ، یک مدل که نشان دهنده¬ی کنترل مجزای توان اکتیو و راکتیو، در ژنراتور القایی DFIGمی¬باشد، در محیط Matlab-Simulink شبیه سازی و نتایج آن بررسی شده است. سپس تفاوت اجرای این نوع پیاده سازی کنترلر را با کنترل توزیع شده مورد بحث قرار خواهیم داد. در روش کنترل توان به روش فیدبک حالت ورودی و خروجی از امتداد¬یابی شار شبکه استفاده می¬شود.

سال ارائه:   ۱۳۹۲       نوع مقاله: کنفرانس                             گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل غیر خطی، توان اکتیو ، توان راکتیو ، ژنراتور القایی ، کنترل مستقل،dcs

===================================

کد مقاله g59

عنوان مقاله:

g59_Azadproject.ir_ Modeling_and_simulation_of_gdigital_frequency_relay_for_generator_protection

مدل‌سازی و شبیه‌سازی رله قدرت معکوس برای حفاظت ژنراتور

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله:IEEE    گزارش فارسی: دارد

===================================

کد مقاله g61

عنوان مقاله:

g61_Azadproject.ir_ Equivalent_dynamic_power_systems

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال   گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه:

Artificial Neural Networks (ANN)

===================================

کد مقاله g286

عنوان مقاله:

g286_AzadProject.ir_Voltage Regulation Based on Fuzzy Multi-Agent Control Scheme in Smart Grids

تنظیم ولتاژ بر اساس طرح کنترل فازی چند عاملی در شبکه های هوشمند

فازی نوع۲

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE           گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

  Smart  Grids,  Voltage  Regulation,  Fuzzy Logic,  Multi-Agent Systems , فازی نوع۲

—————————————————————————————

کد مقاله g65

عنوان مقاله:

   تبدیل انرژی بادی مبتنی برDFIG با  لولینگ شبکه برق برای تندبادهای کاهش یافته

g65_Azadproject.ir_DFIG-Based Wind Power Conversion With Grid Power Leveling for Reduced Gusts

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE                 گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه:

سیستم توزیع

Battery energy storage system (BESS), doubly fed induction generator (DFIG), grid power leveling, vector control, wind energy conversion system (WECS)

===================================

کد مقاله g74

عنوان اصلی مقاله :

g74_Azadproject.ir_Control of a Multiple Source Microgrid With Built-in Islanding Detection and Current Limiting

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله:IEEE        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:Autonomous, control, inverter, islanding, microgrid, voltage-sourced converter (VSC)

===================================

کد مقاله g75

عنوان اصلی مقاله :

g75_Azadproject.ir_Eddy-Current Loss Modeling for a Form-Wound Induction Motor Using Circuit Model

مدلسازی تلفات جریان گردابی برای یک موتور القایی با هسته Form با استفاده از مدار معادل

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله:IEEE        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:Eddy-Current , equivalent circuit, parameter estimation, skin effect

===================================

کد ۶                                    تئوری جامع ماشین های الکتریکی  

۲۰۱۲ Design of Direct Torque Controller of Induction Motor (DTc)

عنوان مقاله به فارسی:  طراحی مستقیم گشتاور کنترل از موتور القایی (DTC)

===================================

کد مقاله g91

عنوان مقاله:

g91_Azadproject.ir_Frequency Stability for Distributed Generation Connected through Grid-Tie Inverter

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: ندارد

کلید واژه:Distributed power generation, Power distribution, Power system stability, Power system control Inverters

===================================

کد مقاله g92

عنوان مقاله:

g92_Azadproject.ir_SIMULATION OF CYCLOCONVERTER FED SPLIT PHASE INDUCTION MOTOR

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:Cycloconverter, Split phase Induction Motor, MATLAB

===================================

کد مقاله g94

عنوان مقاله:

g94_Azadproject.ir_Saturated Induction Machine Modelling Based on High Frequency Signal Injection

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:Induction  Machine, Modelling,  Third  Harmonic, Signal Injection

=================================== 

کد مقاله g97

عنوان مقاله:

g97_Azadproject.ir_A MATLAB-Simulink-Based PV Module Model and Its Application Under Conditions of Nonuniform Irradiance

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:MATLAB-Simulink, model, nonuniform irradiance, photovoltaic (PV) array

===================================

کد مقاله g106

عنوان مقاله:

g106_Azadproject.ir_Simulation of Correlated Wind Speed Data for Economic Dispatch Evaluation 2012

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE                                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توزیع اقتصادی، باد، مونت کارلو

Correlation, economic dispatch, Monte Carlo simulation, Weibull distributions, wind power

===================================

کد مقاله g107

عنوان مقاله:

g107_Azadproject.ir_Dynamic compensation of reactive power in Various Faults in Power System

جبران دینامیک توان راکتیو برای خطاهای مختلف در سیستم قدرت (statcom)

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: JEEE                                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

STATCOM, Voltage Source Converter (VSC), Pulse-width Modulation (PWM), Single line to ground fault

=================================== 

کد ۵۸            مقاله ۲۰۱۲                     سیستم توزیع و حفاظت

Modeling and Simulation of Digital Frequency Relay for Generator Protection

عنوان مقاله به فارسی:    مدل سازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور 

===================================

کد مقاله g120

عنوان اصلی مقاله :

g120_Azadproject.ir_Implementation of Simulink in Protection of Transmission Lines

اجرای سیمولینک در حفاظت از خطوط انتقال

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله:ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:

ANN (Artificial neural network), Simulink, High voltage transmission lines, Fault

===================================

کد مقاله g122

عنوان اصلی مقاله :

g122_Azadproject.ir_Reliability Study of HV Substations Equipped With the Fault Current Limiter

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله:IEEE        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه: قابلیت اطمینان

Terms—Failure mode and effect analysis (FMEA), fault current limiter (FCL), reliability evaluation,

substation configuration.

===================================

کد مقاله g123

عنوان اصلی مقاله :

g123_Azadproject.ir_Reconfiguration of Power Distribution Systems

پیکر بندی مجدد سیستم های توزیع با توجه به قابلیت اطمینان و تلفات توان

در این مقاله برای تغییر بهینه ی ساختار شبکه های توزیع، روشی بر اساس پارامترهای قابلیت

اطمینان و تلفات ارائه شده است.

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله:IEEE        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:

Binary particle swarm optimization (BPSO), distribution system reconfiguration, minimal cut set, power loss, probabilistic reliability model.

===================================

کد مقاله g133

عنوان مقاله:

g133_Azadproject.ir_2012 Improved Configurations for Dc to Dc Buck and Boost Converters

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE                             گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مبدل DC به DC

dc-dc Buck converter, Boost converter, ripple voltage

===================================

کد مقاله g136

عنوان مقاله:

g136_AzadProject.ir_A D-STATCOM Scheme using Power Quality Improvement in Power System

سال ارائه:  ۲۰۱۲                 نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :  D-STATCOM, PWM Inverter, SVC, Power Quality.

===================================

کد مقاله g138

عنوان مقاله:

g138_AzadProject.ir_Multiobjective Optimal Location of FACTS Shunt-Series Controllers for Power System Operation Planning

در این پروژه سعی شده تا یک شبکه ۱۴ شینه IEEE با افزودن تعداد سه عدد از ادوات FACTs به سیستم در حالت ماندگار شبیه سازی شود. ادوات به کار رفته عبارتند از HFC بین شین ۲ و ۴، PST بین شین ۲ و ۵ و UPFC بین شین ۶ و ۱۳٫

سال ارائه:  ۲۰۱۲                نوع مقاله: IEEE                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : Flexible ac transmission systems (FACTS), hybridflow controller (HFC), multiobjective, optimal location, optimal power flow (OPF), phase-shifting transformer (PST), unified power-flow controller (UPFC).

===================================

کد مقاله g164

عنوان مقاله:

g164_AzadProject.ir_Modification of DC Optimal Power Flow Based on Nodal Approximation of Transmission Losses

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ماتریس ضرایب تلفات، شبکه‌های استاندارد IEEE، پخش بار DC

B Matrix Loss formula, DC Power Flow, DC Optimal Power Flow, Nodal Marginal Losses

===================================

کد مقاله g166

عنوان مقاله:

g166_AzadProject.ir_ A New Control Scheme in a Battery Energy Storage System for Wind Turbine Generators 2012

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

شبیه سازی با PSCAD نیز موجود است

کلید واژه : توربین بادی، انرژی

Wind power, off-shore wind, Battery Energy, Storage, Battery life, Variable Speed Wind Turbine, Control processor unit, depth of discharge

===================================

کد مقاله g194

عنوان مقاله:

g194_AzadProject.ir_Doubly-Fed Induction Generator for Variable Speed Wind Energy Conversion Systems- Modeling & Simulation

سال ارائه: ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : doubly-fed induction generator (DFIG), pulse width modulat ion (PWM), dynamic vector approach, utility grid, wind energy conversion systems, decoupled control, active and reactive power

===================================

کد مقاله g195

عنوان مقاله:

g195_AzadProject.ir_Power Flow ControllerShort Circuit Current Limiter

سال ارائه: ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: –

کلید واژه : Modelling, power system dynamic stability

===================================

کد مقاله g198

عنوان مقاله:

Power Losses in Long String and Parallel-Connected Short Strings of Series-Connected Silicon-Based Photovoltaic Modules Due to Partial Shading Conditions

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE                                    گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : Grid-connected photovoltaic power generator, mismatch losses, photovoltaic cells, photovoltaic systems, solar energy, solar power generation

===================================

کد مقاله g199

عنوان مقاله:

Design and Simulation of three phase Inverter for grid connected Photovoltic systems

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : VSI Inverter, PLL, d-q refrance frame, grid connected system

===================================

کد مقاله g211

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ Modeling and Simulation of a Dynamic Voltage Restorer (DVR) for Power Quality Problems Voltage

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE                           گزارش: دارد

کلید واژه :  Dynamic  Voltage  Restorer  (DVR),  Power quality  problems,  Sinusoidal  Pulse  Width  Modulation  (SPWM), Voltage sag and swell,  Voltage Source Converter  (VSC)

===================================

کد مقاله g212

عنوان مقاله:

Torque Ripple Reduction of the Torque Predictive Control Scheme for Permanent-Magnet Synchronous Motors

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE                             گزارش : –

کلید واژه:  Permanent-magnet synchronous motor (PMSM),torque predictive control (TPC), torque ripple, voltage angle

===================================

کد مقاله g220

عنوان مقاله:

Simulation of a Buck-Boost Single Phase Voltage Source Inverter for Distribution Generation Systems

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: Journal                            گزارش:  –

کلید واژه:  Buck-Boost  inverter,Distribution  generators,  Full ,bridge inverter, multiple stages, refence signal

===================================

کد مقاله g235

عنوان مقاله:

g235_AzadProject.ir_A novel method for adaptive distance protection of transmission line connected to wind farms 2012

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : رله، مزارع بادی

Adaptive protection, Digital protection, Distance relaying, Wind farm

===================================

مقاله های سال ۲۰۱۱

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن های

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ یا ۰۹۰۳۸۵۲۷۹۳۳

از طریق تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید

همچنین می توانید درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل

 matlabprojects@azadproject.ir 

ارسال فرمایید.

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۱ الزویر با عنوان

بلایندر بار تطبیقی برای حفاظت فاصله ای

فایل مقاله:

 Adaptive load blinder for distance protection

دارای گزارش فارسی و شبیه سازی کامل

===================================

کد مقاله P11

عنوان مقاله:

p11_Multivariable-PI-Based dq Current Control of voltage Source Converters With Superior Axis Decoupling Capability

 سال ارائه: ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال IEEE        گزارش فارسی: –

کلید واژه : بردار کنترل، چند متغیره، کنترلر PI، کنترل جریان، MIMMO، ماشین
Current control, multivariable-proportional–integral (PI) controllers, stationary and rotating reference frames, vector control, voltage source converters (VSCs)

================================================

کد مقاله P142

عنوان مقاله:

p142_www.Azadproject.ir_-A-novel-direct-torque-control-for-electrically-excited-synchronous-motor-drives-with-high-power-factor-and-low-ripples-in-flux-and-torque

سیستم واحد یا یک باس ولتاژ ثابت

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ادوات ،  پایدار سازی و جبران کنندگی، خطوط انتقال قدرت ، SVC

FACTS, PSS, SVC, transient stability, Single Line to Ground fault (SLG), Line to Line fault, LL and LLG

================================================

کد ۱۳                         قابلیت اطمینان

Reliability cost evaluation of a wind power delivery system

عنوان مقاله به فارسی:        ارزیابی قابلیت اطمینان و هزینه در یک سیستم انتقال نیروی باد

سال انشار :ژورنال ۲۰۱۱  

گزارش فارسی توضیح مقاله و نحوه شبیه سازی: دارد 

===================================

کد ۸۷                                 تئوری جامع ماشین های الکتریکی 

۲۰۱۱ Support Vector Machines for Fault Detection in Wind Turbines

ماشین بردار های پشتیبانی برای تشخیص خطا در توربین های بادی

===================================

کد ۵۰        شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۱ توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت

    Modeling and Simulation of Static Var Compensator for Improvement of Voltage Stability in Power System   

عنوان مقاله به فارسی:    مدل سازی و شبیه سازی استاتیک وار جبران برای بهبود پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت 

===================================

کد ۲۸                تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

 

۲۰۱۱ ASYNCHRONOUS MACHINE MODELING USING SIMULINK FED BY PWM INVERTER  
عنوان مقاله به فارسی:  مدل ماشین سنکرون با استفاده از SIMULINK FEDتوسط اینورتر PWM 

===================================

کد مقاله P43
عنوان مقاله:
۲۰۱۱ Synchronous-Reference-Frame-Based Control Method for UPQC Under Unbalanced and Distorted Load Conditions
سال ارائه: ۲۰۱۱ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کیفیت توان
Active power filter (APF), harmonics, phaselocked loop (PLL), power quality (PQ), synchronous reference frame (SRF), unified power-quality (PQ) conditioner (UPQC)

=================================================

کد مقاله P92

عنوان مقاله:

p92_Performance of a grid-connected wind generation system with a robust susceptance controller

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل مقاوم، گرید، توربین بادی

Wind turbine system, Induction generator, Susceptance control, robust control

================================================

کد مقاله P102

عنوان مقاله:

p102_Analysis and Modeling of a FFHC Controlled DC-DC Buck Converter Suitable for Wide Range of Operating Conditions

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل مد لغزشي، کنترل مبدل BUCK

DC-DC buck converter, fixed frequency hysteretic current (FFHC) control , sliding motion (SM), sliding mode control (SMC), multi-scale oscillation, discontinuous systems

================================================

کد مقاله P147

عنوان مقاله:

یش بینی کوتاه مدت بار صنایع با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته

پیش بینی کوتاه مدت بار صنایع به دلیل ویژگی های خاص پروفیل بار آن ها تفاوت های بنیادی با پیش بینی کوتاه مدت بارهای منطقه ای در سیستم های قدرت دارد . در این مقاله روشی مبتنی بر استفاده از شبکه عصبی در پیش بینی بار ساعتی ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی نسبت با الگوریتم های موجود دارای دو مزیت کلی است . الگوریتم ارائه شده از بار ساعت گذشته در مرحله آموزش شبکه استفاده نماید و بدین ترتیب دقت نتایج به میزان چشمگیری افزایش می یابد. اما مشکل اصلی در دسترس نبودن بار ساعت قبل در زمان انجام پیش بینی است که با ارائه یک راهکار اصلاحی در این مقاله، حل شده است . در واقع از خروجی شبکه عصبی به عنوان فیدبک ورودی برای بار ساعت قبل در مرحله آزمون شبکه استفاده شده است . مزیت دیگر روش پیشنهاد شده در این مقاله، استفاده از یک شبکه عصبی کمکی برای تخمین خطای پیش بینی و بالا بردن میزان دقت نتایج نهایی است. جهت پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی از اطلاعات مصرف ساعتی شرکت سیمان بجنورد در سه ماه اول سال ۸۹ استفاده شده است.

سال ارائه:  ۲۰۱۱      نوع مقاله: کنفرانس بین المللی برق                        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پیش بینی کوتاه مدت بار , شبکه عصبی , سیستم استنتاج فازی , بار

===============================================

کد مقاله P120

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ Islanding Detection for Inverter-Based DG Coupled With Frequency-Dependent Static Loads

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم جزیره ای

Frequency-dependent static loads, inverter-based distribution generation (DG), islanding detection, nondetection zone (NDZ)

===============================================

کد مقاله P128

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ Model Based-Energy Control of a Solar Power Plant With a Supercapacitor for Grid-Independent Applications

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدل سلول خورشیدی

Converters, flatness, hybrid source, nonlinear, control, photovoltaic (PV), supercapacitor (SC)

================================================

کد مقاله P17
عنوان مقاله:
P17_Simulation of an isolated Wind Diesel System with battery energy storage

سال ارائه: ۲۰۱۱         نوع مقاله: ژورنال         گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : شبیه سازی دینامیکی، اینورتر، dfig
Wind Diesel, Isolated Power Systems, Dynamic simulation, Battery based Energy Storage Systems, Current Controlled Inverter

================================================

  کد ۳۱                تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

  ۲۰۱۱ Modeling and Simulation of Induction Motor Drive with Space Vector Control  

عنوان مقاله به فارسی:      مدل سازی و شبیه سازی موتور القایی درایو با فضای کنترل برداری 

===================================

کد ۳۸                            توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت و کیفیت توان 

۲۰۱۱ Analysis and Simulation of a D-STATCOM for Voltage Quality Improvement    

عنوان مقاله به فارسی:  تجزیه و تحلیل و شبیه سازی D-STATCOM برای بهبود کیفیت ولتاژ 

===================================

کد ۴۵                          توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت

  ۲۰۱۱ Analysis and Simulation of a STATCOM for Midpoint Voltage Regulation of Transmission Lines  

عنوان مقاله به فارسی:  تجزیه و تحلیل و شبیه سازی یک STATCOM برای نقطه میانی ولتاژ تنظیم خطوط انتقال

===================================

کد مقاله P132

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ Novel scheme for enhancement of fault ride-through capability of doubly fed induction generator based wind farms

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

Doubly fed induction generator (DFIG), Fault ride-through (FRT), Low voltage ride-through (LVRT), Zero voltage ride-through (ZVRT), Rotor speed stability, Variable speed wind turbine

================================================

کد مقاله P6
عنوان مقاله:
p6 Simulation of Synchronous Generator’s Dynamic Operation Characteristics

سال ارائه: ۲۰۱۱             نوع مقاله: کنفرانس                گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : ژنراتور سنکرون، دینامیک، شبیه سازی
Synchronous generator, dynamic operation, mathematical model, simulation

=================================================

کد مقاله P86

عنوان مقاله:
p86_New Control Strategy for Bi-Directional DC-DC Converter in Electrical Vehicle
سال ارائه: ۲۰۱۱ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل ولتاژ، مدلسازی
Batteries, Bidirectional control, Capacitors, Mathematical model, Stability analysis, Transfer functions, Voltage control

=================================================

کد مقاله P87

عنوان مقاله:

p87_Grid synchronisation with harmonics and reactive power compensation capability of a permanent magnet synchronous generator-based variable speed wind energy conversion system

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : گرید، سنکرون، انرژی باد

PMSM

================================================

کد مقاله P38
عنوان مقاله:
p38_DC-bus power quality for aircraft power systems during generator fault conditions

سال ارائه: ۲۰۱۱ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کیفیت توان

================================================

کد مقاله P67
عنوان مقاله:
p67_The Influence of the Network Impedance on the Nonsinusoidal (Harmonic) Network Current and Flicker Measurements
سال ارائه: ۲۰۱۱ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : هارمونیک، کیفیت توان، شبکه جریان
Flicker, harmonic network current, network, impedance, power quality (PQ), power spectra

=================================================

کد مقاله P71
عنوان مقاله:
p71_Optimal Operation by Controllable Loads Based on Smart Grid Topology Considering Insolation Forecasted Error

سال ارائه: ۲۰۱۱ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : اسمارت گرید
DC smart house, interconnection point power flow, optimal operation, smart grid

=================================================

کد مقاله P81
عنوان مقاله:
p81_Dynamic behaviour of PV generator trackers under irradiation and temperature changes
سال ارائه: ۲۰۱۱ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : باک بوست، مبدل، کانورتر، فوتوولتائیک
Maximum power point tracking; Photovoltaic generator; DC–DC converters; Buck–boost converter; Microcontroller; Renewable energy

===================================

کد مقاله g2

عنوان اصلی مقاله :

g2_Azadproject.ir_SUPPRESSION OF POWERLINE INTERFERENCE IN ECG USING ADAPTIVE DIGITAL FILTER

حذف نویز از سیگنال قلب ECG توسط فیلتر دیجیتال تطبیقی

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه: پردازش سیگنال، مهندسی پزشکی Electrocardiogram, Matlab and Simulink, Least Mean Square (LMS) algorithm

===================================

کد مقاله g262

عنوان مقاله:

طراحی پایدارساز سیستم قدرت مبتنی بر شبکه موجک فازی به منظور میرا کردن نوسان های فرکانس پایین سیستم قدرت

g262_AzadProject.ir_

طبق اطلاعات مقاله شبیه سازی شده با این تفاوت که pssها روی ماشینهای ۱و۲ گذاشته شده

سال ارائه:  ۱۳۹۰       نوع مقاله: کنفرانسی                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه موجک فازی, طراحی pss فازی, موجک  بهینه سازی پارامترهای آن با الگوریتم SFLA و مقایسه نتایج بدست آمده با PSS پیشفاز- پسفاز کلاسیک, شبیه سازی مقاله با متلب, پروژه متلب, شبیه سازی مقاله با Matlab

===================================

کد مقاله g42 ,P7

عنوان مقاله:

g42_Azadproject.ir_Optimal interface based on power electronics in distributed generation systems for fuel cells

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: –

کلیدواژه: پیل سوختی، کنترل ولتاژ، توزیع پراکنده، DG، الکترونیک قدرت

 Distributed generation (DG), PEM fuel cell, Power electronics, Voltage control loop, PWM

===================================

کد مقاله g57

عنوان مقاله:

g57_Azadproject.ir_Permanent Magnet Synchronous Generator-Based Standalone Wind Energy Supply System

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله:IEEE    گزارش فارسی: –

===================================

کد مقاله g72

عنوان اصلی مقاله :

g72_Azadproject.ir__A_New_Method_for_Islanding_Detection

روش جدیدی برای تشخیص حالت جزیره ای در یک DG همراه اینورتر با کمک کنترل ولتاژ لینک DC

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله:IEEE        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:Distributed generation (DG), islanding, nondetection zone (NDZ), voltage-source inverter

===================================

کد مقاله g73

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ An improved soft switched PWM interleaved boost AC–DC converter

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: Elzevier   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:Interleaved boost,Soft switching ,Zero-voltage-transition ,Power factor correction

===================================

کد مقاله g79 , P33

عنوان اصلی مقاله :

g79_Azadproject.ir_Impact of FACTS controllers on the stability of power systems connected with doubly fed induction generators

اثر کنترل کننده های FACTS بر روی پایداری سیستم‌های توان متصل با مولدهای القایی با تغذیه مضاعف

تمام بلوک های بلوک های استاندارد استفاده شده در نرم افزار متلب می باشند

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله:Elsevier        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:Wind energy conversion systems ,Doubly fed induction generators ,Flexible alternating ,current transmission ,systems ,Rotor angle stability ,Rotor speed stability

===================================

کد مقاله g96

عنوان مقاله:

g96_Azadproject.ir_ A review on the economic dispatch and risk management of the large-scale plug-in electric vehicles(PHEVs)

بررسی آثار شارژ و دشارژ خودروهای هیبریدی بر شبکه نمونه

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: Elsevier                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:Plug-in hybrid electric vehicle (PHEV)و Economic dispatchو Joint scheduling وRisk management وElectric market

===================================

کد مقاله g108

عنوان مقاله:

g108_Azadproject.ir_A demand response based solution for LMP management in power markets

راه حل هاي پاسخ تقاضا مبتنی بر مدیریت LMP در بازارهای برق

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: Elsevier                                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Restructured power systems,Demand response (DR),Emergency demand response program,(EDRP),Local marginal pricing (LMP)

===================================

کد مقاله g124

عنوان اصلی مقاله :

g124_Azadproject.ir_Analysis and Simulation of a D-STATCOM for Voltage Quality Improvement

تجزیه و تحلیل و شبیه سازی D-STATCOM برای بهبود کیفیت ولتاژ

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله:journal        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:

Power Quality, Energy Storage System (ESS), D-STATCOM, Voltage Flicker, Synchronous Reference Frame (SRF).

===================================

کد مقاله C34
عنوان مقاله

Nonlinear Backstepping Control of Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

کنترل سیستم پاندول معکوس
سال ارائه: ۲۰۱۱ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل غیرخطی، لیپاپانوف، پایداری، سنکرون
PMSM, Backstepping, Lyapunov, Stability, Nonlinear

—————————————————————————————

کد مقاله g134

عنوان مقاله:

g134_AzadProject.ir_Simulation of an isolated Wind Diesel System with battery energy storage

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبیه سازی دینامیکی، اینورتر، dfig

Wind Diesel, Isolated Power Systems, Dynamic simulation, Battery based Energy Storage Systems, Current Controlled Inverter

===================================

کد مقاله g137

عنوان مقاله:

Load Compensation for Diesel Generator-Based Isolated Generation System Employing DSTATCOM

سال ارائه:  ۲۰۱۱                نوع مقاله: IEEE                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : Adaline, diesel generator set, distribution static synchronous compensator (DSTATCOM), harmonic  limination,load compensation

===================================

کد مقاله g140

عنوان مقاله:

g140_AzadProject.ir_Trans-Z Source inverters

سال ارائه:  ۲۰۱۱                نوع مقاله:IEEE                        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :Current-source inverter, dc–ac conversion, voltage-source inverter, Z-source inverter

===================================

کد مقاله  g156 ,P105

عنوان مقاله:

DG integrated multistage distribution system expansion planning

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : چند مرحله ای، سیستم های توزیع، الگوریت ژنتیک

Distributed generation, Genetic algorithm, Multistage distribution expansion planning, Optimal power flow

===================================

کد مقاله g165

عنوان مقاله:

g165_AzadProject.ir_ Optimal Operation by Controllable Loads Based on Smart Grid Topology Considering Insolation Forecasted Error 2011

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : اسمارت گرید

DC smart house, interconnection point power flow, optimal operation, smart grid

===================================

کد مقاله g168

عنوان مقاله:

g168_AzadProject.ir_New Control Strategy for Bi-Directional DC-DC Converter in Electrical Vehicle

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل ولتاژ، مدلسازی

Batteries, Bidirectional control, Capacitors, Mathematical model, Stability analysis, Transfer functions, Voltage control

===================================

کد مقاله g208

عنوان مقاله:

Enhanced Hysteresis-Based Current Regulators in Vector Control of DFIG Wind Turbines

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: IEEE                             گزارش: دارد

کلید واژه : Doubly fed induction generator (DFIG), equidistant hysteresis bands, grid-flux orientation, vector-based hysteresis current regulator

===================================

کد مقاله g224

عنوان مقاله:

g224_AzadProject.ir_Simulation of Synchronous Generator-Dynamic Operation Characteristics 2011

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: کنفرانس               گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ژنراتور سنکرون، دینامیک، شبیه سازی

Synchronous generator, dynamic operation, mathematical model, simulation

===================================

کد مقاله g234

عنوان مقاله:

g234_AzadProject.ir_Analysis and Modeling of a FFHC Controlled DC-DC Buck Converter Suitable for Wide Range of Operating Conditions 2011

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل مد لغزشي، کنترل مبدل BUCK

DC-DC buck converter, fixed frequency hysteretic current (FFHC) control , sliding motion (SM), sliding mode control (SMC), multi-scale oscillation, discontinuous systems

===================================

کد مقاله g239

عنوان مقاله:

Auto-tuned, Discrete PID Controller for DC-DC Converter for fast transient response

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: IEEE                             گزارش: دارد

کلید واژه:  DC-DC Converter, PID Controller, Autotuned PID controller, modeling and simulation

===================================

مقاله های سال ۲۰۱۰

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن های

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ یا ۰۹۰۳۸۵۲۷۹۳۳

از طریق تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید

همچنین می توانید درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل

 matlabprojects@azadproject.ir 

ارسال فرمایید.

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۰ با عنوان:

کنترل توان راکتیو با استفاده از FC -TSR – TCR

۲۰۱۰ Reactive Power Control Using FC -TSR – TCR

دارای گزارشکار و پاورپوینت ارائه

===================================

کد مقاله P13

عنوان مقاله:

Modeling and control of the doubly fed induction generator wind turbine

سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : ژنراتور دوسو تغذیه، توربین بادی، بردار کنترل
Doubly fed induction machine, Wind turbine power generation, Vector control, Simulation

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ با عنوان:

اثر افزایش بهره AVR در شاخه رزونانس زیرهمزمان در سیستم های قدرت

مقاله را از لینک زیر دانلود کنید:

On the effect of AVR gain on bifurcations of subsynchronous resonance in power systems

===================================

کد ۱۱۲                                     بهره‌برداری  و دینامیک سیستمهای قدرت  و بهینه سازی

 کنترل فرکانس بار در منطقه برق تکی  بر اساس الگوریتم ذرات بهینه سازی شده

 ۲۰۱۰ Improved Particle Swarm Optimization Based load Frequency Control In A Single Area Power System

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ دینامیک سیستم های قدرت، توان راکتیو، ادوات فکتس، سیستم توزیع

عنوان فارسی  مقاله: روشی ساده و کارامد برای پایداری ولتاژ در سیستمهای توزیع  شعاعی

فایل مقاله:

Simple and efficient method for steady-state voltage stability assessment of radial distribution systems

شبیه سازی کامل: دارد

گزارش فارسی: دارد

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ توان راکتیو و ادوات فکتس FACTS

۲۰۱۰ Smart Grid Technologies for Reactive Power Compensation in Motor Start Applications

شبیه سازی کامل: دارد

گزارش فارسی: دارد

===================================

کد مقاله C13
عنوان مقاله: طراحی کنترلر غیرخطی برای یک موتور القایی با استفاده از رویتگر کاهش یافته مود لغزنده برای شار و سرعت روتور

Nonlinear Control of an Induction Motor Using a Reduced-Order Extended Sliding Mode Observer for Rotor Flux and Speed Sensorles

سال ارائه: ۲۰۱۰          گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل مدرن، کنترل غیر خطی مقاوم
Robust Nonlinear Control, Induction Motor, Reduced-Order Extended Sliding Mode Observers, Parameter Estimation

===================================

۲کد مقاله P63
عنوان مقاله:

۲۰۱۰ Power-Management Strategies for a Grid-Connected PV-FC Hybrid System 2010

سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : سیستم هیبرید، فوتو ولتائیک
Distributed generation, fuel cell, hybrid system, microgrid, photovoltaic, power management.

===================================

کد ۲۵       شبیه سازی مقاله سال ۲۰۱۰ تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

     Investigation on the Ripple Voltage and the Stability of SR Buck Converters With High Output Current and Low Output Voltage

عنوان مقاله به فارسی:    بررسی ولتاژ موج دار شدن و ثبات مبدل باک SR با خروجی بالا  جریان پایین ولتاژ خروجی

===================================

کد ۹۱                            دینامیک سیستمهای قدرت و ادوات فکس 
 

    STATCOM برای عملکرد دینامیکی بهبود یافته مزارع بادی در قدرت شبکه

۲۰۱۰ STATCOM for Improved Dynamic Performance of Wind Farms in Power Grid

===================================

کد مقاله P13

عنوان مقاله:

Modeling and control of the doubly fed induction generator wind turbine

سال ارائه: ۲۰۱۰    نوع مقاله: ژورنال         گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : ژنراتور دوسو تغذیه، توربین بادی، بردار کنترل
Doubly fed induction machine, Wind turbine power generation, Vector control, Simulation

=================================================

کد مقاله P8
عنوان مقاله:
p8_Power quality improvement using DPC controlled three-phase shunt active filter

سال ارائه: ۲۰۱۰        نوع مقاله: ژورنال           گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کیفیت توان، فیلتر فعال، هارمونیک
Harmonics, Power quality, Active filters, Instantaneous power, Hysteresis comparator, Switching table

================================================

کد مقاله P9
عنوان مقاله:
۲۰۱۱ Unit Commitment Problem Solution Using Shuffled Frog Leaping

سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : توزيع اقتصادي ، بهینه سازی، الگوریتم پرندگان، قورباغه (پیاده سازی این مقاله با الگوریتم PSO انجام شده است)
Economic dispatch, generation scheduling, optimization techniques, shuffled frog leaping algorithm, unit commitment

================================================

کد مقاله P135

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ Design, modelling, control and simulation of a three phase DC– DC converter for high currents applications

سال ارائه:  ۲۰۱۰       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فضاي حالت مدار سوييچينگ ، ترانش سه فاز

=================================================

کد مقاله P56
عنوان مقاله:

Analysis of synchronous machine modeling for simulation and industrial applications

سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : ماشین سنکرون
Equivalent circuit, State space modeling, Synchronous machine, Sudden short-circuit

================================================

  کد ۳۲               تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

  ۲۰۱۰ Control Strategy of Buck Converter Driven Dc Motor a Comparative Assessment

عنوان مقاله به فارسی:    استراتژی کنترل باک تبدیل رانده دی سی موتور: ارزیابی مقایسه ای 

===================================

کد ۴۲                                 تئوری جامع ماشین های الکتریکی

۲۰۱۰ ROBUST INTERNAL MODEL CONTROL STRATEGY BASED PID CONTROLLER FOR BLDCM    

عنوان مقاله به فارسی:  کنترل PID مقاوم بر اساس استراتژی کنترل مدل داخلی برایBLDCM 

===================================

کد ۱۰۲                                     تئوری جامع ماشین های الکتریکی 
  

۲۰۱۰ Very low speed and zero speed estimations of sensorless induction motor drives

 

عنوان مقاله به فارسی:  تخمین با سرعت کم و حتی سرعت صفر  درایوهای موتور القایی بدون حسگر

===================================

کد ۱۰۵                               دینامیک سیستمهای قدرت و ادوات فکس

 

۲۰۱۰ Improving the Fault Behavior of Wind Farms Facing Wind Speed Changes Using STATCOM 

عنوان مقاله به فارسی:  بهبود رفتار خطا در به مزارع باد در مواجهه با سرعت تغییرات باد با استفاده ازSTATCOM

===================================

 کد ۱۰۷                                      تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 

۲۰۱۰ A Novel Three-Phase to Five-Phase Transformation Using a Special Transformer Connection 

عنوان مقاله به فارسی:  انتقال  سه فاز به پنج فاز با استفاده از یک اتصال ترانسفورماتور ویژه

===================================

کد مقاله P63

عنوان مقاله:

۲۰۱۰ Power-Management Strategies for a Grid-Connected PV-FC Hybrid System 2010

سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : سیستم هیبرید، فوتو ولتائیک
Distributed generation, fuel cell, hybrid system, microgrid, photovoltaic, power management.

=================================================

کد مقاله P57
عنوان مقاله:
parametric effects on basics DC t o DC convertor structures
سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : انرژی، مبدل DC به DC
Energy harvesting, energy management, DC-DC converter

================================================

کد مقاله P58
عنوان مقاله:
p58_A New Approach for High Efficiency Buck-Boost DC DC Converters Using Series Compensation
سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : مبدل DC/DC
DC/DC converters, High efficiency, battery applications, flyback converter, inverting chopper

================================================

کد مقاله P62
عنوان مقاله:
p62_Analysis and Simulations of Z-Source Inverter Control Methods

این مقاله به بررسی دو نوع از روش های کنترلی Z-Source پردازد:

SIMPLE BOOST CONTROL و MUXIMUM BOOST CONTROL
سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : اینورتر
Z-Source inverter; PWM; Control; Fuel Cell

================================================

کد مقاله P69
عنوان مقاله:
۲۰۰۹ An Integral Battery Charger with Power Factor Correction for Electric Scooter

سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : موتور DC، مبدل، مبدل
AC motor drives, AC motor modelling, ac–dc, power conversion, battery chargers, interleaved converter, road, vehicle electric propulsion

================================================

شبیه سازی مقالات توان راکتیو و ادوات فکتس FACTS

۲۰۰۹ Three-Phase Active Power Filter Based on Fuzzy Logic Controller

================================================

کد مقاله P83
عنوان مقاله:
p83_Vector control of squirrel cage induction generator for wind power
سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : SVMT، انرژی باد
Converters, Mathematical model, Reactive power, Rotors, Stators, Torque, Voltage control

=================================================

کد مقاله P40
عنوان مقاله:
P40_Security-Constrained Unit Commitment Considering Wind Farms

مشارکت واحدهاي امنيت مقيد درحضور نيروگاه بادي با استفاده از الگوريتم
سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : برنامه ریزی بهره برداری نابع تولید بادی
Mixed Integer Nonlinear Programming (MINLP), Security-Constrained Unit Commitment (SCUC), Wind Farm

===============================================

کد مقاله P44
عنوان مقاله:
p44_Power-Quality Improvement of a Stand-Alone Induction Generator Using a STATCOM With Battery Energy Storage System
سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کیفیت توان
Battery energy storage (BES) system, relay feedback control, self-excited induction generator (SEIG), self-oscillating bidirectional converter, static compensator (STATCOM)

================================================

کد مقاله P45

عنوان مقاله:

p45_تخمين بلادرنگ پارامترهاي موتور القايي توسط فيلتر کالمن بدون کاربرد سنسور

سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: داخلی گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : فیلتر کالمن

===============================================

کد مقاله P46
عنوان مقاله:
p46_Sliding mode based load-frequency control in power systems
سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کیفیت توان
Sliding mode control, Load-frequency control, Fast output sampling, Genetic algorithm, Uncertainties

===============================================

کد مقاله P51
عنوان مقاله:
p51_Direct Power Control of Active Filters with Averaged Switching Frequency Regulation

سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : فیلتر، کنترل توان، PWM
Active filter, direct power control (DPC), predictive control, pulsewidth modulation (PWM), switching frequency, voltage source converter

================================================

کد مقاله P54
عنوان مقاله:
A backward sweep method for power flow solution in distribution networks 2010
پخش بار یک شبکه توزیع شعاعی با حضور D-STATCOM
سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل گشتاور، فازی، موتور القایی

================================================

مقاله های سال ۲۰۰۹

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن های

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ یا ۰۹۰۳۸۵۲۷۹۳۳

از طریق تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید

همچنین می توانید درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل

 matlabprojects@azadproject.ir 

ارسال فرمایید.

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۹

مدل کنترل بار مستقیم برای مدیریت سیستم قدرت مجازی

A Direct Load Control Model for Virtual Power Plant Management 2009

===================================

کد ۱۴                       کنترل مدرن و کنترل فازی

۲۰۰۹ Fuzzy Control of a Quarter-Car Suspension System

عنوان مقاله به فارسی:    کنترل فازی سیستم تعلیق یک چهارم خودرو

===================================

کد مقاله C27
عنوان مقاله :

A Modular Fuel Cell, Modular DC-DC Converter Concept for High Performance and Enhanced Reliability

سال ارائه: ۲۰۰۹ نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: –
کلید واژه : کنترل تطبیقی
DC–DC converters, fuel cells, power conditioning,renewable power

===================================

کد مقاله C9
عنوان مقاله

Velocity Control of DC Motor Based Intelligent methods and Optimal Integral State Feedback Controller

مقاله ۲۰۰۹ با عنوان کنترل سرعت موتور DC به همراه دست یابی به زمان نشست کوتاه در پاسخ سیستم
سال ارائه: ۲۰۰۹ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل فیدبک، کنترل بهینه، کنترل موتور DC، خطي‌سازي فيدبك
DC Motor, Genetic Algorithm, Kalman Filter, Optimal Control, PID Controller, Feedback Linearization

===================================

مقاله ۲۰۰۹   کنترل مدرن و دینامیک سیستم های قدرت

THE MODELLING OF ELECTRIC POWER SYSTEMS ON THE STATE SPACE AND CONTROLLING OF OPTIMAL LQR LOAD FREQUENCY

عنوان مقاله به فارسی:  مدلسازی سیستم های قدرت الکتریکی در فضای حالت و کنترل بهینه LQR فرکانس بار

===================================

کد مقاله P149

عنوان مقاله:

Genetic Algorithm based Voltage. Regulator Placement in Unbalanced. Radial Distribution Systems

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک ، روش پخش‌بار شبکه سه فاز، اتصال ترانسفورماتور، آرایش ستاره و مثلث

Power Flows, Genetic Algorithm, Voltage Regulator Placement, Loss Reduction

===================================

کد مقاله P160

عنوان مقاله:

A fault location and protection scheme for distribution systems in presence of dg using MLP neural networks

مکانیابی خطای اتصال کوتاه در شبکه توزیع با نفوذ پذیری منابع تولید پراکنده

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه توزیع، ریکلوزینگ، شبکه عصبی در تخمین مکان

Artificial neural networks, Circuit faults, Fault location, Impedance , Neural networks, Power engineering and energy, Power generation. Power system protection, Protective relaying

===================================

کد ۷۵               مقاله ۲۰۰۹      الکترونیک قدرت و کنترل محرکه

اینورتر های منبع امپدانسی 

۲۰۰۹ Trans-Z Source inverters  

===================================

کد مقاله P138

عنوان مقاله:

p138_www.Azadproject.ir_Feeder Reconfiguration with Dispatchable Distributed Generatorsin Distribution System by Tabu Search

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بازآرایی سیستم توزیع با حضور منابع تولید پراکنده

Feeder reconfiguration, Dispatch, Distributed, Generators, Distribution system, Tabu search

===============================================

کد مقاله P140

عنوان مقاله:

۲۰۰۸ Artificial neural network-polar coordinated fuzzy controller based maximum

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Maximum power point tracking, MPPT

=================================================

کد مقاله P18
عنوان مقاله:
P18_A DC – DC multilevel boost converter

شبیه سازی مبدل چند سطحی DC به DC
سال ارائه: ۲۰۰۹ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : میزان تلفات سوئیچینگ ،

=================================================

کد مقاله P74
عنوان مقاله:
p74_Explicit Model-Predictive Control of a PWM Inverter With an LCL Filter

سال ارائه: ۲۰۰۹ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : فیلتر کالمن، مدولاسیون، کنترل پیش بین
Active damping, explicit model-predictive control, (EMPC), Kalman filter, LCL filter, pulsewidth-modulation, (PWM) inverter.

=================================================

کد مقاله  P78 , g150 
عنوان مقاله:

g150_AzadProject.ir_A New Variable-Speed Wind Energy Conversion System Using Permanent-Magnet Synchronous Generator and Z-Source Inverter 2009

 سال ارائه: ۲۰۰۹ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل بهینه، ژنتیک
Maximum power point tracking (MPPT) control, permanent-magnet synchronous generator (PMSG), wind energy, conversion system (WECS), Z-source inverter.

================================================

کد مقاله P82
عنوان مقاله:
p82_Multicriteria Design of Hybrid Power Generation Systems Based on a Modified Particle Swarm Optimization Algorithm
طراحی چند معیاره سیستمهای تولید هایبریدی بر اساس الگوریتم PSO
سال ارائه: ۲۰۰۹ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : تولید توان، هیبرید،الگوریتم پرندگان، الگوریتم ذرات، بهینه سازی
Adequacy evaluation, hybrid power generation system, multicriteria design, particle swarm optimization, probabilistic method, renewable energy, time-series models

=================================================

کد مقاله P88

عنوان مقاله:

p88_A Tutorial on the Dynamics and Control of Wind Turbines and Wind Farms

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توربین بادی، dfig

=================================================

کد مقاله P107

عنوان مقاله:

p107_Multiobjective particle swarm optimization for environmental economic dispatch problem

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بهینه سازی،  پخش بار اقتصادی

Environmental/economic dispatch, Particle swarm optimization, Multiobjective optimization, Nondominated solutions, Pareto-optimal front

================================================

کد مقاله P126

عنوان مقاله:

۲۰۰۹ Enhancement of combined heat and power economic dispatch using self-adaptive real-coded genetic algorithm

توزیع اقتصادی واحدهای نیروگاهی با قیود مختلف بکمک الگوریتم بهینه بابی کلونی زنبور عسل

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : واحد  chp

Simulated binary crossover, Polynomial mutation, Co-generation, Combined heat and power economic, dispatch

 ================================================

کد مقاله P49

عنوان مقاله:

p49_Reliability assessment of a wind-power system with integrated energy storage

سال ارائه: ۲۰۰۹ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : قابلیت اطمینان، انرژی های نو

 ================================================

 کد مقاله P21
عنوان مقاله:
p21_Design of a Robust Controller for a Magnetic Levitation System

سال ارائه: ۲۰۰۹      نوع مقاله: IEEE        گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل مقاوم، پایداری
Robust control, stability and performance robustness

================================================

کد مقاله P23
عنوان مقاله:
۲۰۰۸ Switching losses and harmonic investigations in multilevel inverters

سال ارائه: ۲۰۰۹ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: –
کلید واژه : چند متغیره، اینورتر، هارمونیک
Harmonics, Multilevel inverters, Pulse width modulation, Switching losses, Total harmonic distortion

===============================================

کد مقاله P37
عنوان مقاله:
p37_A Direct Load Control Model for Virtual Power Plant Management
سال ارائه: ۲۰۰۹ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل بهینه
Air-conditioning, load management, optimal control

================================================

کد مقاله g41 , P31 

عنوان مقاله:

g41_Azadproject.ir_Transmission Planning Considering Reliability and Economic Performances in A Deregulated Environment

طراحی و برنامه¬ریزی یک خط انتقال برای بهینه¬سازی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه: قابلیت اطمینان، الگوریتم ژنتیک، بازار برق

cost-benefit analysis; reliability; genetic algorithms (GAs)

===================================

کد مقاله g45 , P14

عنوان مقاله:

g45_Azadproject.ir_Sensorless Indirect Stator Field Orientation Speed Control for Single-Phase Induction Motor Drive_Main Reference

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: TRANSACTIONS   گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه: ژنراتور دوسو تغذیه، توربین بادی، بردار کنترل Indirect stator-flux-oriented control, sensorless, vector control, single-phase induction motor, speed estimation

===================================

کد مقاله g89

عنوان مقاله:

g89_Azadproject.ir_A fuzzy logic supervisor for active and reactive power control of a variable speed

سال ارائه:  ۲۰۰۹         نوع مقاله: ELsevier     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:WECS, DFIG, Flywheel Energy Storage System (FESS) ,Fuzzy logic supervisor ,Powers smoothing

===================================

توجه توجه

شبیه سازی این مقاله در سایت های دیگر غلط می باشد

کد مقاله g149

عنوان مقاله:

g149_AzadProject.ir_Multicriteria-Design-of-Hybrid-Power-Generation-Systems-Based-on-a-Modified-Particle-Swarm-Optimization-Algorithm

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم هیبرید، انرژی های نو

Adequacy evaluation, hybrid power generation, system, multicriteria design, particle swarm optimization, probabilistic, method, renewable energy, time-series models

===================================

کد مقاله g160

عنوان مقاله:

g160_AzadProject.ir_Experimental Validation of a Battery Dynamic Model for EV Applications

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال               گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :Simulation; Battery Model; SimPowerSystems; Fuel Cell Vehicle

===================================

کد مقاله g162

عنوان مقاله:

g162_AzadProject.ir_A High Efficient Micro-controlled Buck Converter with Maximum Power Point Tracking for Photovoltaic Systems

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال               گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : DC/DC Converter, Maximum Power Tracking, Photovoltaic Systems

===================================

کد مقاله g221

عنوان مقاله:

Simulation of Doubly-Fed Induction Generator in a Wind Turbine

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله:   International PhD Workshop                      گزارش:  دارد

کلید واژه:

===================================

کد مقاله g226

عنوان مقاله:

g226_AzadProject.ir_A Direct Load Control Model for Virtual Power Plant Management 2009

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل بهینه

Air-conditioning, load management, optimal control

===================================

کد مقاله g280 , P139 

عنوان مقاله:

۲۰۰۹ A Control Methodology and Characterization of Dynamics for a Photovoltaic (PV) System nterfaced With a Distribution Network

یک روش کنترل و شناسایی دینامیک برای سیستم فتوولتائیک (PV) واسط با یک شبکه توزیع

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدل سلول خورشیدی

Control, eigenvalue analysis, feedforward, modal analysis, participation factor, photovoltaic (PV), power electronics, voltage-source converter (VSC)

 

===================================

کد مقاله g227

عنوان مقاله:

g227_AzadProject.ir_Control and Protection of a Microgrid with Converter Interfaced Micro Sources 2009

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: کنفرانس                                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : میکروگرید، توان راکتیو

Admittance Relay, Microgrid, Islanding and Resynchronization, Active and Reactive Power sharing

===================================

کد مقاله g228

عنوان مقاله:

Reliability assessment of a wind-power system with integrated energy storage 2009

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : قابلیت اطمینان، انرژی های نو

===================================

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن های

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ یا ۰۹۰۳۸۵۲۷۹۳۳

از طریق تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید

همچنین می توانید درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل

 matlabprojects@azadproject.ir 

ارسال فرمایید.

===================================

کد ۳۶       شبیه سازی مقاله سال ۲۰۰۸  توان راکتیو و   دینامیک سیستمهای قدرت

عنوان مقاله به فارسی:    کنترل ولتاژ و عملکرد دینامیکی سیستم انتقال قدرت با استفاده از جبران کننده استاتیک ور 

  Voltage Control and Dynamic Performance of Power Transmission System Using Static Var Compensator

گزارش فارسی: دارد

===================================

کد ۲۳     شبیه سازی مقاله سال ۲۰۰۸   دینامیک سیستمهای قدرت – استابلایزر

  A Modified Heffron-Phillip’s Model for The Design of Power System Stabilizers

عنوان مقاله به فارسی:    مدل هفرون-فیلیپ اصلاح شده برای طراحی سیستم های قدرت تثبیت کننده

گزارش فارسی:  دارد

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۸ موتور قفسه سنجابی

طراحی یک اینورتر سه سطحی به هم متصل برای کاربردهایی در درایو موتور قفسه سنجابی ولتاژ متوسط

۲۰۰۸ A Series Connected Three-Level Inverter Topology For Medium Voltage Squirrel Cage Motor Drive Applications

===================================

کد ۲۴      شبیه سازی مقاله سال ۲۰۰۸   تئوری جامع ماشین های الکتریکی

  Transformer Internal Faults Simulation  

عنوان مقاله به فارسی:  شبیه سازی خطاهای داخلی ترانسفورماتور 
===================================

کد ۶۱                               قابلیت اطمینان

  ۲۰۰۸ Effect of Wind Turbines on Reliability of Distribution Power Systems  

عنوان مقاله به فارسی:    تاثیر توربین­های بادی بر قابلیت اطمینان سیستم­های توزیع برق 

===================================

کد ۱۰۸                                   بهره‌برداری و سیستم توزیع

 

۲۰۰۸ Control of an Electronically-Coupled Distributed Resource Unit Subsequent to an Islanding Event 

عنوان مقاله به فارسی:  کنترل منابع الکترونیکی توزیع شده پس از یک رویداد جزیره ای

===================================

کد ۱۰۹                                   بهره‌برداری و سیستم توزیع و فازی- ریز شبکه – میکروگرید

 

۲۰۰۸ Frequency control in micro-grid power system combined with electrolyzer system and fuzzy PI controller 

عنوان مقاله به فارسی:  کنترل فرکانس در سیستم قدرت ریز شبکه همراه با سیستم الکترولیزور و کنترلر PI فازی

===================================

کد ۱۱۰                                        تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 

۲۰۰۸ A Series-Connected Three-Level Inverter Topology for Medium-Voltage Squirrel-Cage Motor Drive Applications 

عنوان مقاله به فارسی:   اینورترسه سطحی با توپولوژی سری برای برنامه های کاربردی   درایو موتور قفس سنجابی با ولتاژ متوسط 

===================================

کد ۵۳      شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۰۸    تئوری جامع ماشین های الکتریکی

  SIMULATION FOR A 3-PHASE INDUCTION MOTOR UNDER UNBALANCED CONDITIONS  

عنوان مقاله به فارسی:  شبیه سازی برای موتور القایی ۳ فاز در شرایط نامتعادل 
===================================

کد مقاله P24
عنوان مقاله:
p24_Low-voltage constant-gm rail-to-rail CMOS operational amplifier input stage

سال ارائه: ۲۰۰۸       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: –
کلید واژه : شبیه سازی دینامیکی، اینورتر، dfig
Rail-to-rail, Operational amplifier, Compensate current

===============================================

 P100

عنوان مقاله:

p100_Interleaved ZVS Converter With Ripple-Current Cancellation

سال ارائه:  ۲۰۰۸       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مبدل، سوییچ

Converters, interleaved pulse width modulation (PWM), zero-voltage switching (ZVS)

=================================================

کد مقاله P101

عنوان مقاله:

p101_Direct Torque Control of Induction Motor Using Space Vector Modulation (SVM-DTC)

سال ارائه:  ۲۰۰۸       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل موتور القایی

================================================

شبیه سازی مقالات توان راکتیو و ادوات فکتس FACTS

۲۰۰۸ Design and simulation of UPQC to Improve Power Quality and Transfer Wind Energy to Grid

================================================

کد مقاله P48
عنوان مقاله:
p48_POWER QUALITY ISSUES IN ASTAND-ALONE MICROGRID BASED ON RENEWABLE ENERGY
کیفیت توان در Microgrid جزیره ای شده بر اساس انرژی تجدید شدنی
سال ارائه: ۲۰۰۸ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کیفیت توان، انرژی های نو
Microgrid (MG), Power quality, Dump load, Frequency control

=================================================

کد مقاله P10
عنوان مقاله:
p10_A Genetic Algorithm Based Dynamic Load Balancing Scheme for Heterogeneous Distributed Systems

سال ارائه: ۲۰۰۸        نوع مقاله: کنفرانس        گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی، سیستم توزیع ناهمگن
Heterogeneous distributed system, dynamic load balancing, makespan, genetic algorithm.

 =================================================

کد مقاله g264

عنوان مقاله:

۲۰۰۹ A Novel Direct Torque Control for Electrically Excited Synchronous Motor Drives with High Power Factor and Low Ripples in Flux and Torque

موضوع مقاله: کنترل گشتاور مستقیم برای درایو موتور سنکرون الکتریکی تحریک شده با ضریب قدرت بالا و ریز موج های پایین در شار و گشتاور

سال ارائه:  ۲۰۰۸       نوع مقاله: IEEE           گزارش فارسی: ندارد

کلید واژه:  Electrically excited synchronous motor, Direct torque control, Space vector modulation, Rotor field current, Power factor

===================================

کد مقاله g37 , P25

عنوان مقاله:

g37_Azadproject.ir_Formal Derivation of Direct Torque Control for Induction Machines

سال ارائه:  ۲۰۰۸       نوع مقاله: TRANSACTIONS                       گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه: موتور، کنترل، بردار کنترل، موتور AC، DTC، کنترل مستقیم گشتاور AC motors, direct torque control (DTC), induction motor drives, singularly perturbed systems, vector control

===================================

کد مقاله g39

عنوان مقاله:

g39_Azadproject.ir_SVM-DTC (Direct Torque Control of Induction Motor Using Space Vector Modulation (SVM-DTC

سال ارائه:  ۲۰۰۸       نوع مقاله:IEEE        گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه: کنترل مستقیم گشتاور،  Direct Torque Control, Stator Space Vectors, space vector modulation (SVM)

===================================

کد مقاله g99

عنوان مقاله:

g99_Azadproject.ir_A T-Connected Transformer and Three-leg VSC Based DSTATCOM for Power Quality Improvement

ترانسفورماتور با اتصال T و DSTATCOM مبتنی بر VSC سه پایه‌ برای بهبود کیفیت توان

سال ارائه:  ۲۰۰۸       نوع مقاله: IEEE                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:جبرانساز استاتیک توزیع (DSTATCOM)، جبرانسازی جریان نوترال، بهبود کیفیت توان، ترانسفورماتور با اتصال T، مبدل منبع ولتاژ (VSC).Distribution static compensator (DSTATCOM), neutral current compensation, power quality improvement, T-connected transformer, voltage source converter (VSC)

===================================

کد مقاله g111

عنوان مقاله:

Large-Scale Real-Time Simulation of Wind Power Plants into Hydro-Québec Power System

سال ارائه:  ۲۰۰۸به بعد       نوع مقاله: journal                                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:

Wind generator, wind power plant, modeling, model validation, simulation, real-time simulation

===================================

 

کد مقاله۲۹- g125

           تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

عنوان اصلی مقاله :

g125_Azadproject.ir_Sensorless DTC-SVM for Induction Motor Driven by a Matrix Converter Using a Parameter Estimation Strategy

DTC – SVM بدون سنسور براي موتور القايي با يك مبدل ماتريسي با استفاده از استراتژي تخمين پارامتر

اين مقاله يك روش تنظيم شده بردار فضايي كنترل شده گشتاور مستقيم براي بهبود عملكرد بدون سنسور مبدل ماتريسي را ارائه مي دهد كه اين مبدل با استفاده از طرح تخمين پارامتر به حركت در مي آيد .

در واقع يك روش جديد بدون سنسور براي تخمين سرعت روتور، شار، مقاومت استاتور و مقاومت روتور ارائه داده خواهد شد

سال ارائه:  ۲۰۰۸       نوع مقاله:IEEE        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه: تبديل توان AC- AC ، تحريك های موتور AC ، مشاهده گرها.

AC–AC power conversion, AC motor drives, observers.

===================================

کد مقاله g214

عنوان مقاله:

Modeling of Induction Machines Using a Voltage-Behind-Reactance Formulation

سال ارائه:  ۲۰۰۸       نوع مقاله: IEEE                             گزارش: دارد

کلید واژه:  Coupled-circuit (CC) model, dynamic simulation, induction machine, qd model, voltage-behind-reactance (VBR)model

===================================

مقاله های سال ۲۰۰۷

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن های

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ یا ۰۹۰۳۸۵۲۷۹۳۳

از طریق تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید

همچنین می توانید درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل

 matlabprojects@azadproject.ir 

ارسال فرمایید.

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۷ سیستمهای قدرت – کنترل مدرن

طراحی پایدارساز سیستم قدرت (PSS) برای سیستم تك ماشینه متصل به شین بینهایت با روش كنترل مد لغزشی(Sliding Mode) 
relay- free sliding mode control technique based power system stablizer for single machine infinite bus system

گزارش كار فارسی كامل: دارد

فایل های شبیه سازی یه صورت كاملا دقیق:  دارد

فایل پاورپوینت برای ارائه: دارد

===================================

کد ۱۷          شبیه سازی مقاله سال ۲۰۰۷ دینامیک سیستمهای قدرت – الکترونیک قدرت

Compensator Design and Stability assessment for Fast Voltage Loops of Power Factor Correction Rectifiers

عنوان مقاله به فارسی:  طراحی جبران و ارزیابی پایداری را برای حلقه های سریع ولتاژ از امتیازات اصلاح ضریب قدرت 

===================================

کد ۹۶                            تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت 
 

۲۰۰۷ Selected Methods in Angular Rotor Speed Estimation for Induction Motor Drives  

عنوان مقاله به فارسی:  مواد و روش انتخاب شده در زاویه روتور سرعت برآورد برای درایو موتور القایی

===================================

 کد ۱۱۳                                   تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 

۲۰۰۷ Modeling of synchronous machines with magnetic saturation 

عنوان مقاله به فارسی:  مدل سازی ماشین آلات سنکرون با اشباع مغناطیسی

===================================

کد ۳۳       شبیه سازی مقاله سال ۲۰۰۷  تئوری جامع ماشین های الکتریکی

  Analysis on Modeling and Simulink of DC Motor and its Driving System Used for Wheeled Mobile Robot  

عنوان مقاله به فارسی:  تجزیه و تحلیل در مدلسازی و سیمولینک از DC موتور و سیستم محرکه خود را مورد استفاده برای چرخ دار موبایل ربات 

===================================

کد مقاله g93

عنوان مقاله:

g93_Azadproject.ir_SIMULATION OF D-STATCOM AND DVR IN POWER SYSTEMS

سال ارائه:  ۲۰۰۷       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: ندارد

کلید واژه:D-Statcom, DVR, voltagedips, swells,interruption,power quality, VSC

===================================

کد مقاله g151

۲۰عنوان مقاله:

g151_AzadProject.ir_IInvestigation of Induction Motors Starting and Operation with Variable Frequency Drives

سال ارائه:  ۲۰۰۷       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل برداری Variable frequency drives, induction motors, motor starting, cross-line starting, torque

===================================

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن های

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ یا ۰۹۰۳۸۵۲۷۹۳۳

از طریق تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید

همچنین می توانید درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل

 matlabprojects@azadproject.ir 

ارسال فرمایید.

===================================

کد ۹۷                              تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت 

برنامه ریزی کنترل فیدبک برای درایو موتور القایی بر اساس شبکه عصبی

۲۰۰۶ Neural-Network-based Programmable State Feedback Controller for Induction Motor Drive  

===================================

 

شبیه سازی مقاله فارسی ۲۰۰۶  توزیع – توان راکتیو

فایل مقاله: تخصيص هزينه توان راكتيو در محيط تجديد ساختار يافته صنعت برق

Distributed generation (DG), Reactive Power

===================================

کد مقاله P61

عنوان مقاله:

۲۰۰۶ Defining Control Strategies for MicroGrids Islanded Operation 2006

سال ارائه:  ۲۰۱۰       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : میکروگرید، انرژی، کنترل ولتاژ

Dynamic response, energy storage, frequency, control, microgrid, power system dynamic stability, voltage control.

===================================

کد مقاله P151

عنوان مقاله:

Performance Evaluation of a Distance Relay as Applied to a Transmission System With UPFC

تاثير upfc بر عملكرد رله ديستانس

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ادوات ، حفاظت سیستم های قدرت

Distance relay, flexible alternating current transmission (FACTS) controllers, power system protection, UPFC

 ===================================

کد ۳۰       شبیه سازی مقاله سال ۲۰۰۶  دینامیک سیستمهای قدرت

  DAMPING OF ELECTROMECHANICAL MODES USING POWER SYSTEM STABILIZERS (PSS) CASE ELECTRICAL YEMENI NETWORK

  
عنوان مقاله به فارسی:  نوسانات حالت های برق با استفاده از تثبیت کننده های سیستم قدرت (PSS) مورد: شبکه یمن الکتریکی

===================================

کد مقاله P32
عنوان مقاله:

۲۰۰۶ Investigating Distributed Generation Systems performance using monte carlo Simulation

شبیه سازی تولیدات (DG) در سیستم های قدرت به روش روش مونت کارلو
سال ارائه: ۲۰۰۶ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : قابلیت اطمینان، الگوریتم ژنتیک، بازار برق
Distributed generation (DG), Monte Carlo simu-lation, power flow

===============================================

کد مقاله P3
عنوان مقاله:
Direct Active and Reactive Power Control of DFIG for Wind Energy Generation
سال ارائه: ۲۰۰۶ نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل توان، کنترل گشتاور، تبدیل ولتاژ، بردار ولتاژ، دو ﺳﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي
Direct power control (DPC), doubly fed induction generator (DFIG), direct torque control, voltage source converter, voltage vector

===============================================

کد مقاله P61

عنوان مقاله:

۲۰۰۶ Defining Control Strategies for MicroGrids Islanded Operation 2006

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : میکروگرید، انرژی، کنترل ولتاژ

Dynamic response, energy storage, frequency, control, microgrid, power system dynamic stability, voltage control.

==============================================

کد مقاله P39
عنوان مقاله:

۲۰۰۶ High-Quality Power Generation Through Distributed Control of a Power Park Microgrid 2006

سال ارائه: ۲۰۰۶ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کیفیت توان، میکروگرید
Distributed generation (DG), inverter, microgrid, power quality

Backward/forward method, Radial and meshed distribution networks, PV nodes, Power flow

===============================================

کد مقاله P85
عنوان مقاله:
p85_A study of a two stage maximum power point tracking control of a photovoltaic system under partially shaded insolation conditions
سال ارائه: ۲۰۰۶ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : فوتوولتائیک
Photovoltaic system; Two stage MPPT control; Non-uniform insolation

===============================================

کد مقاله P93

عنوان مقاله:

p93_Voltage Stability Analysis of Wind Farm Integration

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل بهینه، ژنتیک

Wind power integration; Wind turbines;Induction generator (IG); Doubly Fed Induction Generator(DFIG); Dynamic model; Load flow; Voltage stability

===============================================

کد مقاله P94

عنوان مقاله:

p94_Optimal tuning of power systems stabilizers and AVR gains using particle swarm optimization

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله: ژورنال                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بهینه، الگوریتم هوش جمعی ذرات، پرندگان

================================================

کد مقاله P103

عنوان مقاله:

p103_Modeling of the Wind Turbine With a Doubly Fed Induction Generator for Grid Integration Studies

بررسی  و شبیه سازی مدل توربین بادی FDI متصل به شبکه

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ژنراتور القایی، توان راکتیو، کنترل دور موتور، نیروگاه بادی

Induction generators, power system transient stability, reactive power control, variable speed drives, wind power generation, dfig

================================================

 کد مقاله P123

عنوان مقاله:

The Role Played by Current Phase Shift on Magnetic Field Established by AC Double-Circuit Overhead Transmission Lines—Part I Static Analysis

بر اثرات استاتیک تغییر فاز جریان در میدان مغناطیسی

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

Current phase shift, magnetic-field effects, magnetic fields, power transmission lines

================================================

کد مقاله g3

عنوان اصلی مقاله :

g3_Azadproject.ir_ 2006 A Binary Particle Swarm Optimization for Optimal Placement and Sizingof Capacitor Banks in Radial Distribution Feeders with Distorted Substation Voltages

موضوع مقاله: تعیین اندازه ثابت و جایابی خازن با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات PSO

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله: IEEE      گزارش فارسی: –

کلیدواژه: برق قدرت، خازن گذاری capacitor sizing, capacitor placement, binary particle swarm optimization, harmonics, power flow

===================================

کد مقاله g6     بازار برق و بهره برداری

عنوان اصلی مقاله :

g6_Azadproject.ir_ Back-Pressure Cogeneration Economic Dispatch For Physical Bilateral Contract Using Genetic Algorithms

موضوع مقاله: پخش بار اقتصادی سیستم تولید همزمان برای قرارداد فیزیکی دوطرفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله: IEEE        گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه: مدیریت برق، پخش بار اقتصادی Cogeneration, Genetic algorithms, Bilateral contract

===================================

کد مقاله g233

عنوان مقاله:

Optimal tuning of power systems stabilizers and AVR gains using particle swarm optimization

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله: ژورنال                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بهینه، الگوریتم هوش جمعی ذرات، پرندگان

—————————————————————————————

کد مقاله g71

عنوان مقاله:

g71_Azadproject.ir_Direct Active and Reactive Power Control of DFIG for Wind Energy Generation

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله: TRANSACTIONS   گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه: کنترل توان، کنترل گشتاور، تبدیل ولتاژ، بردار ولتاژ، دو ﺳﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي

Direct power control (DPC), doubly fed induction generator (DFIG), direct torque control, voltage source converter, voltage vector

===================================

کد مقاله g110

عنوان مقاله:

g110_Azadproject.ir_Harmonic Analysis in a Power System with Wind Generation

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله: IEEE                                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : تجزیه و تحلیل هارمونیک

Harmonics modeling, power system harmonics,summation of harmonics, wind turbines

===================================

کد مقاله g276

عنوان مقاله:

Investigating Distributed Generation Systems Performance Using Monte Carlo Simulation

شبیه سازی تولیدات (DG) در سیستم های قدرت به روش روش مونت کارلو

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله              IEEE  :  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : قابلیت اطمینان، الگوریتم ژنتیک، بازار برق

Distributed generation (DG), Monte Carlo simu-lation, power flow

 

===================================

کد مقاله g167

عنوان مقاله:

g167_AzadProject.ir_A study of a two stage maximum power point tracking control of a photovoltaic system under partially shaded insolation conditions 2006

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فوتوولتائیک سیستم

Photovoltaic system; Two stage MPPT control; Non-uniform insolation

===================================

کد ۷۸                           الکترونیک قدرت و کنترل محرکه 
 

۲۰۰۶ A Generalized Memory Polynomial Model for Digital Predistortion of RF Power Amplifiers

  
مدل تعمیم چند جمله ای حافظه برای اعوجاج باند دیجیتال تقویت کننده های قدرت

===================================

مقاله های ۲۰۰۵

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن های

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ یا ۰۹۰۳۸۵۲۷۹۳۳

از طریق تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید

همچنین می توانید درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل

 matlabprojects@azadproject.ir 

ارسال فرمایید.

===================================

کد مقاله P110

عنوان مقاله:

p110_Digital Control of a Single-Phase UPS Inverter for Robust AC-Voltage Tracking

سال ارائه:  ۲۰۰۵       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بار غیر خطی، خطی، تک فاز، مبدل، اینورتر

CRA, digital control, UPS inverter, error-state approach

=================================================

شبیه سازی مقالات توان راکتیو و ادوات فکتس FACTS

۲۰۰۵ REACTIVE POWER MANAGEMENT IN A DEREGULATED POWER SYSTEM WITH CONSIDERING VOLTAGE STABILITY PARTICLE SWARM OPTIMISATION APPROACH

=================================================

کد مقاله P36
عنوان مقاله:
A Particle Swarm Optimization for Economic Dispatch With Nonsmooth Cost Functions
بهینه سازی ذرات بصورت اقتصادی پخش بار با توابع هزینه تعدیل شده 

سال ارائه: ۲۰۰۵ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : الگوریتم پرندگان، هوش جمعی ذرات، بهینه سازی با قید، پخش بار اقتصادی
Constrained optimization, economic dispatch (ED), nonsmooth optimization, particle swarm optimization (PSO)

=================================================

کد مقاله g77

عنوان اصلی مقاله :

g77_Azadproject.ir_ 2005 Influence of Mode of Operation of the SSSC on the Small Disturbance and Transient Stability of a Radial Power System

سال ارائه:  ۲۰۰۵       نوع مقاله IEEE         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:Constant quadrature voltage mode, constant reactance mode, damping power, static synchronous series compensator (SSSC), synchronizing power, transient stability limit

===================================

کد مقاله P55
عنوان مقاله:
p55_Genetic Algorithm-Based Meter Placement for Static Estimation of Harmonic Sources
جریان های هارمونیکی تزریقی به شبکه
سال ارائه: ۲۰۰۵         نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد
Genetic algorithm, harmonics, power system

=================================================

کد مقاله P26
عنوان مقاله:

p26_QSPRC Sliding-Mode Control of Quantum Series-Parallel Resonant Converters via Input–Output Linearization

کنترل مبدل dc-dc رزونانسی سری- موازی با شبکه عصبی (شبیه سازی با PSIM 9.0)
سال ارائه: ۲۰۰۵              نوع مقاله: TRANSACTIONS          گزارش فارسی: –
کلید واژه : خطی سازی فیدبکی، کوانتوم، رزونانس، لغزشی
Feedback linearization, quantum modulation, resonant converter, sliding-mode control

=================================================

کد مقاله P27
عنوان مقاله:
p27_Analysis-Circuit-Modeling-and-Optimization of Mushroom Waveguide Photodetector

آشکارساز موج بر نور به عنوان یکی از گزینه های اصلی برای غلبه بر پهنای باند و بازدهی کوانتومی موازنه شده در آشکارسازهای نوری معمولی ، در نظر گرفته می شود . برای غلبه بر تماس بین خازن و مقاومت ، WGPD پیشنهاد می شود .در این مقاله مدل مدار کالیبره شده برای WGPD ارائه شده است.
سال ارائه: ۲۰۰۵ نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : آشکارسازی موج، بهینه سازی، مدار
Analytical modeling of photodetectors, circuit modeling of photodetectors, modeling of photodiodes, mushroom photodetectors, optimization of photodetectors, parasitics of photodetectors, photodetectors (PDs), photodiodes, waveguide photodetectors

==================================================

کد مقاله P28
عنوان مقاله:
Mitigation of Converter-Grid Resonance, Grid-Induced Distortion, and Parametric Instabilities in Converter-Based Distributed Generation
سال ارائه: ۲۰۰۵ نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: –
کلید واژه : کنترل دیجیتال، توزیع پراکنده، اینورتر، DG
Digital control, distributed generation (DG), grid-converter resonance, pulsewidth-modulated (PWM) inverters

==================================================

کد مقاله P29
عنوان مقاله:
Dynamic Simulation of a Three-Phase Induction Motor Using Matlab Simulink
شبیه سازی ماشین القایی متصل به شبکه شین بینهایت
سال ارائه: ۲۰۰۵ نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : دینامیک، موتور القایی

==================================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۵ درایو موتور

طراحی درایو سرعت متغیر، ولتاژ متوسط، توان بالا، بدون ترنسفورم

۲۰۰۵ Transformer-less PWM High Power Medium Voltage Variable Speed Drive

===================================

کد مقاله g271

عنوان مقاله:

Physical Modeling of PM Synchronous Motors for Integrated Coupling With Machine Drives

موضوع مقاله: مدل سازی فیزیکی از موتور سنکرون PM برای کوپلینگ یکپارچه با درایوهای ماشین

سال ارائه: ۲۰۰۵       نوع مقاله: I

===================================

مقاله های ۲۰۰۴

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن های

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ یا ۰۹۰۳۸۵۲۷۹۳۳

از طریق تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید

همچنین می توانید درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل

 matlabprojects@azadproject.ir 

ارسال فرمایید.

===================================

  کد ۹               شبیه سازی مقاله ۲۰۰۴ تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرک و الکترونیک قدرت

A Novel Direct Torque Control Scheme for Induction Machines With Space Vector Modulation

عنوان مقاله به فارسی:  طرح جدید مستقیم کنترل گشتاور برای ماشینهای القایی با مدولاسیون بردار فضایی 

===================================

کد ۱۱۶                              موتور خطی و تئوری جامع ماشین های الکتریکی   

 

۲۰۰۴ On PM Tubular Linear Synchronous Motor Modelling 

عنوان مقاله به فارسی:  فعال مدلسازی PM لوله سنکرون خطی موتور

===================================

کد مقاله P30

عنوان مقاله:
improvement of first swing stability limit by utilising full benefit of shunt FACTS devices
سال ارائه: ۲۰۰۴ نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : فکتس، دینامیک، ادوات
Dynamic analysis, equal area criterion (EAC), flexible ac transmission system (FACTS), first swing stability, static synchronous compensator (STATCOM), static var compen-sator (SVC)

=================================================

کد مقاله P84
عنوان مقاله:
p84_FAULT LOCATION IN EHV TRANSMISSION LINES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
جایابی خطا در خطوط انتقال EHV با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
سال ارائه: ۲۰۰۴ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : شبکه عصبی
transmission line, fault detection, fault location, artificial neural network

==================================================

کد مقاله P19

عنوان مقاله:

p19_Robust GPC-QFT approach using Linear Matrix Inequalities

سال ارائه:  ۲۰۰۴       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مقاوم، کنترل مقاوم

predictive control, robust control, tracking control, constrained control

=================================================

کد مقاله P20

عنوان مقاله:

P20_Effects of Time Delay on Force-Feedback Teleoperation Systems

بررسی تأخیر زمانی را بر روی یک سیستم تله­اپریشن در یک ساختار سه­ کاناله

سال ارائه:  ۲۰۰۴       نوع مقاله: کنفرانس                        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : تاخیر، فیدبک

==================================================

کد ۳۵                        کنترل مدرن

۲۰۰۴ A class of proportional-integral sliding mode control with application to active suspension system  

عنوان مقاله به فارسی:  در یک کلاس متناسب با انتگرال کشویی کنترل حالت با نرم افزار به سیستم تعلیق فعال 

===================================

کد ۲۱        شبیه سازی مقاله سال ۲۰۰۳ الکترونیک قدرت و کنترل محرکه  

   Z-Source Inverter ieee 

  اینورتر Z-Source 

===================================

کد مقاله g236

عنوان مقاله:

g236_AzadProject.ir_available transfer capability enhancement using facts devices

بررسی پخش بار در حالتی است که از ادوات facts در شبکه قدرت

سال ارائه:  ۲۰۰۳       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بازار برق، بهینه سازی جریان برق

Available transfer capability, electricity market, flexible ac transmission systems, optimal power-flow

===================================

کد مقاله g38

عنوان مقاله:

g38_Azadproject.ir_Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronous Motor

سال ارائه:  ۲۰۰۳       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه: کنترل مستقیم گشتاور، موتور سنکرون، بردار مکان Direct Torque Control, Stator Space Vectors, Permanent Magnet Synchronous Motor

===================================

کد مقاله P108

عنوان مقاله:

available transfer capability enhancement using facts devices

بررسی پخش بار در حالتی است که از ادوات facts در شبکه قدرت

سال ارائه:  ۲۰۰۳       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بازار برق، بهینه سازی جریان برق

Available transfer capability, electricity market, flexible ac transmission systems, optimal power-flow

=================================================

کد مقاله P4
عنوان مقاله:
Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronous Motor
سال ارائه: ۲۰۰۳ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل مستقیم گشتاور ، موتور سنکرون، بردار مکان
Direct Torque Control, Stator Space Vectors, Permanent Magnet Synchronous Motor

=================================================

شبیه سازی مقاله قابلیت اطمینان

۲۰۰۲ Power System Reliability Analysis Considering Protection Failures

گزارش فارسی :   دارد

===================================

کد ۲۶          شبیه سازی مقاله سال ۲۰۰۲ تئوری جامع ماشین های الکتریکی

       Transient Model for Induction Machines With Stator Winding Turn Faults  

عنوان مقاله به فارسی:  مدل گذرا برای ماشین آلات القایی با سیم پیچ استاتور خطا روشن 

===================================

کد مقاله g132

عنوان مقاله:

g132_Azadproject.ir_ 2002 Power System Reliability Analysis Considering Protection Failures

سال ارائه:  ۲۰۰۲       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم قدرت، قابلیت اطمینان

Power system, Reliability, Protection systems, Rare events, Cascading, Hidden failures

===================================

کد مقاله P2
عنوان مقاله:
Power System Reliability Analysis Considering Protection Failures
سال ارائه: ۲۰۰۲ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : سیستم قدرت، قابلیت اطمینان
Power system, Reliability, Protection systems, Rare events, Cascading, Hidden failures

================================================

کد مقاله P157

عنوان مقاله:

Simulation of a 64 Switched Reluctance Motor Based on MatlabSimulink Environment

سال ارائه:  ۲۰۰۱       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : اختلاف فاز ، اثر غیر خطی موتور رلوکتانسی ، تشکیل مدل غیر خطی

 

================================================

کد مقاله P118

عنوان مقاله:

Solar desalination based on humidification process 1999

سال ارائه:  ۱۹۹۹       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : معادلات جبری غیرخطی به روش نیوتن رافسون

Solar; Desalination; Humidification

===============================================

کد مقاله P12
عنوان مقاله:
Experiences of Automatic Contingency Selection Algorithms on the NGC Systems
پروژه بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته محاسبات ضریب PI و Bounding شبکه ۵۷ باس IEEE
سال ارائه: ۱۹۹۸   نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: –
کلید واژه : ماشین، بهره برداری، سیستم های قدرت

================================================

کد مقاله P117

عنوان مقاله:

TIME-SERIES MODELS FOR RELIABILITY EVALUATION OF POWER SYSTEMS INCLUDING WIND ENERGY

سال ارائه:  ۱۹۹۶       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : روش مونت کارلو B

=================================================

کد مقاله P68
عنوان مقاله:
p68_Improvement of Power System Stability Using Multivariable Excitation Control
سال ارائه: ۱۹۹۶ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : پایداری سیستم، چند متغیره
Power System Stability, lower excitation control, power system stabilizer, PSS, multivariable control, automatic voltage regulator

=================================================

 

کد ۱            موتور خطی و تئوری جامع ماشین های الکتریکی

SIMULATION MODEL OF THE COUPLE OF LINEAR MOTORS

عنوان مقاله به فارسی:   مدل شبیه سازی زوج های موتورهای خطی

===================================

کد ۳                           تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 Modelling and Simulation of Linear Induction Motor Transients Using MATLAB/SIMULINK

عنوان مقاله به فارسی:   مدلسازی و شبیه سازی خطی القایی گذرا موتور با استفاده از نرم افزار مطلب / SIMULINK

===================================

کد ۷                          تئوری جامع ماشین های الکتریکی

      Dynamic Modeling and Simulation of Three phase Small Power Induction Motor

عنوان مقاله به فارسی:  مدل سازی و شبیه سازی سه فاز قدرت کوچک موتور القایی دینامیکی 

===================================

کد ۸           تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

    Simulation and Analysis of a PMLSM Control SystemBased on SVPWM

عنوان مقاله به فارسی:  شبیه سازی و تجزیه و تحلیل یک سیستم کنترل PMLSM بر اساس SVPWM 

===================================

کد ۱۲                           میکروگرید و  دینامیک سیستمهای قدرت و سیستم توزیع

پایداری در فرکانس برای مدت توزیع از طریق شبکه-گره اینورتر متصل 

===================================

کد ۴۰                          دینامیک سیستمهای قدرت

A Study & Power Flow Control of UPFC with Fuzzy Logic Controller under Symm./Unsymm Fault Condition

  
عنوان مقاله به فارسی:  مطالعه و جریان برق کنترل UPFC با کنترل کننده فازی منطق تحت  وضعیت خطای متقارن و غیرمتقارن 

===================================

  کد ۵۷                                   بازار برق و قابلیت اطمینان

ه باد داده سرعت برای اعزام ارزیابی اقتصادی

===================================

کد ۶۹                             
       Tapping power from a HV transmission line overhead ground wire and regulating voltage by means of IVACE technology

  
عنوان مقاله به فارسی:  بهره برداری قدرت از یک خط انتقال HV بالای سر سیم زمین و تنظیم ولتاژ با استفاده از فن آوری IVACE

===================================

کد ۷۱                             دینامیک سیستمهای قدرت 
  
A Benchmark Problem for Model Based Control System Tests 
  
عنوان مقاله به فارسی:  مشکل حاصل برای آزمایشات سیستم کنترل مبتنی بر مدل

===================================

کد ۷۹                          تئوری جامع ماشین های الکتریکی 
  
Permanent Magnet Synchronous Generator for Wind-Power Generation 
  
عنوان مقاله به فارسی:  آهنربای دائم ژنراتور سنکرون برای باد تولید برق

===================================

 کد ۸۶                               دینامیک سیستمهای قدرت 
  
Study and Effects of UPFC and its Control System for Power Flow Control and VoltageInjection in a Power System 
  
عنوان مقاله به فارسی:  مطالعه و بررسی اثرات UPFC و کنترل سیستم خود را برای جریان برق کنترل و ولتاژ تزریق در سیستم های قدرت

===================================

کد ۹۸                                   الکترونیک قدرت 
  
DISEÑO DE CONVERTIDORES DC-DC TIPO BUCK TÍPICOS Y CONTROLADO PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO EN CUANTO A SU FUNCIONAMIENTO

عنوان مقاله به فارسی:  طراحی مبدل DC-DC نوع معمولی کنترل شده

===================================

 

کد ۱۱۵                           تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت

 

Speed Control of Induction Motor Using Eleven Levels Inverter

 

عنوان مقاله به فارسی:  کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از یازده سطح اینورتر

===================================