فرم درخواست پروژه

جبران کننده تعرفه ها برای فرآیندهای غیر خطی صنعتی با اختلالات مبتنی بر کنترل منطقی فازی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ با کد C125

کنترلر فازی، غیرخطی، جبران سازی

جبران کننده تعرفه ها برای فرآیندهای غیر خطی صنعتی با اختلالات مبتنی بر کنترل منطقی فازی

۲۰۱۴ Setpoints Compensation for Nonlinear Industrial Processes with Disturbances Based on Fuzzy Logic Control

گزارش فارسی==>  report

۷۰ هزار تومان

70,000 تومان – خرید

======================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.