فرم درخواست پروژه

جبران دینامیکی توان راکتیو در خطا های مختلف در سیستم های قدرت

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و ترجمه کامل مقاله سال ۲۰۱۱

دینامیک سیستمهای قدرت – توان راکتیو

جبران دینامیکی توان راکتیو در خطا های مختلف در سیستم های قدرت

۲۰۱۱ Dynamic Compensation of Reactive Power In Various Faults In Power System

گزارش فارسی==> ترجمه مقاله

۵۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.