فرم درخواست پروژه

توزیع اقتصادی واحدهای نیروگاهی با قیود مختلف به کمک الگوریتم ژنتیک

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۹

بازار برق – الگوریتم ژنتیک

کد مقاله P126

عنوان مقاله:

توزیع اقتصادی واحدهای نیروگاهی با قیود مختلف به کمک الگوریتم ژنتیک

۲۰۰۹ Enhancement of Combined Heat And Power Economic Dispatch Using Self-Adaptive Real-Coded Genetic Algorithm

 گزارش فارسی==>Report Final

۴۵ هزار تومان

 ===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.