فرم درخواست پروژه

تنظیم پارامترهای فیلتر کالمن از طریق الگوریتم ژنتیک برای ارزیابی وضعیت شارژ در سیستم مدیریت باتری

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ بازار برق

کد مقاله G187

عنوان مقاله:

تنظیم پارامترهای فیلتر کالمن از طریق الگوریتم ژنتیک برای ارزیابی وضعیت شارژ در سیستم مدیریت باتری

G187_Tuning of Kalman Filter Parameters Via Genetic Algorithm for State-Of-Charge Estimation In Battery Management System

گزارش ==>دارد

۴۵ هزار تومان

دارای نتایج شبیه سازی دقیق

تحویل فایل ها حداکثر یک روز بعد از خریداری

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.