فرم درخواست پروژه

تنظیم بهینه سیستم های قدرت تثبیت کننده و بهره AVR با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله فارسی ۲۰۰۶

دینامیک سیستم های قدرت– PSO

کد مقاله P94

عنوان مقاله:

تنظیم بهینه سیستم های قدرت تثبیت کننده و بهره AVR با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات

P94_Optimal Tuning of Power Systems Stabilizers And AVR Gains Using Particle Swarm Optimization

گزارش فارسی==> pss with pso

۴۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.