فرم درخواست پروژه

تعیین پارامترهای ژنراتور سنکرون با استفاده از شبیه سازی دینامیکی بر اساس استاندارد IEEE

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۰

تئوری جامع ماشین – دینامیک سیستم های قدرت

تعیین پارامترهای ژنراتور سنکرون با استفاده از شبیه سازی دینامیکی بر اساس استاندارد IEEE

۲۰۱۰ On the Synchronous Generator Parameters Determination Using Dynamic Simulations Based on IEEE Standards

۵۰ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵