فرم درخواست پروژه

تشخیص حالت جزیره ای برای DG مبتنی بر اینورتر با استفاده از سیستم فازی عصبی

اطلاعات بیشتر

ترجمه مقاله ۲۰۱۳ تشخیص حالت جزیره ای برای DG مبتنی بر اینورتر با استفاده از سیستم فازی عصبی 

Islanding Detection for Inverter-Based DG Coupled With Using An Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System

این مقاله شبیه سازی ندارد

نمونه ترجمه==> 11

۲۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.