فرم درخواست پروژه

ترکیب کنترل برداری و کنترل مستقیم قدرت برای DFIG در شرایط ولتاژ شبکه ای غیر طبیعی و غیرقابل مقایسه

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

سیستم توزیع – کنترل توان

کد مقاله P143

عنوان مقاله:

ترکیب کنترل برداری و کنترل مستقیم قدرت برای DFIG در شرایط ولتاژ شبکه ای غیر طبیعی و غیرقابل مقایسه

۲۰۱۳ Combined Vector Control and Direct Power Control Methods for DFIG under Normal and Unbalanced

گزارش فارسی==> rahnama

۴۵ هزار تومان

====================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.