ترجمه و شبیه سازی میکروگرید و حالت جزیره ای

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی میکروگرید و حالت جزیره ای

به ترتیب سال

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

DG – ادوات فکتس FACTS – تولید پراکنده– کیفیت توان – قابلیت اطمینان

بهبود عملکرد گذرا میکرو گرید (ریز شبکه) به وسیله ی محدودکننده جریان خطا ابررسانای مقاومتی

۲۰۱۴ Transient Performance Improvement of Micro-grid by a Resistive Superconducting Fault Current Limiter

===================================

پاورپوینت و شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

شبیه سازی با GAMS

انرژی های نو– بازار برق– شبکه های هوشمند– بهره برداری از سیستمهای قدرت

برنامه ریزی بهینه میکرو شبکه متصل به نیروگاه بادی –آبی تلمبه ذخیره ای در یک محیط قیمت گذاری مبتنی برفرکانس

۲۰۱۴ Optimum scheduling of micro grid connected wind-pumped storage hydro plant in a frequency based pricing environment

برنامه ریزی بهینه– قیمت براساس فرکانس– دسترس پذیری– ریزشبکه

۵۵ هزار تومان

55,000 تومان – خرید

===================================

ترجمه مقاله ۲۰۱۴

انرژی های نو

کنترل هماهنگ V-f و P-Qی مولدهای فوتوولتائیک خورشیدی با MPPT و ذخیره‌ی باطری در ریز شبکه‌ ها

۲۰۱۴ Coordinated V-f and P-Q Control of Solar Photovoltaic Generators With MPPT and Battery Storage in Microgrids

شبیه سازی این مقاله موجود نیست

===================================

شبیه سازی و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۳ IEEE

حالت جزیره ای – الکترونیک قدرت – کنترل توان راکتیو- سیستم توزیع

یک الگوریتم شناسایی حالت جزیره ای برای DG مبتنی بر اینورتر بر اساس کنترل توان راکتیو
۲۰۱۳  An Islanding Detection Algorithm for Inverter based Distributed Generation Based on Reactive Power Control

۷۰ هزار تومان

70,000 تومان – خرید

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله ۲۰۱۳ IEEE

الکترونیک قدرت – میکروگرید – DG

کنترل هماهنگ و مدیریت انرژی اینورترهای مبدل های توزیع شده در میکروگرید

۲۰۱۳ G372 Coordinated Control and Energy Management of Distributed Generation Inverters in a Microgrid

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

انرژی های نو – تولید پراکنده – DG

یک روش شناسی طراحی چند متغیره برای کنترل ولتاژ یک ریزشبکه با یک واحد DG

۲۰۱۳ A Multivariable Design Methodology for Voltage Control of a Single-DG-Unit Microgrid

===================================

 شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

 میکرو گرید – سیستم توزیع

روش طراحی چند متغیره برای کنترل ولتاژ ریزشبکه با یک DG

  A Multivariable Design Methodology for Voltage Control of A Single-DG-Unit Microgrid

گزارش فارسی==> report

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”135″]

===================================

ترجمه مقاله ۲۰۱۳ تشخیص حالت جزیره ای برای DG مبتنی بر اینورتر با استفاده از سیستم فازی عصبی 

Islanding Detection for Inverter-Based DG Coupled With Using An Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System

این مقاله شبیه سازی ندارد

نمونه ترجمه==> 11

۲۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”131″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

توزیع پراکنده – ریز شبکه – حالت جزیره ای

مدلسازی دینامیکی میکروگرید برای شبکه متصل و عملیات عمدی جزیره ای

۲۰۱۲ Dynamic Modeling of Microgrid for Grid Connected And Intentional Islanding Operation 2012

گزارش فارسی: Report

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”316″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

بازار برق – الگوریتم ژنتیک – سیستم توزیع

حل تقسیم اقتصادی محیطی میکروگرید هوشمند شامل سیستم تولید توزیع شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک کوانتومی آشوب

۲۰۱۲ Solve Environmental Economic Dispatch of Smart Microgrid Containing Distributed Generation System – Using Chaotic Quantum Genetic Algorithm

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

ریزشبکه – حالت جزیره ای

کد مقاله G74

عنوان اصلی مقاله :

کنترل یک میکروگرید منبع چندگانه با شناسایی حالت جزیره و محدودیت جریان

G74_Control of A Multiple Source Microgrid With Built-In Islanding Detection And Current Limiting

گزارش فارسی==> report

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”163″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

توان راکتیو – ادوات فکتس FACTS– میکروگرید – توزیع پراکنده

کنترل هوشمند UPCQ درون سیستم انرژی میکروگرید (با منطق فازی)

۲۰۱۱ Smart Control of UPCQ Within Microgrid Energy System

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

انرژی های نو– شبکه هوشمند – میکروگرید – تولید پراکنده

کنترل پیشرفته ولتاژ ریزشبکه های هوشمند با استفاده از منابع انرژی توزیع شده

۲۰۱۱ Planning of power systems with distributed generation and storage

===================================

شبیه سازی و ترجمه دستنویس مقاله ۲۰۱۰

میکروگرید – سیتم توریع

روش های تقسیم توان ژنراتور توزیع چندگانه با توجه به حالت های کنترل و تنظیمات ریزشبکه

Power-Sharing Method of Multiple Distributed Generators Considering Control Modes And Configurations of A Microgrid

گزارش فارسی==>ترجمه(دستنویس) + UPC

۵۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”250″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۹

میکروگرید – الکترونیک قدرت

کنترل و محافظت یک میکروگرید با کانورتر متصل به چند میکرو سورس

۲۰۰۹ Control And Protection of A Microgrid With Converter Interfaced Micro Sources

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۹

میکروگرید – توان راکتیو – رله و حفاظت – الکترونیک قدرت

کد مقاله G227

عنوان مقاله:

کنترل و حفاظت از میکروگرید با کانورتر متصل به چند منبع کوچک

G227_Control And Protection of A Microgrid With Converter Interfaced Micro Sources 2009

گزارش فارسی==>hefazatو tozih وgozaresh

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”189″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش فارسی مقاله ۲۰۰۶

کیفیت توان – ریزشبکه – قابلیت اطمینان

جبران ساز کیفیت توان میان میگروگرید برای کاربردهای میکروگرید سه فاز سه سیمه

A Grid-Interfacing Power Quality Compensator for Three-Phase Three-Wire Microgrid Applications

===================================

شبیه سازی مقاله فارسی ۲۰۰۶

میکروگرید – کنترل ولتاژ- حالت جزیره ای

کد مقاله P61

عنوان مقاله:

تعریف راهبرد کنترل برای عملیات میکروگرید های جزیره ای

۲۰۰۶ Defining Control Strategies for Microgrids Islanded Operation

 گزارش فارسی==> report

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”177″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۶

کیفیت توان– قابلیت اطمینان– ریزشبکه

جبران ساز کیفیت توان میان میگروگرید و شبکه برق

۲۰۰۶ A Grid-Interfacing Power Quality Compensator for Three-Phase Three-Wire Microgrid Applications

گزارش فارسی==> ترجمه +final

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”254″]

===================================

ترجمه و شبیه سازی میکروگرید و حالت جزیره ای 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.