فرم درخواست پروژه

ترجمه و شبیه سازی مقالات کیفیت توان

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقالات کیفیت توان

به ترتیب سال

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

 

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۴

کیفیت توان– قابلیت اطمینان

مدلسازی و شبیه سازی اختلالات کیفیت توان براساس MATLAB/Simulink

۲۰۱۴ MATLABSimulink Based Modeling and Simulation of Power Quality Disturbances

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

DG – ادوات فکتس FACTS – تولید پراکنده– کیفیت توان – قابلیت اطمینان

بهبود عملکرد گذرا میکرو گرید (ریز شبکه) به وسیله ی محدودکننده جریان خطا ابررسانای مقاومتی

۲۰۱۴ Transient Performance Improvement of Micro-grid by a Resistive Superconducting Fault Current Limiter

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

کیفیت توان الکتریکی – کنترل توان راکتیو – سیستم های توزیع انرژی – قابلیت اطمینان

یک ابر خازن به همراه یک روانساز توان برای هموار سازی متناوب و بهبود کیفیت توان شبکه ی توزیع

۲۰۱۴ Power Quality Improvement In Low Voltage Distribution System Using Dynamic Voltage Restorer

فیلتر قدرت اکتیو– مبدل dc/dc– کنترل d-q– پردازشگر دیجیتال سیگنال– بازیاب دینامیکی ولتاژ– گرد آوری ذخیره ی انرژی– فرو افتادگی و فرا افتادگی ولتاژ– ابر خازن

گزارش فارسی==> ترجمه + gozaresh

۵۵ هزار تومان

55,000 تومان – خرید

===================================

پاورپوینت و شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

ادوات فکتس FACTS – کنترل توان راکتیو – کیفیت توان – قابلیت اطمینان

مقایسه عملکرد بین SVC و STATCOM برای جبران توان راکتیو با استفاده از کنترل کننده فازی

۲۰۱۴ Performance Comparison between SVC and STATCOM for Reactive Power Compensation by Using Fuzzy Logic Controller

گزارش فارسی==> ترجمه به صورت مقاله آماده ارائه+ gozaresh

۵۵ هزار تومان

55,000 تومان – خرید

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

کنترل توان راکتیو – کیفیت توان – قابلیت اطمینان

بهینه سازی توان راکتیو جاری شده در سیستم های HVDC توسط الگوریتم ژنتیک

۲۰۱۴ Optimizing reactive power flow of HVDC systems using genetic algorithm

بهینه سازی توان راکتیو جاری شده – ترکیب سیستم AC-DC – روش هیئوریستیک – الگوریتم ژنتیک – تکاملی

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله ۲۰۱۳

کیفیت توان – قابلیت اطمینان

بهبود کيفيت توان با سرکوب کردن هارمونيک جریان با استفاده از کنترلر هيسترزيس

Power Quality Improvement By Suppression of Current Harmonics Using Hysteresis Controller Technique

گزارش فارسی==> ترجمه + پاورپوینت + ترجمه

۵۵ هزار تومان

55,000 تومان – خرید

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

رله و حفاظت – کیفیت توان – قابلیت اطمینان

شبیه سازی مقاومت تاثير محدود كننده جريان خطا SFCL تحلیل عملکرد در سیستم سه فاز

۲۰۱۳ Simulation of Resistive Super Conducting Fault Current Limiter and its Performance Analysis in Three Phase Systems

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

الکترونیک قدرت – کیفیت توان – قابلیت اطمینان

شبیه‌سازی کانورتر چند پالسه برای کاهش هارمونیک با استفاده از یکسو‌ساز کنترل شده

۲۰۱۳ Simulation of Multipulse Converter for Harmonic Reduction using Controlled Rectifier

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

کیفیت توان – کنترل توان راکتیو – ادوات فکتس FACTS – قابلیت اطمینان

بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از D-STATCOM در خطوط انتقال

۲۰۱۳ POWER QUALITY IMPROVEMENT IN POWER DISTRIBUTION SYSTEM USING D-STATCOM

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

منابع تولید پراکنده – تلفات توان اکتیو – سیستم توزیع– کیفیت توان الکتریکی – انرژی های نو – قابلیت اطمینان

تاثیر تولید پراکنده بر روی پروفیل ولتاژ و تلفات سیستم‌ های توزیع

۲۰۱۳ Impact of Distributed Generation on Voltage Profile and Losses of Distribution Systems

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۳

کیفیت توان – قابلیت اطمینان

مدل جدید کوره قوس الکتریکی AC و شبیه سازی برای بررسی کیفیت توان

۲۰۱۳ A NOVEL AC ELECTRIC ARC FURNACE MODEL AND SIMULATION FOR POWER QUALITY STUDY

===================================

 شبیه سازی مقاله ژورنال  ۲۰۱۳ 

  دینامیک سیستمهای قدرت – کیفیت توان

  روشی بر مبنای PST-OLTC برای بهبود تنظیم توان

An Approach By Pst-Oltc For The Enhancement Of Power Regulation 

گزارش فارسی==> oltc

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”130″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

انرژی های نو – کیفیت توان – سیستم های توزیع انرژی – قابلیت اطمینان

شبیه سازی سلول خورشیدی متصل به شبکه

۲۰۱۲ Simulation of Grid-Connected Photovoltaic System

سیستم فتوولتائیک – MPPT – متصل به شبکه

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

ادوات فکتس FACTS– کیفیت توان – قابلیت اطمینان

مطالعه موردی افزایش و کاهش کیفیت توان بااستفاده از کنترلر پخش توان پراکنده

۲۰۱۲ Power Quality Improvement and Mitigation Case Study Using Distributed Power Flow Controller

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

ادوات فکتس FACTS– کیفیت توان– انرژی نو – قابلیت اطمینان

فوتوولتائیک مبتنی بر جبران کننده استاتیک توزیع شده برای بهبود کیفیت توان

۲۰۱۲ Photovoltaic based distribution static compensator for power quality improvement

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

کیفیت توان – قابلیت اطمینان – دینامیک سیستم های قدرت – پایدارسازی

مدلسازی و شبیه سازی یک بازگردان­ ولتاژ دینامیک (DVR) برای مسائل کیفیت توان- تضعیف و افزایش ولتاژ

۲۰۱۲ Modeling and Simulation of a Dynamic Voltage Restorer (DVR) for Power Quality Problems Voltage Sags~0

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

کیفیت توان – انرژی های نو – MPPT

طراحی کنترل کننده ی فازی با استفاده از FPGA برای ردگیری نقطه ماکزیمم توان سلول های خورشیدی

۲۰۱۲ Fuzzy Controller Design Using FPGA for Photovoltaic Maximum Power Point Tracking

گزارش فارسی==> ترجمه + gozaresh

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”241″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

 

ادوات فکتس – برق قدرت – کنترل توان راکتیو – کیفیت توان – قابلیت اطمینان

طرح کنترلی با انرژی بهینه برای DVR بدون ترانسفورماتور

۲۰۱۲ An energy optimized control scheme for a transformerless DVR

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۲

رله و حفاظت – کیفیت توان – قابلیت اطمینان

طراحی فیلتر مناسب جهت کاهش هارمونیک و بهبود کیفیت ولتاژ در سیستم های توزیع

۲۰۱۲ Estimation and Minimization of Harmonics in IEEE 13 Bus Distribution System

===================================

* شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

حداکثر توان

کد مقاله P98

عنوان مقاله:

P98_ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ MPPT در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي

گزارش فارسی==>

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ژورنال ۲۰۱۱

ادوات فکتس FACTS

مدل سازی و شبیه سازی برای کاهش دهنده ولتاژ SAGS/SWELLS با استفاده از دینامیک ولتاژ برگرداننده (DVR)

Modeling and Simulation for Voltage Sags/Swells Mitigation Using Dynamic Voltage Restorer (DVR)

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

ادوات فکتس FACTS– کنترل توان راکتیو – قابلیت اطمینان – کیفیت توان

تجزیه و تحلیل و شبیه سازی D-STATCOM برای بهبود کیفیت ولتاژ

۲۰۱۱ Analysis and Simulation of a D-STATCOM for Voltage Quality Improvement

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

کیفیت توان – قابلیت اطمینان

بهبود کیفیت توان و از بین بردن هارمونیک ها به کمک فیلتر اکتیو توان

۲۰۱۱ Active Power Filters for Harmonic Elimination and Power Quality Improvement

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۰

ادوات فکتس FACTS– کنترل توان راکتیو– کیفیت توان – قابلیت اطمینان

بررسی و اثرات UPFC و سیستم کنترل آن برای کنترل پخش بار و تزریق ولتاژ در سیستم های قدرت

۲۰۱۰ Study and Effects of UPFC and its Control System for Power Flow Control and Voltage Injection in a Power System

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰

کیفیت توان – جبران سازی STATCOM

کد مقاله P44
عنوان مقاله:

بهبود کیفیت توان یک ژنراتور القایی با استفاده از STATCOM با سیستم ذخیره انرژی باتری
P44_Power-Quality Improvement of A Stand-Alone Induction Generator Using A STATCOM With Battery Energy Storage System
گزارش فارسی==> tozihat

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”183″]

===================================

پاورپوینت و شبیه سازی مقاله ۲۰۰۸

کیفیت توان – ادوات فکتس FACTS

عنوان مقاله:

طراحی و شبیه سازی UPQC برای بهبود کیفیت برق و انتقال انرژی باد به شبکه

۲۰۰۸ Design And Simulation of UPQC To Improve Power Quality And Transfer Wind Energy To Grid

گزارش فارسی==> Report

۵۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”192″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش فارسی مقاله ۲۰۰۶

کیفیت توان – ریزشبکه – قابلیت اطمینان

جبران ساز کیفیت توان میان میگروگرید برای کاربردهای میکروگرید سه فاز سه سیمه

A Grid-Interfacing Power Quality Compensator for Three-Phase Three-Wire Microgrid Applications

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۶

کیفیت توان– قابلیت اطمینان– ریزشبکه

جبران ساز کیفیت توان میان میگروگرید و شبکه برق

۲۰۰۶ A Grid-Interfacing Power Quality Compensator for Three-Phase Three-Wire Microgrid Applications

گزارش فارسی==> ترجمه +final

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”254″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۶

 کیفیت توان – الکترونیک قدرت

مدولاسیون عرض پالس بردار فضایی مورد استفاده در اینورتر ولتاژ سه سطحی

Space Vector Pulse Width Modulation Applied To The Three-Level Voltage Inverter

دارای گزارش فارسی==> g3

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”140″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش فارسی مقاله ۲۰۰۵

کیفیت توان – دینامیک سیستمهای قدرت – قابلیت اطمینان

بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از D-STATCOM در خطوط انتقال
۲۰۰۵ Power Quality Improvement In Distribution System Using D-Statcom In Transmission Lines

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۴

کیفیت توان – کنترل توان راکتیو – ادوات فکتس FACTSt

بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از D-STATCOM در خطوط انتقال

۲۰۰۴ Power Quality Improvement In Distribution System Using D-Statcom In Transmission Lines

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار کامل و فایل راهنمای مقاله ژورنال ۲۰۰۰

دینامیک سیستم های قدرت – ادوات فکتس(FACTS)

مقایسه PSS ، SVC وStatcom برای میراسازی نوسانات سیستم قدرت

Comparison of PSS, SVC And STATCOM Controllers for Damping Power System Oscillations

گزارش فارسی==> ترجمه و پاورپوینت

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”253″]

===================================