ترجمه و شبیه سازی مقالات توربین بادی

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقالات توربین بادی

به ترتیب سال

مشاوره با ادمین سایت: ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۵ ScienseDirect

روش MPPT مبتنی بر شبکۀ عصبی RBF برای سیستم توربین بادی با سرعت متغیر

۲۰۱۵ A RBF Neural Network based MPPT Method for Variable Speed Wind Turbine System

۷۰ هزار تومان

70,000 تومان – خرید

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴

توان راکتیو – توربین بادی

کد مقاله P159

عنوان مقاله:

کنترل دینامیکی تطبیق پذیر برای کنترل قسمت روتور سیستم توربین بادی با تغذیه دوگانه

Reactive power control of grid-connected wind farm based on adaptive dynamic programming 2014

گزارش فارسی==>  readme

کلید واژه :حالت گذرا و اتصال کوتاه، شبکه عصبی

۴۵ هزار تومان

45,000 تومان – خرید

===================================

ترجمه و شبیه سازی مقاله  IEEE 2014

توربین بادی – دینامیک سیستم های قدرت – Smart grid – شبکه هوشمند

کنترل پایداری سیستم های قدرت برای یک مزرعه بادی بر اساس برنامه نویسی دینامیکی تطبیقی

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ Power System Stability Control for a Wind Farm Based on Adaptive Dynamic Programming

گزارش فارسی: ترجمه و exp

۵۵ هزار تومان

55,000 تومان – خرید

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴

      دینامیک سیستمهای قدرت –  ادوات فکس 

    STATCOM برای عملکرد دینامیکی بهبود یافته از مزارع بادی در قدرت شبکه
STATCOM for Improved Dynamic Performance of Wind Farms In Power Grid

دارای گزارش فارسی==> report

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”124″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

سیستم توزیع – توربین بادی

کنترلر وفقی فازی بهینه به همراه توربین بادی سیستم توزیع، برای کنترل فرکانس در سیستم قدرت

Optimal Fuzzy Logic-Based Adaptive Controller Equipped With DFIG Wind Turbine for Frequency Control In Stand Alone Power System

مناسب برای درس های کنترل فازی، کنترل وفقی، کنترل بهینه

دارای گزارش فارسی==> Report _3_

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”129″]

===================================

شبیه سازی مقاله سال ۲۰۱۲

سیستم توزیع – جبران توان راکتیو

کد مقاله P153

عنوان مقاله:

 بررسی استفاده از STATCOM در یک مجموعه واحد بادی

۲۰۱۲ Reactive Power Compensation for Integration of Wind Power in a Distribution Network

گزارش فارسی==>exp

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”156″]

===================================

* شبیه سازی و ترجمه مقاله ژورنال ۲۰۱۱

 قابلیت اطمینان

عنوان مقاله:

ارزیابی قابلیت اطمینان و هزینه در یک سیستم انتقال نیروی باد

Reliability Cost Evaluation of A Wind Power Delivery System

گزارش فارسی توضیح مقاله و نحوه شبیه سازی

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”167″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱

شبیه سازی دینامیکی – الکترونیک قدرت – سیستم توزیع پراکنده

کد مقاله P17
عنوان مقاله:

شبیه سازی یک سیستم دیزلی جدا شده با ذخیره انرژی باتری
P17_Simulation of An Isolated Wind Diesel System With Battery Energy Storage

گزارش فارسی==> pdf javab

۴۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”169″]

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۰

  توربین بادی

 کد مقاله P112

عنوان مقاله:

 کنترل مجازی اینرسی توربین های بادی مبتنی بر DFIG برای پشتیبانی فرکانس شبکه پویا

۲۰۱۳ VIRTUAL INERTIA CONTROL of DFIG-BASED WIND TURBINES for DYNAMIC GRID FREQUENCY SUPPORT

گزارش فارسی==> tozihat

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”145″]

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۰ 

ژنراتور دوسو تغذیه – توربین بادی

کد مقاله P13

عنوان مقاله:

مدل سازی و کنترل توربين بادي ژنراتور القایی دوسو تغذیه

Modeling And Control of The Doubly Fed Induction Generator Wind Turbine

گزارش فارسی==> Modeling and

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”175″]

===================================

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ IEEE

انرژی های نو

کنترل توربین بادی DFIG با استفاده از کنترل مستقیم بردار جریان

۲۰۱۲ Control of DFIG Wind Turbine With Direct-Current Vector Control Configuration

گزارش فارسی==> gozaresh

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”239″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

انرژی های نو

یک طرح کنترل جدید در یک سیستم ذخیره سازی انرژی باتری برای ژنراتور توربین بادی

۲۰۱۲ A New Control Scheme in a Battery Energy Storage System for Wind Turbine Generators

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش فارسی مقاله سال ۲۰۰۹

قابلیت اطمینان – توربین بادی

انتخاب بر اساس قابلیت اطمینان توربین های بادی برای مقیاس بزرگ مزارع بادی

Reliability-Based Selection of Wind Turbines for Large-Scale Wind Farms

===================================

شبیه سازی و ترجمه کامل و گزارش کار مقاله ۲۰۰۸

تبدیل انرژی – بازار برق – بهره‌برداری

مدل پخش بار اقتصادی شامل توان بادی

۲۰۰۸ An Economic Dispatch Model Incorporating Wind Power

گزارش فارسی==> ترجمه

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”252″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ژورنال ۲۰۰۶

کنترل توان اکتیو– کنترل توان راکتیو– سیستم توزیع– انرژی بادی

کنترل مستقیم توان اکتیو و توان راکتیو ژنراتور القایی با تغذیه دوگانه برای تولید انرژی بادی

Direct Active And Reactive Power Control of DFIG for Wind Energy Generation

===================================

ترجمه و شبیه سازی مقالات توربین بادی به ترتیب سال