ترجمه و شبیه سازی مقالات انرژی های نو

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقالات انرژی های نو

به ترتیب سال

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

 

 شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۵

انرژی های نو

مدلسازی و شبیه سازی ماژول فتوولتائیک و آرایه بر اساس مدل یک و دو دیود با استفاده از سیمولینک متلب

۲۰۱۵ Modeling and Simulation of Photovoltaic Module and Array based on One and Two Diode Model Using Matlab Simulink

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله ۲۰۱۴

الکترونیک قدرت – انرژی های نو

یک مبدل DC-DC دوتایی مبتنی بر Sepic برای کاربردهای خورشیدی

۲۰۱۴ A Novel Sepic Based Dual Output DC-DC Converter for Solar Applications

گزارش فارسی ==> Gozaresh

۷۰ هزار تومان

70,000 تومان – خرید

===================================

پاورپوینت و شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

شبیه سازی با GAMS

انرژی های نو– بازار برق– شبکه های هوشمند– بهره برداری از سیستمهای قدرت

برنامه ریزی بهینه میکرو شبکه متصل به نیروگاه بادی –آبی تلمبه ذخیره ای در یک محیط قیمت گذاری مبتنی برفرکانس

۲۰۱۴ Optimum scheduling of micro grid connected wind-pumped storage hydro plant in a frequency based pricing environment

برنامه ریزی بهینه– قیمت براساس فرکانس– دسترس پذیری– ریزشبکه

۵۵ هزار تومان

55,000 تومان – خرید

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

انرژی های نو– کنترل توان راکتیو– ادوات فکتس FACTS

جایابی بهینه مکان و اندازه منابع تولید پراکنده و D-STATCOM با الگوریتم ازدحام ذرات PSO

۲۰۱۴ Optimal location and sizing determination of Distributed Generation and DSTATCOM using Particle Swarm Optimization Algorithm

تولید پراکنده – جبراک کننده استاتیکی بار – D-STSTCOM – سیستم توزیع شعاعی – ضریب حساسیت تلفات – بهینه سازی ازدحام ذرات PSO

===================================

ترجمه مقاله ۲۰۱۴

انرژی های نو

کنترل هماهنگ V-f و P-Qی مولدهای فوتوولتائیک خورشیدی با MPPT و ذخیره‌ی باطری در ریز شبکه‌ ها

۲۰۱۴ Coordinated V-f and P-Q Control of Solar Photovoltaic Generators With MPPT and Battery Storage in Microgrids

شبیه سازی این مقاله موجود نیست

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴

انرژی های نو

کد مقاله G218

عنوان مقاله:

یکپارچه سازی مقیاس بزرگ از تقاضای بازپرداخت و منابع انرژی قابل تجدید

Large-Scale Integration of Deferrable Demand And Renewable Energy Sources

گزارش==> Gozaresh

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”128″]

=================================== 

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

منابع تولید پراکنده – تلفات توان اکتیو – سیستم توزیع– کیفیت توان الکتریکی – انرژی های نو – قابلیت اطمینان

تاثیر تولید پراکنده بر روی پروفیل ولتاژ و تلفات سیستم‌ های توزیع

۲۰۱۳ Impact of Distributed Generation on Voltage Profile and Losses of Distribution Systems

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

الکترونیک قدرت – انرژی های نو

روش جدید دیجیتالی مبدل کنترل شده برای منابع انرژی تجدید پذیر

۲۰۱۳ A Novel Digitally Controlled Converter for Renewable Energy Resources

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

انرژی های نو – تولید پراکنده – DG

یک روش شناسی طراحی چند متغیره برای کنترل ولتاژ یک ریزشبکه با یک واحد DG

۲۰۱۳ A Multivariable Design Methodology for Voltage Control of a Single-DG-Unit Microgrid

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳ IEEE

انرژی نو – دینامیک سیستم های قدرت

مدل فتوولتائیک دینامیک شامل ویژگی ظرفیت خازنی و بایاس معکوس

۲۰۱۳ A Dynamic Photovoltaic Model Incorporating Capacitive and Reverse-Bias Characteristics IEEE

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۳

  انرژی نو –  الکترونیک قدرت

طراحی و شبیه سازی سوخت اکسید سیستم های قدرت همراه جامد با استفاده از اینورتر سه فاز برای کاربردهای شبکه

 ۲۰۱۳ Design And Simulations of Solid Oxide Fuel Cell Power System Using Three Phase Inverter for Grid Applications

گزارش فارسی==> Solid Oxide Fuel Cell Power

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”132″]

===================================

شبیه سازی  مقاله ژورنال ۲۰۱۳

سیستم توزیع – انرژی نو

سیستم تولید توزیع شده مبتنی بر سلول سوخت ترکیبی برای کاهش افت ولتاژ

Hybrid Fuel Cell Based Distributed Generation System for The Mitigation of Voltage Sag

گزارش فارسی==> tozihat

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”142″]

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۳

  انرژی نو – الکترونیک قدرت

کد مقاله P121

عنوان مقاله:

توپولوژي Full-Bridge برای اینورتر های فتوولتائیک شبکه ای بدون ترانسفورماتور

۲۰۱۳ A Family of Neutral Point Clamped Full-Bridge Topologies for Transformerless Photovoltaic Grid-Tied Inverters

گزارش فارسی==> tozihat

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”146″]

====================================

شبیه ساری مقاله ۲۰۱۳

انرژی نو- پایداری

کد مقاله G64

عنوان مقاله:

ایستگاه ذخیره سازی باتری (BESS) کنترل پایدار فوتوولتائیک (PV) و تولید انرژی بادی

G64_Battery Energy Storage Station (BESS)-Based Smoothing Control of Photovoltaic (PV) And Wind Power Generation Fluc

گزارش فارسی==>gozaresh

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”151″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

انرژی های نو – کیفیت توان – سیستم های توزیع انرژی – قابلیت اطمینان

شبیه سازی سلول خورشیدی متصل به شبکه

۲۰۱۲ Simulation of Grid-Connected Photovoltaic System

سیستم فتوولتائیک – MPPT – متصل به شبکه

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

ادوات فکتس FACTS– کیفیت توان– انرژی نو – قابلیت اطمینان

فوتوولتائیک مبتنی بر جبران کننده استاتیک توزیع شده برای بهبود کیفیت توان

۲۰۱۲ Photovoltaic based distribution static compensator for power quality improvement

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

کیفیت توان – انرژی های نو – MPPT

طراحی کنترل کننده ی فازی با استفاده از FPGA برای ردگیری نقطه ماکزیمم توان سلول های خورشیدی

۲۰۱۲ Fuzzy Controller Design Using FPGA for Photovoltaic Maximum Power Point Tracking

گزارش فارسی==> ترجمه + gozaresh

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”241″]

===================================

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ IEEE

انرژی های نو

کنترل توربین بادی DFIG با استفاده از کنترل مستقیم بردار جریان

۲۰۱۲ Control of DFIG Wind Turbine With Direct-Current Vector Control Configuration

گزارش فارسی==> gozaresh

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”239″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

شبکه عصبی – انرژی های نو

یک طراحی جدید کنترل MPPT برای سیستم‌های مولد توربین بادی با استفاده از متعادل کننده شبکه عصبی

۲۰۱۲ A Novel MPPT Control Design for Wind-Turbine Generation Systems Using Neural Network Compensator

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

انرژی های نو

یک طرح کنترل جدید در یک سیستم ذخیره سازی انرژی باتری برای ژنراتور توربین بادی

۲۰۱۲ A New Control Scheme in a Battery Energy Storage System for Wind Turbine Generators

===================================

* شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

حداکثر توان

کد مقاله P98

عنوان مقاله:

P98_ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ MPPT در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي

گزارش فارسی==>

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

انرژی های نو– شبکه هوشمند – میکروگرید – تولید پراکنده

کنترل پیشرفته ولتاژ ریزشبکه های هوشمند با استفاده از منابع انرژی توزیع شده

۲۰۱۱ Planning of power systems with distributed generation and storage

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

الکترونیک قدرت – انرژی های نو

اینورتر نیمه منبع امپدانسی تک فاز با هزینه پایین برای سیستم های فتوولتاییک

۲۰۱۱ Low-Cost Semi-Z-source Inverter for Single-Phase Photovoltaic Systems

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱IEEE

الکترونیک قدرت

توپولوژی اینونتور PV فاقد مبدل تک فاز جدید با بازده بالا

۲۰۱۱ A New High-Efficiency Single-Phase Transformerless PV Inverter Topology IEEE

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰

سیستم هیبرید – فوتو ولتائیک – انرژی نو
کد مقاله P63
عنوان مقاله:

استراتژی های مدیریت انرژی برای سیستم ترکیبی PV-FC متصل به شبکه

۲۰۱۰ Power-Management Strategies for A Grid-Connected PV-FC Hybrid System

گزارش فارسی==> report

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”181″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۹

انرژی نو – رله وحفاظت – قابلیت اطمینان

یک مدولار سلول سوختی– مفهوم مدولار مبدل DC-DC برای کارایی بالا و افزایش قابلیت اطمینان

۲۰۰۹ A Modular Fuel Cell, Modular DC–DC Converter Concept for High Performance and Enhanced Reliability

===================================

 

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۹

قابلیت اطمینان –  انرژی های نو

کد مقاله P49

عنوان مقاله:

ارزیابی قابلیت اطمینان یک سیستم بادی با ذخیره انرژی مجتمع شده

P49_Reliability Assessment of A Wind-Power System With Integrated Energy Storage

گزارش فارسی==> Tozihat

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”187″]

===================================

ترجمه و شبیه سازی مقالات انرژی های نو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.