فرم درخواست پروژه

تخمين بلادرنگ پارامترهاي موتور القايي توسط فيلتر کالمن بدون کاربرد سنسور

اطلاعات بیشتر

کد مقاله P45

عنوان مقاله:

P45_تخمين بلادرنگ پارامترهاي موتور القايي توسط فيلتر کالمن بدون کاربرد سنسور

سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: داخلی گزارش فارسی: P50_tozihat
کلید واژه : فیلتر کالمن

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”317″

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.