ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ تحلیل ارتباطات زمان-متغیر کورتیکال(قشری) مغزی در نوزاد با استفاده از تکنیک زمان-فرکانس

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۷

تحلیل ارتباطات زمان-متغیر کورتیکال(قشری) مغزی در نوزاد با استفاده از تکنیک زمان-فرکانس

 سیگنال های حیاتی – نوار مغزی کودک

 

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

۲۰۱۷ ANALYSIS OF THE TIME-VARYING CORTICAL NEURAL CONNECTIVITY IN THE NEWBORN EEG A TIME-FREQUENCY APPROACH

قیمت : ۱۲۰ هزار تومان

120,000 تومان – خرید

کلید واژه : EEG نوزاد ، نوار مغزی کودک، تحلیل زمان فرکانس -پردازش سیگنال های حیاتی – BSP

شایان ذکر است که  گزارش فارسی نتایج شبیه سازی و توضیح الگوریتم های ارائه شده نیز موجود است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.