فرم درخواست پروژه

مقاله های یادگیری ماشین ۲ دارای شبیه سازی و گزارش کار، شناسایی الگو، بهینه سازی، شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک ۷۰ هزار تومان

اطلاعات بیشتر

می توانید با زدن Ctrl+F کلید واژه خود را در مقاله های یادگیری ماشین جستجو کرده و مقاله مناسب را بیابید. مثلا برای مقالات دارای ترجمه، کلمه ترجمه را در صفحه جستجو کرده و با توجه به موضوع و سال انتشار و نوع مقاله، کد مقاله مورد نظر را در فرم سفارش پروژه ثبت کنید.

تمامی کارها دارای شبیه سازی و گزارش فارسی می باشد.

===================================

مقاله های دارای شبیه سازی و ترجمه فارسی

===================================

ترجمه و شبیه سازی و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۸

بهینه سازی در شبکه با گرادیان چند مرحله ای

۲۰۱۸ Multi-step gradient methods for networked optimization

۱۲۰ هزار تومان

120,000 تومان – خرید

===================================

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵

طبقه‌بندی سیگنال ECG مبتنی بر الگوریتم ژنتیک

عنوان مقاله:

۲۰۱۵ O81 Genetic algorithm-based method for mitigating label noise issue in ECG signal classification

یافتن بیت هایی خاص از سیگنال های ECG

سال ارائه:  ۲۰۱۵       نوع مقاله: ژورنال 

 

کلید واژه : قلب، بیولوژیک ، الگوریتم ژنتیک

ECG signal classification, Genetic algorithms, Mislabeling issue, Multiobjective optimization, Training sample validation

گزارش فارسی توضیح برنامه==> ترجمه + Report

۹۸ هزار تومان

===================================

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

انتخاب ویژگی بر مبنای آنتروپی فازی برای طبقه بندی دیتابیس پزشکی

۲۰۱۳ A threshold fuzzy entropy based feature selection for medical database classification

گزارش فارسی==> دارای فایل ترجمه به صورت Pdf

 ۸۸ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳ 

خوشه بندی و کلاسترینگ داده ها به روش فازی برای بیماری تیروئید

۲۰۱۳ Fuzzy and hard clustering analysis for thyroid disease

دارای گزارش فارسی و نتایج دقیق شبیه سازی: gozaresh

 ۸۸ هزار تومان

====================================

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

یادگیری ماشین و ماشین بردار پشایبان با استفاده از شبکه عصبی با ترجمه و فیلم آموزش اجرا

کد مقاله O12

عنوان مقاله:

 Comparing error minimized extreme learning machines and support vector sequential feed-forward neural networks 2012

مقایسه خطای به حداقل رسیده یادگیری ماشین و شبکه های عصبی feed-forward متوالی و ماشین بردار پشتیبان

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال  الزویر

کلید واژه : یادگیری ماشین، شبکه های عصبی، 

Error minimized extreme learning, machines, Support vector sequential feed-forward, neural networks, Sequential approximations

گزارش فارسی==> ترجمه(آزادپروجکت) + Document

 ۷۰هزار تومان

===================================

ترجمه و شبیه سازی مقاله

شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی حرکت قیمت سهام در چین

کد مقاله O15

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ The three-factor model and artificial neural networks predicting stock price movement in China 2011

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال

گزارش فارسی==>ترجمه(آزادپروجکت) +  info

کلید واژه : شبکه های عصبی

Artificial neural networks, Three-factor model, Stock price prediction

 ۸۸هزار تومان

===================================

کد مقاله O75

عنوان مقاله:

۲۰۱۰ O75 Linguistic data mining with fuzzy FP-trees

سال ارائه:  ۲۰۱۰       نوع مقاله: ژورنال

گزارش فارسی: دارد+ترجمه

کلید واژه : درخت FP فازی، تراکنش

Fuzzy data mining, Fuzzy-set, Quantitative value, Fuzzy FP-trees, Frequent fuzzy patterns

۷۰ هزار تومان

 ===================================

عنوان اصلی مقاله :

۲۰۰۹ Selection and fusion of facial features for face recognition

تشخیص چهره با استفاده از ویژگی های چهره (چشم، بینی و دهان) برای شناسایی افراد

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

ترجمه و پاورپوینت: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهره، شبکه عصبی، الگوریتم استعماری Face recognition, Neural networks, Evolutionary algorithms, Pattern recognition

 ۸۸هزار تومان

 ===================================

مقاله های زیر دارای شبیه سازی و گزارش کار هستند

===================================

مقاله های سال ۲۰۱۵

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن 

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ 

از طریق تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید

همچنین می توانید درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل

 matlabprojects@azadproject.ir 

ارسال فرمایید.

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵

حل مساله فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک

A Performance Comparison of PSO and GA Applied to TSP  

 دارای گزارش مفصل ۳۰ صفحه ای ==> gozaresh

 ۷۰هزار تومان

===================================

کد مقاله g299

عنوان مقاله:

An effective parallel approach for genetic-fuzzy data mining

مقاله در مورد داده کاوی به کمک پردازش موازی الگوریتم ژنتیک و فازی است

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: Elsevier       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :   Data mining, Fuzzy set, Genetic algorithm, Parallel processing, Association rule

۷۰ هزار تومان

======================================

کد مقاله O24

عنوان مقاله:

o24_azadproject-ir_a-novel-approach-to-fuzzy-wavelet-neural-network-modeling-and-optimization-2015

شبکه عصبی موجک فازی، سیستم استنتاج فازی tsk  با تابع عضویت گوسی

سال ارائه:  ۲۰۱۵       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فازی

Fuzzy logic, Wavelet neural network, Particle swarm optimization, Gradient descent algorithm, System identification

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O46

عنوان مقاله:

۲۰۱۵ O46_ Certainty, trust and evidence Towards an integrative model of confidence in multi-agent systems

سال ارائه:  ۲۰۱۵       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فاکتور trust، ایجینت

Multi-agent system, Confidence, Certainty, Trust, Evidence-based trust

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O48

عنوان مقاله:

۲۰۱۵ Multi-hypothesis nearest-neighbor classifier based on class-conditional weighted distance metric

طبقه بندی چند فرضیه ای نزدیکترین همسایه بر اساس معیار فاصله وزن دهی

سال ارائه:  ۲۰۱۵       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : عملکرد طبقه بندی نزدیکترین همسایه (NN)

Pattern classification, Weighted distance metric, Multi-hypothesis nearest-neighbor, Classifier, Dempster–Shafer theory

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O60

عنوان مقاله:

۲۰۱۵ O60 Improvement of retinal blood vessel detection using morphological component analysis

بهبود تشخیص سلول های خونی با استفاده از روش آنالیز مولفه ای

سال ارائه:  ۲۰۱۵       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : جدا سازی سلول های خونی

Retinal blood vessel, Diabetic retinopathy, Morphological component analysis, (MCA), Morlet Wavelet Transform, Adaptive thresholding

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O63

عنوان مقاله:

۲۰۱۵ O63 On Ant forensic Conceal ability with Rate-Distortion Tradeoff

سال ارائه:  ۲۰۱۵       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : هیستوگرام روش فشرده سازی Dct

Conceal ability, anti-forensics, rate-distortion tradeoff, compression anti-forensics

۷۰ هزار تومان

===================================

 کد مقاله O66

عنوان مقاله:

حل مسئله فروشنده دوره گرد پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک با پیش بینی مسیر

۲۰۱۵ o66_Solving the dynamic traveling salesman problem using a genetic algorithm with trajectory prediction An application to fish

سال ارائه:  ۲۰۱۵       نوع مقاله: ژورنال

گزارش فارسی==> gozaresh

 ۷۰هزار تومان

کلید واژه : فروشنده دوره گرد، الگوریتم ژنتیک، برنامه ریزی پویا

Supply chain sustainability, Dynamic traveling salesman problem, Genetic algorithms, Fish aggregating devices

===================================

کد مقاله O88

عنوان مقاله:

۲۰۱۵ O88 A Practical Implementation of Face Detection by Using Matlab Cascade Object Detector

سال ارائه:  ۲۰۱۵       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم تشخیص چهره، الگوریتم ویولا جونز

Viola – Jones algorithm, face detection, AdaBoost,  integral image, cascade object detector

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O89

عنوان مقاله:

۲۰۱۵ O89 Classification of remote sensed data using Artificial Bee Colony algorithm

سال ارائه:  ۲۰۱۵       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بهینه کردن الگوریتم کلونی زنبور عسل

Artificial Bee Colony;Classification onlooker bees; MLC; Remote sensing data

۷۰ هزار تومان

===================================

مقاله های سال ۲۰۱۴

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن های

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ یا ۰۹۰۳۸۵۲۷۹۳۳

از طریق تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید

همچنین می توانید درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل

 matlabprojects@azadproject.ir 

ارسال فرمایید.

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴

تشخیص مسیر ربات هوشمند  با استفاده از الگوریتم  فازی

۲۰۱۴ Path Planning of Mobile Robot Using Fuzzy Potential Field Method

یکی از بهترین پروژه ها برای درس فازی و هوش مصنوعی

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O83

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ O83 Context-sensitive intra-class clustering

الگوریتم مبتنی بر حوزه داده برای دسته بندی درون کلاسی داده ها

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کلاسه بندی

Intra-class clustering, ICC, Linear discriminant analysis, LDA, Semi-supervised learning

۷۰ هزار تومان

=================================== 

کد مقاله O18

عنوان مقاله:

g311_AzadProject.ir_Fuzzy logic system based prediction effort A case study on the effects of tire parameters on contact area and contact pressure

سیستم منطق فازی بر اساس تلاش های پیش بینی: یک مطالعه موردی در مورد اثرات پارامترهای تایر در سطح تماس و فشار تماس

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فازی، مدل پیشبین

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O74

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ O74 Genetic algorithm for fragile audio watermarking

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پنهان نگاری، صوتی، الگوریتم ژنتیک، هوش مصنوعی

Artificial intelligence, Digital data hiding, Multimedia security, Steganography, Fragile audio, watermarking

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O25

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ O25 Learning by abstraction Hierarchical classification model using evidential theoretic approach and Bayesian ensemble model

مدل طبقه بندی سلسله مراتبی با استفاده از مدل بیزین و تئوری شواهد

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : خوشه بندی فضایی، درخت -R درختی

Learning by abstraction Dempster–Shafer theory Ensemble models Hierarchical learning Protein fold classification

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O30

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ o30 An Intrusion Detection System Based on KDD-99 Data using Data Mining Techniques and Feature Selection

یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر داده KDD-99 با استفاده از انتخاب ویژگی و تکنیک های داده کاوی

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : درخت تصمیم

Decision tree, Feature Selection, Intrusion Detection System, Partition Size, Performance measures

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O33

عنوان مقاله:

o33_azadproject-ir_exploring-some-practical-issues-of-svmis-really-privileged-information-that-helps

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Privileged information, Learning using privileged information, (LUPI), Random features, Support Vector Machine (SVM), SVM+

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O35

عنوان مقاله:

o35_www-azadproject-ir_remote-sensing-an-efficient-semi-supervised-classification-approach-for-hyperspectral-imagery

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کلاس بند SVM، ماتریس کوواریانس و مقادیر ویژه، PCA

Hyperspectral, Semi-supervised learning, Classification, Segmentation, Spectral–spatial feature, SVM

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O37

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ O37 A Novel Ensemble Method for Classifying Imbalanced Data

یک روش جدید برای طبقه بندی  گروهی داده  های نامتوازن

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم های طبقه بندی، الگوریتم های یادگیری، خوشه بندی

Imbalanced data, classification, ensemble learning

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O42

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ O42 An evolutionary clustering algorithm based on temporal features for dynamic recommender systems

سال ارائه:  ۲۰۱۴                 نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : روش خوشه بندی تکرار شونده، دیتاست

Evolutionary, Clustering, Algorithm, Recommender systems, Collaborative filtering, Data mining

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O56

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ O56 A comparative review of approaches to prevent premature convergence in GA

سال ارائه:  ۲۰۱۴                 نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، tsp، فروشنده دوره گرد، کروموزوم، جهش

Evolutionary algorithms, Genetic algorithm, Markov chain, premature convergence, Schema theory, Statistical mechanics

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O61

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ O61 MAP The New Clustering Algorithm based on Multitier Network Topology to Prolong the Lifetime of Wireless Sensor Network

متودولوژی الگوریتم خوشه بندی چند لایه

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

wireless sensor network, primary cluster head, secondary cluster head, multi tier, energy efficiency

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O62

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ O62 Inter-Cluster Multi-hop Routing in Wireless Sensor Networks employing Compressive Sensing

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: کنفرانس                         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه، مسیریابی، گره

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O70

عنوان مقاله:

اعتبار سنجی  پیشرفته اندیس خوشه برای ارزیابی تعداد بهینه کلاسترها برای الگوریتم فازی C_Means

(محاسبه تعداد خوشه های بهینه در الگوریتم  FCM که از الکوریتم های داده کاوی)

۲۰۱۴ o70 Enhanced Cluster Validity Index for the Evaluation of Optimal Number of Clusters for Fuzzy C-Means Algorithm

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O77

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ O77 Distributed key figure optimization approaches for global goal coordination in multi-agent systems for production control

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم‌های چندعاملی چیست؟(Multi Agent Systems)

Multi-agent system, production control, key performance indicators, mathematical optimization, planning and scheduling, dynamic reorganization

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O78

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ O78 Dimensionality and data reduction in telecom churn prediction

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : داده کاوی، انتخاب ویژگی، کلاسه بندی

Data mining, Feature selection, Churn prediction, Data reduction

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O84

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ O84 A scheduling model for serial jobs on parallel machines with different preventive maintenance (PM)

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، برنامه ریزی

Scheduling, Reliability, Preventive, maintenance, Multi-objective genetic algorithm

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O85

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ O85 CLUSTER HEAD ELECTION USING IMPERIALIST COMPETITIVE ALGORITHM FOR WIRELESS COMPETITIVE ALGORITHM (CHEI)FOR WIRELES

یاده سازی سه الگوریتم رقابت امپریالیست، LEACH و ژنتیک

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه های بیسیم، کلاستر، مصرف انرژی

Wireless  Sensor  Networks,  Clustering,  Imperialist  competitive  algorithm,  ICA,  Energy  Consumption, Cluster Head Election

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O86

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ O86 Diagnosis of Multiple Sclerosis (MS) Using Convolutional Neural Network (CNN) from MRIs

تشخیص بیماری MS  با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشن (CNN)  از طریق تصاویر MRI

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم cnn و mlp T، مغز، شبکه عصبی

Convolution neural network (CNN), Multilayer neural network (MNN), Multiple Sclerosis (MS),

Magnetic resonance images (MRI) and feature extraction

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O87

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ O87 Adaptive Batch Mode Active Learning

حالت دسته ای تطبیقی در یادگیری فعال

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم های BMAL تطبیقی ، بیومتریک

Batch mode active learning (BMAL), biometric recognition, numerical optimization, submodular functions

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O80

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ O80 تعیین واحدهای ژئومکانیکی ( GMUs) مخزن با استفاده از داده های چاه پیمایی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس

سال ارائه:  ۱۳۹۳       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مکانیک سنگ، لاگهای پتروفیزیکی، واحدهای ژئومکانیکی، شکستگی، پارامترهای ژئومکانیکی

k-min

۷۰ هزار تومان

===================================

مقاله های سال ۲۰۱۳

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن های

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ یا ۰۹۰۳۸۵۲۷۹۳۳

از طریق تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید

همچنین می توانید درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل

 matlabprojects@azadproject.ir 

ارسال فرمایید.

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

کلاسیفایر فازی برای بیماری دیابت با استفاده از کلونی زنبور عسل مصنوعی بهبودیافته

۲۰۱۳ Design of fuzzy classifier for diabetes disease using Modified Artificial Bee Colony algorithm

گزارش فارسی==> report

  ۷۰ هزار تومان

===================================

پاورپوینت و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

قطعه بندی تصویر MRI و تشخیص تومور با استفاده از شبکه عصبی خود سازمانده SOM

۲۰۱۳ Brain MR Image Segmentation Using Self organizing map – SOM

مناسب برای درسهای:

شبکه عصبی، پردازش تصویر، هوش مصنوعی

گزارش فارسی==> report

 ۷۰هزار تومان

====================================

ترجمه و شبیه سازی و  گزارش کار مقاله ۲۰۱۳

تشخیص مسیر ربات هوشمند  با استفاده از الگوریتم  ژنتیک

۲۰۱۳ Path Planning of Intelligent Mobile Robot Using Modified Genetic Algorithm

گزارش فارسی==> Gozaresh

 ۹۸هزار تومان

====================================

شبیه سازی و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۳ زنبور عسل

اولویت بندی و تقسیم کا بهینه در شبکه های محاسباتی با استفاده از بهینه سازی به روش کلونی زنبور عسل مصنوعی

Optimal job scheduling in grid computing using efficient binary artificial bee colony optimization

به همراه فایل پاورپوینت ارائه 

گزارش فارسی==> Doc2

 ۸۸هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ با عنوان

برازش خط برای مسائل معکوس با نویز یکنواخت

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید:

line fitting for inverse problems with uniform noise

گزارش فارسی==> نتایج شبیه سازی دقیق است

 ۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O9-g308

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ O9 Applying reinforcement learning for web pages ranking algorithms

در این مقاله برای محاسبه Page rank دو الگوریتم آورده شده است که در آنها از RL استفاده شده است.

RL_Rank : این الگوریتم یک الگوریتم connectivity-based می باشد

Hybrid : این الگوریتم ترکیبی از content-based و connectivity-based می باشد که موتور های جست و جو نیز از ترکیبی از این دو الگوریتم استفاده می کنند.

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Ranking, Search  engine, Reinforcement  Learning, Artificial  intelligence, Value  function, Agent

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O21

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ O21 A genetic fuzzy expert system for automatic question classification

پروژه پیاده سازی مقاله با این تفاوت که به جای الگوریتم ژنتیک از الگوریتم PSO استفاده شده است.

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم خبره است درباره طبقه بندی سوالات درسی، از الگوریتم ژنتیک و سیستم فازی

Intelligent tutoring systems, Educational technology, Automatic question classification, Competitive learning, Genetic algorithms, Fuzzy systems

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O32

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ o32 Solving Credit Card Fraud Detection Problem by the New Metaheuristics Migrating Birds Optimization

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم  pso و فاخته، ژنتیک

migrating birds optimization algorithm, fraud, credit cards, genetic algorithms

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O34

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ O34 Mammographical mass detection and classification using Local Seed Region Growing–Spherical Wavelet Transform (LSRG–SWT) hybrid scheme

محاسبه تبدیل ویولت کروی با تابع اختلاف گوسین

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Breast cancer Image enhancement Tumor classification Spherical WaveletTransform(SWT) Homomorphic filtering Local SeedRegionGrowing(LSRG) Support VectorMachines(SVM)

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O36

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ O36 A novel evolutionary approach for load balanced clustering problem for wireless sensor networks

متوالی بردار پشتیبان

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سنسور، گیت

Wireless sensor networks, Clustering, Load balancing, NP-hard problem, Evolutionary approach, Genetic algorithm

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O43

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ O43 Sea Clutter Neural Network Classifier Feature Selection and MLP Design

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه های عصبی، نرون، تست، آموزش

Sea clutter, radar detection, neural network, classifier, feature extraction, K-Nearest Neighbor

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O49

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ O49 Language and Text-Independent Speaker Identification System Using GMM

تشخیص گوینده با استفاده از مدل گوسین ترکیبی

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ضرایب متحرک MFCC یا DMFCC

Speaker Identification, Mel-scale filter bank, Gaussian filters, Mel  Frequency Cepstral    Coefficient, Dynamic MelFrequency Cepstral Coefficient, Gaussian Mixture Model

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O53

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ O53 A genetic algorithm for community detection in complex networks

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم PINS

Complex networks; community detection; genetic algorithm; matrix encoding; nodes similarity

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O58

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ O58 Anomaly Detection via Online Oversampling Principal Component Analysis

برای تشخیص و حذف داده های پرتیPCA ارائه نسخه مناسب تر و سریع از الگوریتم

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بردار ویژه

Anomaly detection, online updating, least squares, oversampling, principal component analysis

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O64

عنوان مقاله: زمانبندی و توازن بار منابع در سیستم توزیع شده هست که با الگوریتم ذوب فلزات و مقایسه با sa , aco, genetic .abc

۲۰۱۳ O64 Simulated Annealing based Heuristic Approach for Dynamic Load Balancing Problem on Heterogeneous Distributed Computing System

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Dynamic load balancing, simulated annealing, heterogeneous distributed system, makespan

۷۰ هزار تومان

===================================

مقاله های سال ۲۰۱۲

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن های

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ یا ۰۹۰۳۸۵۲۷۹۳۳

از طریق تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید

همچنین می توانید درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل

 matlabprojects@azadproject.ir 

ارسال فرمایید.

===================================

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ VRP

 بهینه سازی زمان اعزام کامیون ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک

۲۰۱۲ Optimizing the Schedule of Dispatching Earthmoving Trucks through Genetic Algorithms and Simulation

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال

  گزارش فارسی==> Description

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، مسیر یابی، Dynamic VRP,Vehicle Routing Problem

 ۹۸ هزار تومان

===================================

کد مقاله O73

عنوان مقاله:

انتخاب مسیر مناسب حرکت سنسور در شبکه های بی سیم سنسوری  با الگوریتم مورچگان

۲۰۱۲ O73 Energy-aware routing algorithm for wireless sensor networks

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم مورچگان ACO

Wireless sensor networks, Clustering, Routing, Energy efficient, Network lifetime, Energy consumption

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O4

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ O4 Group decision making process for insurance company selection problem with extended VIKOR method under fuzzy environment

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Multi-criteria decision making, VIKOR method, Fuzzy sets, Selection problem, Insurance sector

===================================

کد مقاله O16

عنوان مقاله:

استفاده از رویکرد شبکة عصبی مصنوعی جهت پیش‌بینی کوتاه‌مدت سرعت باد

سرعت باد یکی از متغیرهای بسیار مهم‌ هواشناسی در تعیین تبخیرتعرق و نیاز آبی گیاهان است. مدل‌ها و روش‌های متعددی برای پیش‌بینی این عامل وجود دارد. در سال‌های اخیر، با شناخته‌شدن ابزار محاسبات نرم، به‌مثابة روشی نوین در ایجاد سیستم‌های هوشمند، این روش‌ها جایگاهی ویژه در علوم هواشناسی کشاورزی پیدا کردند. به‌کاربردن رویکرد شبکة عصبی مصنوعی یکی از این روش‌هاست.

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: کنفرانس                         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پیش‌بینی؛ داده‌های ساعتی؛ سرعت باد؛ شبکة عصبی مصنوعی

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O17

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ Discovering Interesting Rules from Biological Data Using Parallel Genetic Algorithm

 در این مقاله سعی شده است یک روش استخراج قانون از یک مجموعه داده ارائه شود که بر اساس الگوریتم ژنتیک می باشد

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE             گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک موازی

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O19

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ O19 پیش بینی بارش اصفهان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

بطور کلی می توان گفت که شبکه عصبی به خوبی رابطه غیر خطی بین مقادیر ماهانه بارش را با توجه به آموزش شبکه با خصوصیات ذکر شده، پیش بینی می کند.

 

سال ارائه:  ۱۳۹۱       نوع مقاله: کنفرانس                         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بارش؛ پیش­بینی؛ شبکه های عصبی مصنوعی؛ الگوریتم ژنتیک؛ اصفهان

Artificial neural networks

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O22

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ O22 Incremental Spatial Clustering in Data Mining Using Genetic Algorithm and R-Tree springer

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : عمل خوشه بندی

Spatial data mining, Clustering, Genetic Algorithm

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O23

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ O23 Implementation of RSA Algorithm for Speech Data Encryption and Decryption

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : رمزنگاري كليد عمومي rsa

Speech Feature, Cryptography, Encryption, Decryption and RSA Algorithm

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O41

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ O41 CRM strategies for a small-sized online shopping mall based on association rules and sequential patterns

رابطه های قانون

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Data mining, CRM strategy, Association rule, Sequential pattern, RFM

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O47

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ O47 Application of fuzzy inference systems to detection of faults in wireless sensor networks

آشکارسازی خطا در شبکه های سنسوری وایرلس

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : گراف ارتباطی یک WSN بصورت گراف، مدل کردن بر مبنای FIS به منظور تشخیص خطا

Wireless sensor networks, Fault detection, Fuzzy inference systems, Neural networks, Distributed scheme

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O50

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ O50 Energy-Aware Task Partitioning on Heterogeneous Multiprocessor

تقسیم وظایف آگاه از انرژی روی پلتفرم های چند پردازنده ناهمگن

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : تقسیم وظیفه، تخصیص وظیفه، چند پردازنده های ناهمگن، بهینه سازی گروه ذرات

Task Partitioning, Task Assignment, Heterogeneous Multiprocessors, Particle Swarm Optimization, Min-min

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O51

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ O51 RFH A Resilient, Fault-Tolerant and High-efficient Replication Algorithm for Distributed Cloud Storage

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مهاجرت تحت پرس و جوی تصادفی، ازدحام آنی

Data replication, Distributed Cloud storage,Fault-tolerance, High-efficient

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O54

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ O54 Online wavelet-based density estimation for non-stationary streaming data

برآورد چگالی مبتنی بر موجک آنلاین برای جریان داده های نا ایستا

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Probability density estimation, Orthogonal density estimators, Wavelet density estimators, Data streams modelling, Streaming data analysis

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O57

عنوان مقاله:

شناسایی سیستم های مکانیکی غیرخطی با استفاده از موجک های هار

اکثر سیستم های واقعی رفتار غیرخطی داشته و در اکثر موارد خطی سازی در مدل کردن سیستم نتایج رضایت بخشی در بر ندارد. از جمله نمونه های عملی که پارامترهای آن در مدل های غیرخطی سیستم های مکانیکی استفاده شده اند را می توان به میرایی کولومب و سختی سه بعدی اشاره نمود. در این مقاله از موجک های هار در معرفی سیگنال های ورودی و خروجی و دینامیک سیستم غیرخطی استفاده شده است. این توابع به سادگی با استفاده از ماتریس عملیاتی انتگرال کامل می شود. در نتیجه، می توان معادلات دیفرانسیل غیرخطی حرکت را به معادلات جبری تبدیل کرد. بعداز انجام محاسبات ریاضی پارامترهای خطی و غیرخطی نامعلوم مشخص می شوند، شبیه سازی های عددی، شامل سیستم مکانیکی با یک درجه آزادی، کارآیی روش فوق را تایید می کند. در پایان نیز نتایج به دست آمده در این روش با نتایج روش های مشابه مورد بررسی قرار گرفته است.

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم های غیرخطی، شناسایی پارامتر، رونگ – کوتا، موجک هار

۷۰ هزار تومان

===================================

مقاله های سال ۲۰۱۱

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن های

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ یا ۰۹۰۳۸۵۲۷۹۳۳

از طریق تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید

همچنین می توانید درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل

 matlabprojects@azadproject.ir 

ارسال فرمایید.

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱ با عنوان

جانمایی بهینه  منبع

A measure space approach to optimal source placement 2011

شبیه سازی بسیار آسان و نتایج منطبق بر مقاله

۷۰ هزار تومان

 ===================================

کد مقاله ۲۵۹,O1

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ ۲۵۹ Parallel genetic algorithm in bus route headway optimization

الگوریتم ژنتیک موازی در بهینه سازی راه های فواصل بین وسایل نقلیه

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : : الگوریتم ژنتیک موازی، مدیریت، پردازش نرمTransportation, Bus route  headway, Optimization, Weight  and  PGA

۷۰ هزار تومان

===================================

 کد مقاله O26

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ O26 Chaos-based Encryption of Biomedical EEG Signals using Random Quantization Technique

رمزنگاری برمبنای آشوب سیگنال های EEG با استفاده از تکنیک تعیین میزان تصادفی بودن

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: کنفرانس                         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : آشوب

Chaos system; EEG signals; encryption; security; random quantization

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O29

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ O29 A Chaotic Firefly Algorithm Applied to Reliability-Redundancy Optimization

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم کرم شب تاب نامنظم طرحی کاربردی برای قابلیت اطمینان

evolutionary algorithms, firefly optimization, chaotic sequences, optimization, reliability redundancy optimization

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O38

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ O38 A heuristic-based hybrid genetic-variable neighborhood search algorithm

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، کروموزوم، وظیفه

Variable neighborhood search, Genetic algorithm, Hybrid metaheuristic, Memetic algorithm, Heterogeneous multiprocessor scheduling

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O40

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ O40 Hybrid Algorithm for Multiprocessor Task Scheduling

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : از الگوریتم ژنتیک، گراف

Multiprocessors, task scheduling, Genetic algorithm, makespan, parallel and distributed system, Modified List Scheduling Heuristic (MLSH)

۷۰ هزار تومان

===================================

ترجمه و شبیه سازی مقاله کانتور فعال با استفاده از الگوریتم ژنتیک موازی

۲۰۱۱ Active contour a parallel genetic algorithm approach

محاسبه کانتور فعال به کمک الگوریتم ژنتیک موازی

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال

گزارش فارسی==> ترجمه

کلید واژه : ژنتیک، موازی، جداسازی، تشخیص لبه‌های، کمینه کردن مقدار تابع انرژی

Active contour, parallel computing, genetic algorithm, segmentation, snake

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O13

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ O13 MOGSA, A Gravity Inspired Multi-Objective Meta-heuristic

یک روش فرا ابتکاری مبتنی بر گرانش برای مسایل چند هدفه متوالی بردار پشتیبان

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بهینه سازی

Multi-objective Particle Swarm Optimization (MOPSO), Multi-objective Gravitational Search Algorithm (MOGSA), Pareto Optimality, Indirect Niching

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O14

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ O14 Leanness assessment using multi-grade fuzzy approach

کم کردن هزینه ها با استفاد از یک راه چند گریده فازی

کارخانه ها شاهد کاهش تولیدات خود هستند به دلیل اتلاف ودر پروسه تولیدات کارخانه ها. بدین وسیله آسان ترین راه کاهش هزینه هاست . در این مقاله  یک تحقیق برای کم کردن هزینه ها با استفاده از یک سیستم چند گریده فازی است.

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فازی

lean manufacturing, leanness assessment, fuzzy methods, leanness index

۷۰ هزار تومان

===================================

 کد مقاله O44

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ O44 A heuristic-based hybrid genetic-variable neighborhood search algorithm for task scheduling in heterogeneous multiprocessor system

الگوریتم ژنتیک به همراه VNS

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Variable neighborhood search, Genetic algorithm, Hybrid metaheuristic, Memetic algorithm, Heterogeneous multiprocessor scheduling

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O45

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ O45 An Improved Apriori Algorithm Based On the Boolean Matrix and Hadoop

طبقه بندي نيازها و درک رفتاركاربران نرم افزاري، استخراج قوانین انجمنی با استفاده از الگوریتم apriori

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Apriori algorithm; Boolean Marix; frequent item sets; Hadoop

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O67

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ O67 A Feature Selection Algorithm to Intrusion Detection Based on Cloud model and Multi Objective Particle Swarm Optimization

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :  کروموزم استخراج ویژگی، الگوریتم پرندگان، pso ، چند هدف بهینه سازی ازدحام ذرات

Cloud model; feature selection; intrusion detection; multi-objective particle swarm optimization

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O68

عنوان مقاله:

تقطیع مرزها در تصاویر IVUS

Detecting Coronary Layers in IVUS Pictures Using Image Fusion Approach

&

Modified Wavelet Transform Features for Characterizing Different Plaque Types in IVUS Images; A Feasibility Study

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مهندسی پزشکی-بیوالکتریک، مرزهای عروقی، خوشه، باینری

۷۰ هزار تومان

===================================

مقاله های سال ۲۰۱۰

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن های

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ یا ۰۹۰۳۸۵۲۷۹۳۳

از طریق تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید

همچنین می توانید درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل

 matlabprojects@azadproject.ir 

ارسال فرمایید.

===================================

کد مقاله O11

عنوان مقاله: پیدا کردن k کوتاهترین مسیر در شبکه با الگوریتم ژنتیک

A genetic algorithm for finding the k shortest paths in a network 2010

سال ارائه:  ۲۰۱۰       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، مسیریابی

Computer networks, shortest paths, Genetic algorithms, Multimedia

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O65

عنوان مقاله:

۲۰۱۰ O65 TSRF A Trust-Aware Secure Routing Framework in Wireless Sensor Networks

سال ارائه:  ۲۰۱۰       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه، مسیریابی، پراکندگی، گره، ارزش، شبکه های حسگر بیسیم، امنیت

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O6

عنوان مقاله:

۲۰۱۰ O6 A memetic algorithm for graph coloring

پروژه پردازش تکاملی بر روی مسئله رنگ امیزی گراف

سال ارائه:  ۲۰۱۰       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Graph coloring, Memetic algorithm, Crossover operator, Pool updating

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O59

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ O59 sEMG wavelet-based indices predicts muscle power loss during dynamic contractions

سال ارائه:  ۲۰۱۰       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : موجک

Median frequency, Surface EMG, Wavelet transform, Muscle fatigue

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله g14

عنوان اصلی مقاله :

۲۰۱۰ g14 HardwareSoftware Codesign for a Fuzzy Autonomous Road-Following System

 موضوع مقاله: طراحی سخت‌افزار/نرم‌افزار و کد برای سیستم دنبال کننده جاده خودکار فازی سال ارائه:  ۲۰۱۰       نوع مقاله: IEEE        گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه: رباتیک، فازی،  Embedded system, field programmable gate array (FPGA), fuzzy logic controller (FLC), genetic algorithm (GA), hardware/software codesign, intelligent vehicle

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله g48

عنوان مقاله:

۲۰۱۰ g48 Unit Commitment Problem Solution Using Shuffled Frog Leaping

سال ارائه:  ۲۰۱۰       نوع مقاله: TRANSACTIONS   گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه: توزيع اقتصادي، بهینه‌سازی، الگوریتم پرندگان، قورباغه (پیاده‌سازی این مقاله با الگوریتم PSO انجام‌شده است) Economic dispatch, generation scheduling, optimization techniques, shuffled frog leaping algorithm, unit commitment

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله g184

عنوان مقاله:

۲۰۱۰ g184 Parameter estimation of a predator-prey model using a genetic algorithm

تخمین پارامترهای مدل prey-predator با استفاده از الگوریتم ژنتیک

این مقاله تخمین یک سیستم بیولوژیکی با داده‌های واقعی را ارائه نموده است که دو مدل Lotka-Volterra و مدل اشباع آن ارائه‌شده‌اند. با استفاده از الگوریتم ژنتیک نیز تخمین سیستم با استفاده از داده‌ها ارائه‌شده است.

سال ارائه:  ۲۰۱۰       نوع مقاله: IEEE                             گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : predator-prey model; parameter estimation; genetic algorithms

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O76

عنوان مقاله:

۲۰۱۰ O76 Evolutionary-Optimization-of-Software-Quality-Modeling-with-Multiple-Repositories

سال ارائه:  ۲۰۱۰       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، برنامه نویسی ژنتیک، روش های یادگیری ماشین

Genetic programming, optimization, software quality, defects, machine learning, software measurement

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O69

عنوان مقاله:  ارائه یک پروتکل خوشه بندی برای افزایش طول عمر شبکه های حسگر بیسیم

خوشه بندی یک رویکرد کارآمد برای تعدیل بار بین گره های حسگر و افزایش طول عمر شبکه است با خوشه بندی داده های ارسالی گره های درون خوشه توسط سرخوشه تجمیع شده و به ایستگاه پایه ارسال می شود بنابراین گره ها می توانند سربار ارتباطی خود را که از ارسال مستقیم داده هایشان به ایستگاه پایه حاصلمیشود کاهش دهد دراین تحقیق یک پروتکل خوشه بندی برمبنای پروتکل مشهور HEED ارایه شده است که بصورت توزیع شده عمل می کند و هدف آن افزایش طول عمر شبکه می باشد معیار انتخاب سرخوشه دراین پروتکل ترکیبی ریاضی از دو معیار درجه گره و مرکزیت گره با ملاحظه انرژی باقیمانده آن است همچنین دراین پروتکل خوشه بندی زمانی انجام می شود که حداقل یکی از سرخوشه ها بخش معینی از انرژی خود را مصرف کند پروتکل ارایه شده دراین تحقیق (iHEED) با دو پروتکل مشهور شبکه های حسگر بیسیم به لحاظ معیارهای کارآمدی انرزی مقایسه شده است.

سال ارائه:  ۱۳۸۹       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه حسگر بیسیم،خوشه بندی،رویکرد انرژی_کار آمد،طول عمر شبکه،الگوریتم خوشه بندی توزیع شده

۷۰ هزار تومان

===================================

مقاله های سال ۲۰۰۹

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن های

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ یا ۰۹۰۳۸۵۲۷۹۳۳

از طریق تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید

همچنین می توانید درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل

 matlabprojects@azadproject.ir 

ارسال فرمایید.

===================================

شبیه سازی مقاله۲۰۰۹  PSO وفقی(Adaptive PSO)

Adaptive Particle Swarm Optimization

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله g147

عنوان مقاله:

۲۰۰۹ g147 Path planning for autonomous mobile robot navigation with ant colony optimization and fuzzy cost function evaluation 

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کنترل فازی، الگوریتم مورچگان، بهینه سازی، ربات

Ant colony optimization, Autonomous mobile robot navigation, Fuzzy Logic, Path planning, Simple tuning algorithm

۷۰ هزار تومان

 ===================================

کد مقاله g252

عنوان مقاله:

۲۰۰۹ g252 Classification Of Documents Using Kohonen’ s Self-Organizing Map

کلاس بندی متون با استفاده از شبکه عصبی SOM

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: Journal                             گزارش: دارد

کلید واژه:  Self-organizing  map,  stop  words term-document, neurons

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله درباره تشخیص دستخط با استفاده از شبکه عصبی RBF

فایل مقاله را ز لینک زیر دانلود نمایید:

Recognition of Unconstrained Handwritten Numerals by a Radial Basis Function Neural Network Classifier

این کار محصولی از آزادپروجکت است و در سایت های دیگر شبیه سازی آن را نخواهید یافت.

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O39

عنوان مقاله:

۲۰۰۹ O39 Iterated local search for the multiple depot vehicle scheduling problem

یک روش جستجوی محلی تکراری، برای مسئله‌ی زمان‌بندی خودرویی چند انباره

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مسئله‌ی زمان‌بندی خودرویی

Multiple depot vehicle scheduling, Iterated local search, Constraints satisfaction

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O52

عنوان مقاله:

۲۰۰۹ O52 Fast Incremental Learning Algorithm of SVM on KKT Conditions

KKT در شرایط LSVM آموزش افزونی سریع الگوریتم

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر ضرایب لاگرانژ

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O55

عنوان مقاله:

۲۰۰۹ O55 روش رتبه بندی فازی برای انتخاب پور تفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران

مساله انتخاب پورتفوی سهام از جمله مسائل مهم تخصیص سرمایه و بودجه بندی در مدیریت مالی است که از دیرباز الگوهایی جهت انتخاب بهینه آن ارائه شده است. در این مقاله یک روش رتبه بندی فازی برای این منظور ارائه می شود. این تحقیق به صورت پیمایشی در بازار بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری آن شامل ۵۰ شرکت برتر بورس تهران در سال ۱۳۸۷ است. با بررسی داده های مالی این شرکت ها، ۲۰ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب و بازده های هفتگی آنها برای سال ۱۳۸۷ محاسبه شده اند. در این تحقیق ۲۰،۰۰۰ پورتفو با استفاده از یک برنامه کامپیوتری تولید شده که هر کدام شامل ۲۰ شرکت مختلف است که میزان سرمایه گذاری آنها در بازده %۰ تا %۱۰۰ و به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده اند. عدم قطعیت بازده هر پورتفوی تصادفی با استفاده از یک عدد فازی ذوزنقه ای نشان داده شده است. سپس یک شاخص رتبه بندی مورد استفاده قرار می گیرد که به تصمیم گیرنده اجازه می دهد تا پورتفوهای گوناگون را مقایسه و بهترین را انتخاب کند، نتایج تحقیق نشان می دهد که می توان چند پورتفوی بهینه را متناسب با میزان ریسک گریزی سرمایه گذار در بازده های مختلف رتبه بندی کرد. در این تحقیق سه پورتفوی بهینه پیشنهاد شده است.

سال ارائه:  ۱۳۸۹       نوع مقاله: ژورنال مطالعات مدیریت صنعتی

کلید واژه : پورتفو ،رتبه بندی فازی ،شاخص رتبه بندی ،بورس اوراق بهادار تهران

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O90

عنوان مقاله:

۲۰۰۹ O90 Separation of the retinal vascular graph in arteries and veins based upon structural knowledge

سال ارائه:  ۲۰۰۹        نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ناحیه دست، رگ های خونی

Retinal vascular graph, Artery, Vein, Constraint satisfaction problemو Constraint propagation

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O3

عنوان مقاله:

۲۰۰۹ O3 The optimized copyright protection system with gennetic watermaking

طراحی سیستم حق چاپ بهینه شده به کمک الگوریتم ژنتیک

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : نهان‌نگاری، الگوریتم ژنتیک، کیفیت نهان‌نگاری، قابلیت بازیابی تصویر، مقاومت در مقابل حملات فیلترها و فشرده‌سازی‌ها

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O7

عنوان مقاله:

۲۰۰۸ O7 A new hybrid genetic algorithm for job shop scheduling problem

زمانبندی کارگاهی با الگوریتم ژنتیک

سال ارائه:  ۲۰۰۸       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Genetic algorithm, Job shop scheduling problem, Crossover operator, Mutation operator, Local search

۷۰ هزار تومان

===================================

مقاله های سال ۲۰۰۷

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن های

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ یا ۰۹۰۳۸۵۲۷۹۳۳

از طریق تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید

همچنین می توانید درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل

 matlabprojects@azadproject.ir 

ارسال فرمایید.

===================================

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

۲۰۰۷ Application of honey-bee mating optimization algorithm on clustering

گزارش فارسی این مقاله:

شبیه سازی این مقالات محصولی از آزادپروجکت است و در سایت های دیگر مشابه آن را نخواهید یافت.

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله g66

عنوان مقاله:

۲۰۰۷g66 Weighting fuzzy classification rules using receiver operating characteristics (ROC) analysis

سال ارائه:  ۲۰۰۷       نوع مقاله: Elsevier                 گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه:

Rule weight; ROC analysis; Pattern classification; Fuzzy systems; Data mining

۷۰ هزار تومان

 ===================================

دو مقاله با شبیه سازی در زمینه شبکه عصبی و کنترل رباتهای متحرک با کنترل فازی

با گزارش کامل

فایل مقاله اصلی و مقاله مبنا:

Fuzzy Logic Tracking Control for Unicycle Mobile Robots

  Control of a Nonholonomic Mobile Robot Using Neural Networks

کنترل فازی- شبکه عصبی

۷۰ هزار تومان

===================================

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن های

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ یا ۰۹۰۳۸۵۲۷۹۳۳

از طریق تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید

همچنین می توانید درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل

 matlabprojects@azadproject.ir 

ارسال فرمایید.

===================================

کد مقاله O28

عنوان مقاله:

۲۰۰۶ O28 Retinal Vessel Segmentation Using the 2-D Morlet Wavelet and Supervised Classification

محاسبه ضرایب ویولت مورلت

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پترن

Fundus, Morlet, pattern classification, retina, vessel segmentation, wavelet

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O82

عنوان مقاله:

۲۰۰۶ O82 Haar wavelet method for nonlinear integro-differential equations

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پایه های هار، عملیاتی انتگرال

Integro-differential equations; Numerical solution; Nonlinear; Haar wavelets; Collocation method

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O71

عنوان مقاله:

modeling integrated lane changing behaviour

سال ارائه:  ۲۰۰۳       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ماکزیمم لایکلیهود، محاسبه میزان تشابه ماتریسA

=================================== 

کد مقاله O2

عنوان مقاله:

۲۰۰۱ O2 Optimal timetables for public transportation

جداول کاری بهینه برای حمل و نقل عمومی

سال ارائه:  ۲۰۰۲       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : : : استفاده از اتوبوس، برنامه ریزی، حمل و نقل عمومی، بهینه ی اجتماعی، برنامه ی سفر

Bus usage, scheduling, Public transportation, social optimum, trip timing

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله O27

عنوان مقاله:

۲۰۰۰ O27 A Comparison of Document Clustering Techniques

مقایسه روش های خوشه بندی سند

سال ارائه:  ۲۰۰۰       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدل فضای برداری و سند خوشه بندی

۷۰ هزار تومان

===================================

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن های

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ یا ۰۹۰۳۸۵۲۷۹۳۳

از طریق تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید

همچنین می توانید درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل

 matlabprojects@azadproject.ir 

ارسال فرمایید.