فرم درخواست پروژه

بهره برداری بهینه از سیستم های ذخیره سازی مستقل در بازارهای انرژی و رزرو با نفوذ باد بالا

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۳

  بهینه سازی – بازار برق

کد مقاله P130

عنوان مقاله:

بهره برداری بهینه از سیستم های ذخیره سازی مستقل در بازارهای انرژی و رزرو با نفوذ باد بالا

۲۰۱۳ Optimal Operation of Independent Storage Systems In Energy And Reserve Markets With High Wind Penetration 

گزارش فارسی==>tozihat

۴۵ هزار تومان

=====================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.