فرم درخواست پروژه

برنامه ریزی کنترل فیدبک برای درایو موتور القایی بر اساس شبکه عصبی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۶

کنترل فیدبک – تئوری جامع ماشین های الکتریکی – الکترونیک قدرت 

عنوان مقاله:

برنامه ریزی کنترل فیدبک برای درایو موتور القایی بر اساس شبکه عصبی

۲۰۰۶ Neural-Network-Based Programmable State Feedback Controller for Induction Motor Drive  

دارای گزارش فارسی==> lqr_ann_graphs

۴۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.