فرم درخواست پروژه

برنامه ریزی سیستم توزیع چند مرحله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک

اطلاعات بیشتر

کد مقاله  G156 ,P105

برنامه ریزی سیستم توزیع چند مرحله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک

عنوان مقاله:

DG Integrated Multistage Distribution System Expansion Planning

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال 

گزارش فارسی: ترجمه دستنویس + عکس های خروجی

کلید واژه : چند مرحله ای، سیستم های توزیع، الگوریتم ژنتیک

Distributed Generation, Genetic Algorithm, Multistage Distribution Expansion Planning, Optimal Power Flow

۵۰ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.