فرم درخواست پروژه

برنامه ریزی بهینه میکرو شبکه متصل به نیروگاه بادی –آبی تلمبه ذخیره ای در یک محیط قیمت گذاری مبتنی برفرکانس

اطلاعات بیشتر

پاورپوینت و شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

شبیه سازی با GAMS

انرژی های نو– بازار برق– شبکه های هوشمند– بهره برداری از سیستمهای قدرت

برنامه ریزی بهینه میکرو شبکه متصل به نیروگاه بادی –آبی تلمبه ذخیره ای در یک محیط قیمت گذاری مبتنی برفرکانس

۲۰۱۴ Optimum scheduling of micro grid connected wind-pumped storage hydro plant in a frequency based pricing environment

برنامه ریزی بهینه– قیمت براساس فرکانس– دسترس پذیری– ریزشبکه

۵۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.