فرم درخواست پروژه

برنامه تشخیص علایم رانندگی در متلب

اطلاعات بیشتر

ورودی این برنامه یک عکس می باشد که با استفاده از نرم افزار متلب و تکنیک های پردازش تصویر به تشخیص تابلو راهنمایی رانندگی میپردازد.

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.