فرم درخواست پروژه

بررسی مقایسه ای کنترل سرعت موتور DC با استفاده از PI، IP، و کنترل فازی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی  مقاله ژورنال ۲۰۱۳

 تئوری جامع ماشین های الکتریکی – کنترل فازی

بررسی مقایسه ای کنترل سرعت موتور DC با استفاده از PI، IP، و کنترل فازی

Comparative Study of Speed Control of D.C. Motor Using PI, IP, And Fuzzy Controller

—در این مقاله سعی شده است که سرعت موتور DC به سه صورت منطق فازی و PI وIP کنترل شود .برای این منظور ابتدا باید موتور DC مدل گردد و این دو کنترل روی آن اعمال گردد .

گزارش فارسی==>ejra

 دارای فایل پاورپوینت ارائه

۴۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.