فرم درخواست پروژه

الگوریتم گرده افشانی گل و فاکتورهای حساسیت تلفات برای یافتن مکان و اندازه بهینه خازن در سیستم های شعاعی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۶

سیستم های توزیع انرژی – تولید پراکنده – کنترل توان راکتیو

الگوریتم گرده افشانی گل و فاکتورهای حساسیت تلفات برای یافتن مکان و اندازه بهینه خازن در سیستم های شعاعی

۲۰۱۶ Flower Pollination Algorithm and Loss Sensitivity Factors for optimal sizing and placement of capacitors in radial distribution systems

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”358″]

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵