فرم درخواست پروژه

الگوریتم تخمین فازور پویا اصلاح شده برای سیگنال های گذرا ژنراتورهای توزیع شده

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و ترجمه و گزارش فارسی مقاله ۲۰۱۳

سیستم توزیع

الگوریتم تخمین فازور پویا اصلاح شده برای سیگنال های گذرا ژنراتورهای توزیع شده

G62 Modified Dynamic Phasor Estimation Algorithm for The Transient Signals of Distributed Generators

گزارش فارسی==>ترجمه + tozihat

۵۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.