فرم درخواست پروژه

استفاده از منطق فازی برای کنترل توان اکتیو و راکتیو سرعت متغیر

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۹

کنترل توان – کنترل فازی

کد مقاله G89

عنوان مقاله:

استفاده از منطق فازی برای کنترل توان اکتیو و راکتیو سرعت متغیر

G89_A Fuzzy Logic Supervisor for Active And Reactive Power Control of A Variable Speed

گزارش فارسی==>  Help

۴۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.