فرم درخواست پروژه

استفاده از شبکه عصبی درموتور DC

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی کامل و ترجمه کامل و گزارش کار کامل مقاله ۲۰۰۰

شبکه عصبی – سیستم های قدرت

استفاده از شبکه عصبی درموتور DC

 ANN Motor DC

۵۰ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.