فرم درخواست پروژه

استفاده ازروش کنترل فازی تعمیم یافته تکراری جهت کنترل ربات با استفاده از دینامیک معکوس

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش مفصل مقاله ۲۰۱۳

 فازی، چند متغیره، تطبیقی، غیر خطی، کنترل ربات

استفاده ازروش کنترل فازی تعمیم یافته تکراری جهت کنترل ربات با استفاده از دینامیک معکوس

A computationally efficient fuzzy control scheme for a class of MIMO systems

گزارش فارسی ۲۲ صفحه ای و توضیحات برنامه==>project

۷۰ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.