فرم درخواست پروژه

استراتژی کنترل برای یک پارچه سازی توزیع فتوولتائیک و ذخیره سازی انرژی سیستم در میکرو گرید DC

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۲

کد مقاله P41

استراتژی کنترل برای یک پارچه سازی توزیع فتوولتائیک و ذخیره سازی انرژی سیستم در میکرو گرید DC

عنوان مقاله:
P41_Control Strategy For Distributed Integration Of Photovoltaic And Energy Storage Systems In DC Micro-Grids

گزارش فارسی: ترجمه +  renewable
کلید واژه : انرژی تجدید پذیر، میکروگرید
Micro-Grid, Renewable Energy, PV, Battery Energy Storage

۵۵ هزار تومان

====================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.