فرم درخواست پروژه

ارزیابی قابلیت اطمینان و هزینه در یک سیستم انتقال نیروی باد

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و ترجمه مقاله ژورنال ۲۰۱۱

 قابلیت اطمینان

عنوان مقاله:

ارزیابی قابلیت اطمینان و هزینه در یک سیستم انتقال نیروی باد

Reliability Cost Evaluation of A Wind Power Delivery System

گزارش فارسی توضیح مقاله و نحوه شبیه سازی

۵۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.