فرم درخواست پروژه

اثر افزایش بهره AVR در شاخه رزونانس زیرهمزمان در سیستم های قدرت

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰

دینامیک سیستم های قدرت – پایداری

عنوان مقاله:

اثر افزایش بهره AVR در شاخه رزونانس زیرهمزمان در سیستم های قدرت

On The Effect of AVR Gain On Bifurcations of Subsynchronous Resonance In Power Systems

دارای گزارش فارسی==> Dynamic

۴۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.